PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | vol. 13, nr 1 (50), t. 1 Więzi międzyorganizacyjne | 133--146
Tytuł artykułu

Specyfika więzi międzyorganizacyjnych w branży turystycznej na przykładzie systemu hotelowego i touroperatora : studium przypadku

Warianty tytułu
Specificity of Partnerships in the Tourist Sector based on the Example of Hotel System and Tour Operator : a Case Study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania było pokazanie, w jaki sposób więzi i współpraca międzyorganizacyjna wpływają na funkcjonowanie organizacji turystycznej. Szczególną uwagę skupiono na relacjach zewnętrznych dwóch rodzajów organizacji turystycznych: przedsiębiorstw hotelarskich i touroperatorów. Przeprowadzono identyfikację i analizę podstawowych działań podejmowanych przez badane przedsiębiorstwa mające na celu współpracę międzyorganizacyjną. Zidentyfikowano główne obszary działalności wynikające z bieżącej współpracy gospodarczej z innymi podmiotami w branży turystycznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to show how relationships and inter-organizational cooperation influence the current activity of organizations within the tourism sector. Particular attention is focused on external relations of two types of tourism organizations: hotel enterprises and tour operators. The identification and analysis of the activities undertaken by analyzed companies in the tourist market aimed at interorganizational collaboration on the example of selected capital groups. The main areas of activity of economic cooperation with other subsidiaries in the tourism industry were also identified. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
133--146
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Accor. (2013). A New Voyage Begins. Accor Business Rewiev. Pozyskano z: http://www. acoor.com.
 • Barczak, B. (2010). Analiza systemu zarządzania strukturami sieciowymi. W: A. Stabryła (red.), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Mfiles.pl.
 • Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management, 17, 99-120.
 • Białkowski, M. (2010). Forma prawna podmiotów wykonujących usługi turystyczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 591.
 • Bobola, A. i Maciąg, A. (red.). (2013). Uwarunkowania działalności usługowej w turystyce. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Czakon, W. (2005a). Istota relacji sieciowych przedsiębiorstwa. Przegląd Organizacji, (9).
 • Czakon, W. (2005b). Ku systemowej teorii przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Przegląd Organizacji, (5), 5-8.
 • Czakon, W. (2006a). Epistemologiczne aspekty badań nad dynamiką więzi międzyorganizacyjnych. W: M. Trocki i S. Gregorczyk (red.)., Nowoczesne zarządzanie. Koncepcje i instrumenty (s. 75-86). Warszawa: SGH.
 • Czakon, W. (2006b). Więzi międzyorganizacyjne jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. W: J. Pyka (red.), Nowoczesność przemysłu i usług. Nowe wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług (s. 167-176). Katowice: TNOiK.
 • Czakon, W. (2007). Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa. Katowice: Wydawnictwo AE w Katowicach.
 • Czakon, W. (2009). Naśladownictwo jako źródło więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa. W: J. Rokita, W. Czakon i A. Samborski (red.), Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwem (s. 23-30). Katowice: Wydawnictwo AE w Katowicach.
 • Dagnino, G.B., Le Roy, F., Yami, S. i Czakon, W. (2008). Strategie koopetycji - nowa forma dynamiki międzyorganizacyjnej? Przegląd Organizacji, (6), 3-7.
 • Dębski, M. (2012). Marki obszarów turystycznych jako instrument stymulowania rozwoju turystyki w Polsce. Marketing i Rynek, (5), 28-35.
 • Goîembski, G. (red.). (2007). Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcie statyczne i dynamiczne. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Górska-Warsewicz, H. (2014). Zarządzanie przedsiębiorstwem gastronomicznym i hotelarskim. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Górska-Warsewicz, H. i Sawicka, B. (red.). (2012). Organizacja przedsiębiorstw turystycznych i hotelarskich. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Haus, B. i Lichtarski, J. (2007). Współpraca przedsiębiorstwa z innymi podmiotami gospodarczymi. W: J. Lichtarski, Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wrocław: Wydawnictwo AE we Wrocławiu.
 • Hotelarstwo. (2013). Orbis pod franczyzową presją. Pozyskano z: http://www.e-hotelar-stwo.com/aktualnosci/lancuchy_hotelowe?more=905622409.
 • Hotelarz. (2013). Accor radykalnie zmienia strategię. Hotelarz, (12).
 • Konieczna- Domańska, A. (2008). Biura podróży na rynku turystycznym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kuczyński, D. i Ikraszkiewicz, T. (2012). Dostosowanie modelu biznesowego organizacji usługowych do zmieniających się warunków funkcjonowania. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, (229), 446-459.
 • Lichtarski, J. (red.). Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wrocław: Wydawnictwo AE we Wrocławiu.
 • Milewska, M. i Włodarczyk, B. (2005). Podstawowe wiadomości z zakresu hotelarstwa. Łódź: Wydawnictwo WSTH.
 • Nowodziński, P. i Tomski, P. (2010). Więzi międzyorganizacyjne w strategii konkurencji i rozwoju przedsiębiorstw. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
 • Orbis (2014a). Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orbis za okres roczny od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. Pozyskano z: http://www.orbis. pl/firma/relacje-inwestorskie/raporty-finansowe.
 • Orbis. (2014b). Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2013 rok. Pozyskano z: http:/Avww.orbis.pl/firma/relacje-inwestorskie/raporty-finansowe.
 • Panasiuk, A. (red.). (2007). Jakość ustug turystycznych. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • PortalFranczyza.pl (2013). 90 hoteli do 2015 roku - ambitny plan Grupy Orbis. Pozyskano z: http://portalfranczyza.pl/90_hoteli_do_2015_roku_ambitny_plan_Grupy_Orbis_,ak-tualnosci.html?idNode=215&idCnt=157453
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171399981

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.