PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | vol. 13, nr 1 (50), t. 1 Więzi międzyorganizacyjne | 147--165
Tytuł artykułu

Potencjał współpracy w nowo powstających inicjatywach klastrowych - analiza w sektorze turystycznym

Warianty tytułu
Potential of Cooperation in Newly Formed Cluster Initiatives - Evidence from the Tourism Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest identyfikacja potencjału współpracy przedsiębiorstw w nowo tworzonych inicjatywach i ocena zasadności wykorzystania koncepcji klastrów do zarządzania powiązaniami sieciowymi w sektorze turystycznym. W publikacji autorzy zaprezentowali pogłębione studium literatury przedmiotu oraz wyniki badań własnych inicjatyw klastrowych. Z perspektywy taksonomii obie badane inicjatywy zaliczyć należałoby do klastrów sterowanych typu marszalowskiego w początkowej fazie rozwoju. Powiązania między uczestnikami bazują na "sieciach rozmów/dialogu" i "sieciach znajomych". Na obecnym etapie nie wykazują one cech "sieci działania", które wpisane są w definicję klastrów. We wstępnej fazie rozwoju członkowie powiązania sieciowego artykułują potrzebę koordynacji działań w sektorze, jakkolwiek zróżnicowany jest ich poziom gotowości do przyjęcia organizacyjnej i finansowej odpowiedzialności za działania inicjatywy. Sugeruje to, iż teoretyczna koncepcja klastrów nie przekłada się w prosty sposób na funkcjonowanie lokalnych inicjatyw klastrowych w sektorze turystycznym. Wnioski z badania mogą stanowić punkt wyjścia do projektowania i różnicowania narzędzi wsparcia klastrów. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to identify a potential of cooperation between enterprises in the newly established initiatives and an adequacy to use the cluster concept to manage networks in the tourism sector. Authors presented in-deep literature review and outcomes of their own investigation of cluster initiatives. From the perspective of the cluster taxonomy, the tested initiatives should be described as policy-driven Marshallian industrial clusters at the early stages of development. Relationships between the participants are based on the so-called "networks of dialogue" and "networks of friends". At this stage, they do not show features of "action networks" that are inscribed in the definition of clusters. At the initial phase of network development, the cluster members articulate the need for coordination of activities in the sector, however initiatives present a various level of preparedness to take charge of the organizational and financial responsibility for initiative's actions. This suggests that the theoretical concept of clusters cannot be translated easily into the functioning of local cluster initiatives in the tourism sector. So, the conclusions of the study may be a starting point for the design and differentiation of cluster support tools. (original abstract)
Rocznik
Strony
147--165
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
autor
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Amano, T. (2006). Competitive Strategy of Global Firms and Industrial Clusters. MMRC Disscussion Paper, 99. Ibkyo: Uniwersytet Tbkijski. Pozyskano z: http://www.ut-mmrc. jp. (11.09.2009).
 • Beni, M. (2003). Globalizaçào doTurismo: Megatendêndas do Sector e a RaUdade Brasûetra. Sao Paulo: Editora Aleph.
 • Bergman, E.M. i Feser, E.J. (1999). Industrial and Regional Clusters: Concept and Comparative Applications. Web Book in Regional Science. Regional Research Institute, West Virginia University. Pozyskano z: http://www.rri.wvu.edu/WebBook/Bergman-Feser/contents.htm.
 • Bougrain, F. і Haudeville, B. (2002). Innovation, Collaboration and SMEs Internal Research Capacities. Research Policy, 31, 735-747, http://dx.doi.org/10.1016/s0048-7333(01)00144-5.
 • Branderburger, A.M. i Nalebuff, B.J. (1996). Co-opetition. Currency Doubleday.
 • Cannarella, C. i Piccioni, V. (2008). Innovation Diffusion and Architecture and Dynamic of Local Territorial Networks, TRAMES. Journal of the Humanities and Social Sciences, 12 (2), 215-237, http://dx.doi.Org/10.3176/tr.2008.2.06.
 • Chen, K. (2005). Biotechnology Industry Cluster Analysis across Metropolitan Areas in the U.S. University of Cincinnati.
 • Chyi, Y.L., Lai, Y.M. і Liu, W.H. (2011). Knowledge Spillovers and Firm Performance in the Hightechnology Industrial Cluster. Research Policy, 41 (3), 556-564, http:// dx.doi.org/10.1016/j.respol.2012.02.009
 • Ciu, M. і Wei, X. (2012). Analysis for Innovation Performance of the Enterprise in Industrial Cluster Based on the Network. Advances in Computer Science and Engineering, 443-445, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-27948-5_59.
 • Coletti, M. (2010). Technology and Industrial Clusters: How Different Are They to Manage? Science and Public Policy, 37 (9), 679-688, http://dx.doi.org/10.3152/03023 4210x12778118264413.
 • Czamański, S. i Ablas L.A. (1979). Identification of Industrial Clusters and Complexes: A Comparison of Methods and Findings. Urban Studies, 16, 61-80, http://dx.doi. org/10.1080/713702464.
 • Enright, M.J. (1996). Regional Clusters and Economic Development: A Research Agenda. W: U. Staber, N. Schaefer і В. Sharma (red.), Business Networks: Prospects for Regional Development (s. 190-214). New York: De Gruyter.
 • Enright, M.J. (2000). The Globalisation of Competition and the Localization of Competitive Advantage: Policies towards Regional Clustering. W: N. Hood i S. Young (red), The Globalization of Multinational Enterprise Activity and Economic Development. Basingstoke: MacMillan, http://dx.doi.org/10.1057/9780230599161.
 • Eraydin, A. i Armatli-ko, R. (2005). Innovation, Networking and the New Industrial Clusters: The Characteristics of Networks and Local Innovation Capabilities in the Turkish Industrial Clusters. Entrepreneurship & Regional Development, 17(4), 237-266, http://dx.doi.org/10.1080/08985620500202632.
 • Gagné, M., Townsend, S.H., Bourgeois, I. i Hart, R.E. (2010). Technology Cluster Evaluation and Growth Factors. Literature Review. Research Evaluation, 19 (2), 82-90.
 • Garanti, Z. і Zvirbule-Berezina, A. (2013). In Search for Regional Clusters in Latvia. Journal of Business Management, (7), 93-105.
 • Gebreeyesus, M. i Mohnen, P. (2011). Innovation Performance and Embeddedness in Networks: Evidence from the Ethiopian Footwear Cluster, World Development, 41, 302-316, http://dx.doi.Org/10.1016/j.worlddev.2012.05.029.
 • Gnyawali, D.R. і Park, B.J. (2009). Co-opetition and Technological Innovation and Medium-Sized Enterprises: A Multilevel Conceptual Model. Journal of Small Business Management, 47 (3), 308-330, http://dx.doi.Org/10.llll/j.1540-627x.2009.00273.x.
 • Gordon, I. i McCann, P. (2000). Industrial Clusters: Complexes, Agglomeration and/or Social Networks? Urban Studies, 37 (3), 513-532, http://dx.doi.org/10.1080/0042098002096.
 • Hemert, P.V., Nijkamp, P. i Masurel, E. (2012). From Innovation to Commercialization Through Networks and Agglomerations: Analysis of Sources of Innovation, Innovation Capabilities and Performance of Dutch SMEs. The Annals of Regional Science, 49 (1), 1-28, http://dx.doi.org/10.1007/s00168-012-0509-l.
 • Hernandez-Rodriguez, C. і Francisco Montalvo-Corzo, R. (2012). Entrepreneurial Clusters in China and Mexico-implications for Competitiveness. Journal of Globalization, Competitiveness and Governability, 6 (1).
 • Hofe von, R. і Chen, K. (2006). Whither or Not Industrial Cluster: Conclusions or Confusions? The Industrial Geographer, 4 (1), 2-28.
 • Ingstrup, M.B. (2010). The Role of Cluster Facilitators. International Journal of Globalisation and Small Business, 4 (1), 25-40, http://dx.doi.org/10.1504/ijgsb.2010.035329.
 • Isard, W., Schooler, E.W. і Vietorisz, T. (1959). Industrial Complex Analysis and Regional Development: A Case Study of Refinery-Petrochemical-synthetic-Fiber Complexes and Puerto Rico. Cambridge: Technology Press of the Massachusetts Institute of Tfechnology.
 • Isbasoiu, G. (2007). Industrial Clusters and Regional Development. The Case of Timisoara and Montebelluna. Pozyskano z: http://es.scribd.com/doc/474934Andustrial-Clusters-and-Regional-Development-The-Case-of-Timisoara-and-Montebelluna (11. 09. 2013).
 • Jackson, J. і Murphy, P. (2002). Tourism Destinations as Clusters: Analytical Experiences From the New World. Tourism and Hospitality Research, 4 (1), 36-52.
 • Jelonek, D. (2012). Koopetycja. Identyfikacja źródeł korzyści dla przedsiębiorstw. W: R. Borowiecki i T. Rojek (red.), Współpraca międzyorganizacyjna w działalności przedsiębiorstw. Klastry - alianse - sieci. Kraków: Fundaq'a Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Johannisson, В., Alexanderson, O., Nowicki, К i Senneseth, К (1994). Beyond Anarchy and Organization: Entrepreneurs in Contextual Networks. Entrepreneurship & Regbnal Development, 6 (4), 329-356, http://dx.doi.org/10.1080/08985629400000020.
 • Ketels, C. (2003). The Development of the Cluster Concept - Present Experience and Further Developments. Pozyskano z: http://www.competitiveness.org/article/library/ (4.09.2009).
 • Krugman, P. (1991). Increasing Returns and Economic Geography. Journal of Political Economy, 99 (3), 483-99, http://dx.doi.org/10.1086/261763.
 • Lin, C.H., Tung, C.M. і Huang, C.T. (2006). Elucidating the Industrial Cluster Effect from a System Dynamics Perspective. Technovation, 26 (4), 473-482, http://dx.doi. org/10.1016/j.technovation.2004.11.008.
 • Lin, H.L., Li, H.L. i Yang, C.H. (2011). Agglomeration and Productivity: Firm-level Evidence from China's Textile Industry. China Economic Review, 22 (3), 313-329, http://dx.doi.Org/10.1016/j.chieco.2011.03.003.
 • Markusen, A. (1996). Sticky Places in Slippery Space: A Typology of Industrial Districts. Economic Geography, 72 (3), 293-313, http://dx.doi.org/10.2307/144402.
 • Marshall, A. (1920). Principles of Economics. London: MacMillan and Co.
 • Mesquita, L.F. (2007). Starting Cover When the Bickering Never Ends: Rebuilding Aggregate Trust among Clustered Firms through Trust Facilitator. Academy of Management Review, 32 (1), 72-91, http://dx.doi.org/10.5465/amr.2007.23463711.
 • Ministerstwo Sportu i Hirystyki. (2014). Turystyka w Polsce w 2013 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki.
 • PARP. (2014). Mapa klastrów. Polska Agencja Rozwoju Przemyślu. Pozyskano z: http:// www.pi.gov.pl/PARP/data/klastry/index.html (19. 09. 2014).
 • Porter, M.E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. New York: Free Press.
 • Porter, M.E. (1998a). Clusters and the New Economics of Competition. Harvard Business Review, 76 (6), 77-90.
 • Porter, M.E. (1998b). Clusters and Competition: New Agendas for Companies, Governments, and Institutions. W: M.E. Porter, On Competition (197-287). Boston: Harvard Business School Press.
 • Redman, J. (1994). Understanding State Economics through Industries Studies. Washington: Council of Governor's Policy Advisors.
 • Rizov, M., Oskam, A. і Walsh, P. (2012). Is There a Limit to Agglomeration? Evidence from Productivity of Dutch Firms. Regional Science and Urban Economics, 42 (4), 595-606, http://dx.doi.Org/10.1016/j.regsciurbeco.2012.02.006.
 • Rosenfeld, S.A. (1995). Industrial Strength Strategies: Regional Business Cluster and Public Policy. Washington: The Aspen Institute.
 • Schermerhorn, J. (1975). Determinants of International Cooperation. Academy of Management Journal, 18 (4).
 • Schmitz, H. і Nadvi, K. (1999). Clustering and Industrialization: Introduction. World Development, 27 (9), 1503-1514, http://dx.doi.org/10.1016/s0305-750x(99)00072-8.
 • Scott, A.J. (1988). Flexible Production Systems and Regional Development: The Rise of New Industrial Spaces in North America and Western Europe. International Journal of Urban and Regional Research, 12 (2), 171-186, http://dx.doi. org/10. Ill 1/j .1468-2427.1988.tb00448.x.
 • Scott, A.J. (1994). High-Technology Industry and Regional Development in Southern California. Berkeley: University of California Press.
 • Scott, A.J. і Angel, D.P. (1987). The US Semiconductor Industry: A Locational Analysis. Environment and Planning, 19 (7), 875-912, http://dx.doi.org/10.1068/al90875.
 • Westlund, H., і Bolton, R. (2003). Local Social Capital and Entrepreneurship. Small Business Economics, 21, 77-113.
 • Wiatrak, A.P. (2003). Organizacje sieciowe - istota ich działania i zarządzania. Współczesne zarządzanie, (3).
 • World Havel and Tburism Council. (2014). World Travel and Tourism Economic Impact 2014. World Travel and Tourism Council.
 • Zagorsek, H., Svetina, A.C., і Jaklic, M. (2008). Leadership in Clusters: Attributes of Effective Cluster Leader in Slovenia. Transformations in Business and Economics, 7 (2), 98-113.
 • Zeng S.X., Xie, X.M. i Tam, C.M. (2010). Relationship between Cooperation Networks and Innovation Performance of SMEs. Technovation, 30 (3), 181-194, http://dx.doi. org/10.1016/j.technovation.2009.08.003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171399983

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.