PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 4 | 301--315
Tytuł artykułu

Klimat organizacyjny jako przejaw kultury organizacyjnej w małych przedsiębiorstwach

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Organisational Climate as Manifestation of Organisational Culture in Small Businesses
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Odpowiednie kształtowanie kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa, inicjującej zmiany, w której rozwijanie proinnowacyjnych działań jest docenione, stanowić może szansę dla poprawy przewagi konkurencyjności, zaspokajania potrzeb, poprawy innowacyjności oraz rozwoju pracowników. Z uwagi na fakt, że klimat organizacyjny jest bezpośrednim i łatwo obserwowalnym przejawem kultury organizacyjnej opracowanie przedstawia wybrane zagadnienia związane z budowaniem klimatu opartego na wiedzy i zaufaniu, który sprzyjałby właściwemu kształtowaniu proinnowacyjnych zachowań pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania posiadanej przez nich wiedzy. Odnosząc się do subiektywnych odczuć pracowników małych przedsiębiorstw, w analizie wyników badań skoncentrowano się na ocenie: atmosfery, komunikacji wewnętrznej oraz czynników sprzyjających utożsamianiu się pracownika z organizacją. (abstrakt oryginalny)
EN
Appropriate development of an enterprise's organisational culture, which initiates changes and appreciates innovation-oriented activities, may constitute a chance for improvement of competitive advantage, satisfaction of the needs, improvement of innovativeness and employees' development. Due to the fact that organisational climate is a direct and easily noticeable manifestation of organisational culture, the paper presents selected issues connected with creating a knowledge and trust based climate, which would facilitate the proper development of employees' innovation-oriented behaviour, with particular reference to the use of their knowledge. Taking into account subjective feelings of employees of small businesses, the analysis of a survey findings concentrated on the evaluation of the atmosphere, internal communication and factors that contribute to an employee's identification with the organisation. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
301--315
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
autor
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Bugdol M., Wymiary i problemy zarządzania organizacją opartą na zaufaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
 • Cameron K., Quinn R., Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiany, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Chrościcki Z., Zarządzanie firmą. Wybrane problemy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1999.
 • Evans Ch., Zarządzanie wiedzą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 • Gadomska-Lila K., Charakterystyka i uwarunkowania proinnowacyjnej kultury organizacyjnej - wyniki badań, "Przegląd Organizacji" 2010, nr 2.
 • Gorzeń-Mitka I., Zarządzanie organizacją w warunkach niepewności a cechy kultury organizacyjnej, [w:] M. Sipa, K. Wolniakowska (red.), Zarządzanie współczesną organizacją, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014.
 • Krupski R., Stańczyk S., Wielopoziomowość relacji: strategia - kultura organizacji, "Przegląd Organizacji" 2009, nr 12.
 • Kuc B.R., Zarządzanie doskonałe, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2008.
 • Mikuła B., Klimat organizacyjny a kultura organizacyjna - próba systematyzacji pojęć, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" 2000, nr 3.
 • Mikuła B., Makowiec M., Strategiczne zarządzanie wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" 2009, nr 801.
 • Pachura A., Kultura organizacyjna a potencjał kreatywności przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie", Zeszyt 3/2015.
 • Paliszkiewicz J.O., Dzielenie się wiedzą oraz zaufanie w małych i średnich przedsiębiorstwach, ZN "SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 2007, nr 62.
 • Paliszkiewicz J.O., Rola zaufania w zarządzaniu wiedzą, [w:] R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Oficyna Wyd. PTZP, Opole 2014.
 • Schein E., Ku nowemu rozumieniu kultury organizacji, [w:] A. Marcinkowski, J. Sobczak (red.), Wybrane zagadnienia socjologii organizacji. Część II. Perspektywa kulturowa w badaniach organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1989.
 • Skalik J., Kulturowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju organizacji gospodarczych, [w:] B. Mikuła (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Wydawnictwo: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
 • Smolarek M., Kultura organizacyjna podporządkowana zarządzaniu wiedzą w małych przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie" Zeszyt 1/2015.
 • Stankiewicz J., Moczulska M., Czynniki klimatu organizacyjnego warunkujące efektywne zaangażowanie pracowników, [w:] B. Mikuła (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Wydawnictwo: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
 • Sułkowski Ł., Marjański A., Firmy rodzinne. Jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2011.
 • Urban W., Klimat organizacyjny jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw usługowych, "Przegląd Organizacji" 2008, nr 7-8.
 • Wojtowicz A., Istota i modele kultury organizacyjnej - przegląd koncepcji, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", Zeszyt 5/2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171400003

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.