PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | vol. 13, nr 1 (51), t. 2 Przedsiębiorczość w XXI wieku : oblicza i wyzwania | 135--148
Tytuł artykułu

Łańcuchy przemysłowe a aktywność innowacyjna w mazowieckim systemie przemysłowym

Warianty tytułu
Industrial Chains (Supply Chain) and Innovative Activity in The Mazovian Province Industrial System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest prezentacja problemu wpływu intensywności powiązań przedsiębiorstw łańcuchu dostaw na ich aktywność innowacyjną w obrębie mazowieckiego regionalnego systemu przemysłowego. Uzyskane wyniki badań ukazały, że uczestnictwo przedsiębiorstwa w przemysłowym łańcuchu dostaw po stronie zarówno dostawców, jak i odbiorców pozytywnie determinuje aktywność innowacyjną systemu regionalnego. Występowanie dodatkowo w badanym województwie ponadregionalnych związków sieciowych między przedsiębiorstwami produkcyjnymi wpływa na kreowanie nowych rozwiązań technologicznych. W pracy zwrócono uwagę, że podmioty funkcjonujące w badanym regionie, aby wprowadzać innowacje, powinny być elementami przemysłowej integracji sieciowej, często o zasięgu ponadnarodowym. Na ogół tym bardziej intensywnie, z im mniejszą liczbą dostawców lub z im większą liczbą odbiorców współpracują. Zjawisko kooperacji pionowej stanowi zatem podstawę dla transferu wiedzy zarówno tej formalnej, jak i nieucieleśnionej w systemie przemysłowym. (abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of this article is to present the problem of the influence of intensity of links between companies in the supply chains on their innovative activity within the Mazovian regional industrial system. The results of the study showed that the participation of companies in the industrial supply chain, on both supplier and consumer sides, positively determines the activity of the regional innovation system. Furthermore, whenever supra-regional trade network of production companies exists in the province considered, new technological solutions are created. The study notes that in order to innovate, companies operating in the studied region should be a part of (often transnational) industrial network integration. In general, the fewer suppliers or the more recipients cooperate with them, the more intensely. The phenomenon of vertical co-operation is therefore a basis for the transfer of both formal and intangible knowledge within the industrial system. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Abramowitz, M. (1994). The Origins of The Post-War Catch up and Convergence Boom. W: J. Fagerberg, N. von Tunzelman and B. Verspagen (red.), The Dynamics of Technology, Trade and Growth (s. 86-125). London: Edward Elgar.
 • Abuhilal, L., Rabadi, G. i Sousa-Poza, A. (2006). Supply Chain Inventory Control: A Comparison Among JIT, MRP, and MRP with Information Sharing Using Simulation. Engineering Management Journal, 18 (2), 51-57.
 • Audretsch, D.B. (1998). Agglomeration and the Location of Innovative Activity. Oxford Review of Economic Policy, 14 (2), 18-29.
 • Beaudry, C. i Breschi, S. (2003). Are Firms in Clusters Really More Innovative? Economy. Innovation. New Technology, 12 (4), 325-342.
 • Bouncken, R.B. (2011). Supply Chain Contingencies: The Effects of Up-Stream Directives on Supplier's Innovation Performance. Engineering Management Journal, 23 (4), 36-46.
 • Brdulak, H. (2011). Łańcuchy dostaw w warunkach niepewnej gospodarki. Trendy światowe i wnioski z Polski. W: H. Brdulak, E. Duliniec i T. Gołębiowski (red.), Funkcjonowanie łańcuchów dostaw: aspekty logistyczne, przykłady branżowe (s. 31). Warszawa: Kolegium Gospodarki Światowej SGH.
 • Christopher, M. (1998). Logistics and Supply Chain Management: Strategies for Reducing Cost and Improving Service. New York: Financial Times Publishing.
 • Dewar, R.D. i Dutton, J.E. (1986). The Adoption of Radical and Incremental Innovations: An Empirical Analysis. Management Science, 32 (11), 1422-1433.
 • Dosi, G. (1988). Sources, Procedures and Micro-economic Effects of Innovation. Journal of Economic Literature, 36, 1120-1171.
 • Guerrieri, P. (1999). Patterns of National Specialisation in the Global Competitive Environment. W: D. Archibugi, J. Howells i J. Michie (red.), Innovation Policy in a Global Economy (s. 139-159). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Jiittner, U., Christopher, M. і Baker, S. (2007). Demand Chain Management-Integrating Marketing and Supply Chain Management. Industrial Marketing Management, 36 (3), 377-392.
 • OECD. (2005). Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Paryż: OECD.
 • Roy, S., Sivaramakrishnan, K. і Wilkinson, I.F. (2004). Innovation Generation in the Supply Chain Relationships: A Conceptual Model and Research Propositions. Journal of the Academy of Marketing Science, 32 (1), 61-79.
 • Świadek, A. (2011). Regionalne systemy innowacji w Polsce. Warszawa: Difin.
 • Szopik-Depczyńska, К i Świadek, A (2011). Dostawcy w łańcuchu dostaw w kształtowaniu innowacyjności polskich regionów. W: W: H. Brdulak, E. Duliniec i T. Gołębiowski (red.), Funkcjonowanie łańcuchów dostaw: aspekty logistyczne, przykłady branżowe (s. 333-350). Warszawa: Kolegium Gospodarki Światowej SGH.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171400017

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.