PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | vol. 4, t. 315 Różnorodność spojrzenia na starość i starzenie się ludności | 127--146
Tytuł artykułu

Wpływ opieki zdrowotnej na jakość życia osób starszych w Polsce oferowanej przez państwo - analiza regionalna

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Impact of State-Offered Healthcare on the Quality of Life of the Elderly in Poland - Regional Analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Analiza struktury zatrudnienia pracujących bezpośrednio z pacjentem w publicznej opiece zdrowotnej powinna zapewnić równomierny dostęp do właściwej opieki medycznej dla ludzi starszych, przez co może poprawić się ich jakość życia. Ludzie starsi to grupa społeczeństwa, która w znacznie większym stopniu korzysta z usług medycznych. Artykuł ten jest wstępem do szerszego badania na temat wpływu opieki zdrowotnej na jakość życia osób starszych. Obecnie skupiono się tylko na zatrudnieniu, które tak jak wiele zmiennych ekonomicznych wykazuje znaczną wrażliwość na zmiany w zróżnicowaniu struktur. Do analizy zatrudnienia grupy siedmiu zawodów medycznych w przekroju województw wykorzystano model panelowy Berzega. Model ten jest przydatnym narzędziem do badania zmian strukturalnych zjawisk społecznych i ekonomicznych, jakie zachodzą w przestrzeni geograficznej w określonym przedziale czasu. Na podstawie oszacowanych parametrów modelu oceniono oddziaływanie zmian strukturalnych zatrudnienia pracowników medycznych w województwach, pod wpływem prowadzonej reorganizacji i restrukturyzacji w sektorze zdrowia. Efekt globalny wskazuje na ogólną tendencję spadku liczby zatrudnienia personelu medycznego we wszystkich województwach. Ujemne efekty strukturalne zatrudnienia personelu medycznego w Polsce wystąpiły w zawodach: lekarzy, pielęgniarek i analityków medycznych. Czynnik geograficzny jest bardzo zróżnicowany, a województwa: warmińsko-mazurskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie i małopolskie wykazują tendencję do umiarkowanego wzrostu zatrudnienia. (abstrakt oryginalny)
EN
The article attempts to answer the question whether the employment structure of those working directly with the patient in public healthcare will ensure equal access of the elderly to appropriate healthcare in voivodships, which may improve their quality of life. Those people are a group within the society which uses medical services to a considerably larger extent. The analysis will be an introduction to a more thorough study into the impact of healthcare on the quality of life of the elderly. This article focuses only on employment which, as many economic variables, shows considerable sensitivity to changes in structure diversity. The analysis of employment in the group of seven medical professions in specific voivodships uses the Berzeg panel model as a tool to examine structural changes in social and economic phenomena, i.e. changes in employment that occur in the geographical space in a specific period of time. Based on the estimated model parameters, the impact of structural changes in medical workers' employment in voivodships, geographical changes - in competitiveness and spatial interactions (adjacency) on changes in the regional employment of medical staff is assessed. (original abstract)
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach
Bibliografia
 • Antczak E. (2010), Analizy strukturalno geograficzne, [w:] B. Suchecki (red.), Ekonometria przestrzenna, Metody i modele analizy danych przestrzennych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Warszawa (z lat 2004-2013).
 • Główny Urząd Statystyczny, (2014), Jakość życia w Polsce, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Departament Analiz i Opracowań Zbiorczych, Warszawa.
 • Knudsen D. C. (2000), Shift-share analysis: further examination of models for the description of economic change, "Socio-Economic Planning Sciences", no 34, p. 180.
 • Rozpędowska-Matraszek D. (2013), Analysis of Multidimensional Temporal and Spatial Data Based on the Example of Employment in Health Care in Selected Voivodships of Poland, [w:] Spatial Econometrics and Regional Economics Analysis, Folia Oeconomica, No 292/2013, Acta Universitatis Lodziensis, Łódź.
 • Rozpędowska-Matraszek D. (2014a), Formy zatrudnienia personelu medycznego w podmiotach leczniczych - analiza regionalna, Humanizacja Pracy, 1 (275) 2014 (XLVII), Wydawnictwo Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.
 • Rozpędowska-Matraszek D. (2014b), Restrukturyzacja zatrudnienia w publicznych zakładach opieki zdrowotnej w ujęciu regionalnym, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach.
 • Rynek Zdrowia, (2014), Wyd. Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości, nr 5, Katowice.
 • Stawasz D. (red.) (2004), Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu - teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Strahl D. (red.) (2006), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Suchecka J., Żółtaszek A. (2011), Zastosowanie panelowego modelu przesunięć udziałów Berzega w analizie wydatków na ochronę zdrowia, [w:] K. Ryć, Z. Skrzypczak (red.), Ochrona zdrowia na świecie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Szukalski P. (2006), Populacja osób bardzo starych w społeczeństwie polskim - stan obecny i perspektywy, [w:] J.T. Kowaleski (red.), Ludzie starzy w polskim społeczeństwie w pierwszych dekadach XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171400031

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.