PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2008 | nr 3 (34) | 84--103
Tytuł artykułu

Konwergencja mediów - tendencje, modele i konsekwencje

Warianty tytułu
Media Convergence - Tendencies, Models and Consequencese
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dynamiczny rozwój technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, a także rozwój tzw. cywilizacji informacyjnej generują nowe zjawiska o charakterze uniwersalnym. Jednym z nich jest zjawisko konwergencji. W obszarze nowych technologii pojęcie to określa w ujęciu ogólnym cały kompleks zjawisk wieloaspektowego upodobniania się urządzeń medialnych i komunikacyjnych, które zaczynają pełnić podobne funkcje, choć pierwotnie nie były ze sobą technicznie spokrewnione. Niniejsze analizy próbują ukazać współczesne tendencje konwergencji mediów, modele tego zjawiska oraz spojrzeć krytycznie na niektóre kulturowe i antropologiczne konsekwencje tego zjawiska i procesu. Analizy tendencji, modeli i konsekwencji konwergencji mediów mają charakter sondujący wymiary tego zjawiska na podstawie zarówno empirycznej wiedzy o procesach zmian technologicznych w świecie mediów, jak też teoretyczno-filozoficznych koncepcji współczesnej mediosfery.Dynamiczny rozwój technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, a także rozwój tzw. cywilizacji informacyjnej generują nowe zjawiska o charakterze uniwersalnym. Jednym z nich jest zjawisko konwergencji. W obszarze nowych technologii pojęcie to określa w ujęciu ogólnym cały kompleks zjawisk wieloaspektowego upodobniania się urządzeń medialnych i komunikacyjnych, które zaczynają pełnić podobne funkcje, choć pierwotnie nie były ze sobą technicznie spokrewnione. Niniejsze analizy próbują ukazać współczesne tendencje konwergencji mediów, modele tego zjawiska oraz spojrzeć krytycznie na niektóre kulturowe i antropologiczne konsekwencje tego zjawiska i procesu. Analizy tendencji, modeli i konsekwencji konwergencji mediów mają charakter sondujący wymiary tego zjawiska na podstawie zarówno empirycznej wiedzy o procesach zmian technologicznych w świecie mediów, jak też teoretyczno-filozoficznych koncepcji współczesnej mediosfery.(abstrakt oryginalny)
EN
A dynamic growth of information technology and telecommunications, as well as the growth of the so called civilization of information generate new phenomena of universal kind. One such phenomenon is convergence. In the field of new technologies this notion defines a whole complex of multidimensional assimilation of media and communication tools which start performing similar functions and playing similar roles though originally they were not technically connected with each other. The above mentioned analyses try to show contemporary tendencies of media convergence and their models. What is more, they try to look critically at some cultural and anthropological consequences of this phenomenon and process. The analyses of tendencies, models and media convergence consequences study aspects of this phenomenon on the basis of both empirical knowledge of process technological changes in the media world, and theoretically philosophical conceptions of contemporary media space(original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
84--103
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Bibliografia
 • T. Goban-Klas, Media i komunikowanie społeczne, Krakow 1999, s. 27; F. Kamiński, Konwergencja w obszarze komunikacji elektronicznej, "Przegląd Telekomunikacyjny" 2000, nr 1, s. 23
 • M. Matuzik, Konwergencja mediów; http://matysoss.w.interia. pl/konwergencja.htm [dostęp: 3.03.2004]
 • M. Drożdż, Logos i ethos mediów. Dyskurs paradygmatyczny filozofii mediów, Tarnów 2005, s. 82-91
 • M. Loffelholz, Perspektiven politischer Öffentlichkeiten. Zur Modellierung einer system- und evolutionstheoretischen Analyse, [w:] K. Kamps (red.), Elektronische Demokratie. Perspektiven politischer Partizipation, Opladen?Wiesbaden 1999, s. 263-279
 • M. Loffelholz, T. Quandt, Kommunikationswissenschaft im Wandel. Orientierung in einer dynamischen, integrativen und unüberschaubaren Disziplin, [w:] M. Loffelholz, T. Quandt (red.), Die neue Kommunikationswissenschaft. Theorien, Themen und Berufsfelder im Internet-Zeitalter. Eine Einführung, Wiesbadan 2003, s. 26
 • A. Urbanek, Czas konwergencji; http://www. networld.pl/artykuly/ 5710.html [dostęp: 3.03.2005]
 • B. Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław 2002, s. 151
 • R. Chmura, Internetowe akronimy i emotikony, [w:] T. Zasępa, R. Chmura (red.), Internet. Fenomen społeczeństwa informacyjnego, Częstochowa 2001, s. 105-110)
 • A.W. Meier, Was macht die Publizistik- und Kommunikationswissenschaft mit der Konvergenz, [w:] M. Latzer i in. (red.), Die Zukunft der Kommunikation. Phänomene und Trends in der Informationsgesellschaft, Innsbruck-Wien 1999, s. 29
 • A. Toffler, Trzecia fala, Warszawa 1997, s. 406-439
 • J. Lohisse, Przyszłość kultury zinformatyzowanej, [w:] G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima (opr.), Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa 2003, s. 660
 • M. McLuhan, The Gutenberg Galaxy, New York 1962, s. 43
 • S. Sassen, The Global City, New York-London-Tokyo 1991
 • B. Kita, Między przestrzeniami. O kulturze nowych mediów, Kraków 2003, s. 45-52
 • I. Goertz, Wie interaktiv sind Medien? Auf dem Weg zu einer Definition von Interaktivität, "Rundfunk und Fernsehen" 1995, nr 43, s. 477-493
 • R.E. Rice, Artifacts and Paradoxes in New Media, [w:] D. McQuail (red.), McQuail's Reader in Mass Communication Theory, London-Thousand Oaks-New Delhi 2002, s. 125-133
 • R.E. Rice, Computer-Mediated Communication and Organizational Innovation, "Journal of Communication" 1987, nr 37, s. 65-94
 • R.E. Rice, Contexts of Research on Organizational Computer- Mediated Communication: a Recursive Review, [w:] M. Lea (red.), Contexts of Computer-Mediated Communication, New York 1992, s. 113-144
 • R.E. Rice, U. Gattiker, New Media and Organizational Structuring of Meanings and Relations, [w:] F. Jablin, L. Putnam (red.), New Handbook of Organizational Communication, Newbury Park 1999
 • J. Jensen, Redeeming Modernity: Contradictions in Media Criticism, Newbury Park 1990
 • T. Griffith, G. Northcraft, Distinguishing Between the Forest and the Trees: Media, Features, and Methodology in Electronic Communication Research, "Organization Science" 1994, nr 5, s. 272-285
 • C. Nass, L. Mason, On the Study of Technology and Task: a Variable-Based Approach, [w:] J. Fulk, C. Steinfield (red.), Organizations and Communication Technology, Newbury Park 1990, s. 46-67
 • J. Meyrowitz, No Sense of Place: The Impact of Electronic Media on Social Behavior, New York 1986
 • I. de Sola Pool, Technologies of Freedom, Cambridge 1983
 • W. Orlikowski, The Duality of Technology: Rethinking the Concept of Technology in Organizations, "Organization Science" 1992, nr 3, s. 397-427
 • G. DeSanctis, M.S. Poole, Capturing the Complexity in Advanced Technology Use: Adaptive Structuration Theory, "Organization Science" 1994, nr 5, s. 121-147
 • T. Sproull, S. Kiesler, Connections: New Ways of Working in the Networked Organization, Cambridge 1991
 • M. Drożdż, Medialne struktury hybrydowe. Człowiek w przestrzeni medialnego determinizmu, "Tarnowskie Studia Teologiczne" 2005, t. XXIV/1 (2005), s. 127-138
 • M. McLuhan, Q. Fiore, Even Hercules Had to Clean out the Augean Stables but Once, [w:] G. Stearn (red.), McLuhan: Hot and Cool - a Critical Symposium, New York 1967, s. 280, 294
 • O.L. Schultz, Marshall McLuhan - Medien als Infrastrukturen und Archetypen, [w:] A. Laagay, D. Lauer (red.), Medientheorien. Eine philosophische Einführung, Frankfurt-New York 2004, s. 55
 • M. McLuhan, Die magischen Kanäle. Understanding Media, Dusseldorf-Wien 1995, s. 39
 • M. McLuhan, Wybór tekstów, Poznań 2001, s. 374-375
 • M. Drożdż, Filozoficzne aspekty synergii człowieka i maszyny. Polemika z synergetyką medialną Norberta Bolza, "Tarnowskie Studia Teologiczne" 2005. t. XXIV/2, s. 39-52
 • N. Wiener, Cybernetics, New York- London 1948, s. 14
 • N. Bolz, Estetyka cyfrowa, [w:] A. Gwóźdź (red.), Pejzaże audiowizualne. Telewizja, wideo, komputer, Kraków 1997, s. 349
 • N. Bolz, Am Ende der Gutenberg-Galaxis. Die neuen Kommunikationsverhältnisse, Munchen 1993, s. 33
 • M. Drożdż, Media. Teorie i fikcje, Kielce 2005, s. 143-148
 • M. Serres, Der Parasit, Frankfurt am Main 1987, s. 26
 • A. Kummel, Mathematische Medientheorie, [w:] D. Kloock, A. Spahr, Medientheorien. Eine Einführung, Munchen 2000, s. 233
 • B. Skarga, Omówienie dzieła "Hermes", [w:] B. Skarga (red.), Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, t. 5, Warszawa 1997, s. 404
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171400061

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.