PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 29 | nr 3 Przemiany sektora energetycznego i usług = Changes in the Energy Sector and Services | 26--38
Tytuł artykułu

Koszty rozwoju energetyki odnawialnej na poziomie lokalnym i regionalnym w Polsce (aspekt teoretyczny)

Warianty tytułu
The Cost of Renewable Energy Development on Local and Regional Level in Poland (Theoretical Aspect)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W minionych latach w bilansie energetycznym Unii Europejskiej istotnie wzrósł udział odnawialnych źródeł energii (OZE). Zmiany zachodzące w europejskiej energetyce spowodowane są przemianami gospodarczymi, wynikają także z konieczności ochrony środowiska naturalnego. Strategiczne kierunki działań zostały uzgodnione i zawarte w wielu międzynarodowych zobowiązaniach publicznych oraz w dokumentach strategicznych, w tym m.in. w strategii Europa 2020... (2015). Na całkowity koszt produkcji energii wpływa wiele czynników. Poszczególne technologie produkcji energii w sposób znaczący różnią się poziomem i strukturą kosztów, które uzależnione są również od lokalnych i regionalnych uwarunkowań. Bez wątpienia ocena finansowa przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze energetycznym często wskazuje na małą konkurencyjność projektów wykorzystujących OZE. Należy mieć na uwadze fakt, że koszty finansowe stopniowo przestają być decydujące przy wyborze źródła pozyskiwania technologii wytwarzania energii. Rośnie znaczenie czynników pozafinansowych, których wartość ekonomiczna jest czasami trudna do oszacowania. Do tej grupy zaliczyć można np. miejscowe koszty ochrony środowiska przyrodniczego czy jakość życia. Dlatego też w artykule podjęto próbę analizy kosztów rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych i regionalnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The total cost of energy production consists of a number of factors and components. In recent years, the share of renewable energy sources significantly increased in the total UE energy balance. Projects in renewable energy sources are often financially unattractive.The financial costs gradually cease to be the criterion of decision-making regarding the selection of sources of obtaining and energy technology. Factors such as e.g. environmental protection, quality of life, diversification of energy sources, energy independence or stability of supply are increasingly important. The article attempts to analyze the cost of renewable energy development in Poland, taking into account local and regional conditions. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 09.140.16).
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (2015, 24 czerwca). Pozyskano z ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_ v1.pdf
 • Odnawialne źródła energii - szanse i koszty (2015, 17 stycznia). Pozyskano z http://www.euractiv.pl
 • Określenie potencjału energetycznego regionów Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii - wnioski dla regionalnych programów operacyjnych na okres programowania 2014-2020 (2011). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Parysek, J.J. (2001). Podstawy gospodarki lokalnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 • Paska, J., Surma, T. (2013). Rozwój energetyki odnawialnej a gospodarka. Polityka Energetyczna, 16(4).
 • Polityka energetyczna Polski do 2030 roku (2009). Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów z 10 listopada 2009 roku. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 • Ustawa z 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.).
 • Wysocka, E. (2002). Przedsiębiorczość i innowacyjność w ujęciu przestrzennym. W: W. Kosiedowski (red.) Przedsiębiorczość i innowacyjność jako czynnik rozwoju regionalnego i lokalnego. Włocławek: Włocławskie Towarzystwo Naukowe.
 • Zalewski, A. (2000). Ekonomika rozwoju lokalnego. W: M. Majchrzak, A. Zalewski (red.). Samorząd terytorialny a rozwój lokalny. Monografie i opracowania, 83. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • Zrozumieć politykę Unii Europejskiej - Energia. Zrównoważona, bezpieczna i dostępna energia dla Europejczyków (2014). Bruksela: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171400191

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.