PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | z. 141 | 87--104
Tytuł artykułu

Wykorzystanie energii geotermalnej w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Use of Geothermal Energy in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Energia geotermalna jest jednym z odnawialnych źródeł energii ( OZE ), ważnych z punktu widzenia idei rozwoju zrównoważonego oraz realizacji przyjętych przez Polskę zobowiązań międzynarodowych w tym zakresie. W Polsce wykorzystanie energii geotermalnej jest, jak dotychczas, ograniczone. Istnieje kilka zakładów wykorzystujących energię geotermalną do celów ciepłowniczych, ale opłacalność tego typu inwestycji jest niska. Od kilku lat dynamicznie rozwijają się natomiast kompleksy basenów termalnych, co jest związane między innymi z upowszechnianiem się mody na zdrowy styl życia. Szczególnie korzystne, w kontekście geotermii, warunki geologiczne na Podhalu, a także duży napływ turystów na ten obszar w zasadzie przez cały rok, powodują, że opłacalność tego typu inwestycji jest wysoka. W pozostałych częściach kraju działają nieliczne i stosunkowo niewielkie ośrodki termalne, a rozwój kolejnych nie jest łatwy ze względu na wysokie koszty i trudności z zapewnieniem odpowiednich montaży finansowych. W artykule skupiono się na ocenie warunków i problemów funkcjonowania ciepłownictwa geotermalnego. Przedstawiono ponadto polskie świadczenia związane z powstawaniem kompleksów basenów geotermalnych. W sposób syntetyczny zarysowano uwarunkowania wykorzystania energii geotermalnej wraz z zasygnalizowaniem ryzyka geologicznego towarzyszącego pozyskiwaniu tej energii. (abstrakt oryginalny)
EN
Geothermal energy is one of the renewable sources of energy, which is extremely important from the point of view of the idea of sustainable development. In modern Poland, the use of geothermal energy is so far limited. There are several plants that use geothermal energy for heating purposes, but the cost-effectiveness of this type of investment is low. For several years, a rapid development of so-called thermal parks has been observed, which is related with a newfound fashionability of the healthy lifestyle. Particularly advantageous geological conditions in the region of Podhale, as well as the significant tourist opularity of this area in general all year round, make this type of investment substantially profitable. In other parts of the country, only a few relatively small thermal parks are operational and development is not easy because of the high start-up cost and difficulty of providing adequate financial resources. (original abstract)
Twórcy
 • Instytut Rozwoju Miast, Kraków
 • Instytut Rozwoju Miast, Kraków
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Biernat H., Kulik S., Noga B., 2010, Problemy związane z eksploatacją ciepłowni geotermalnych wykorzystujących wody termalne z kolektorów porowych, Technika Poszukiwań Górniczych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój, 1 - 2, 17 - 28.
 • Czyżewski P., 2009, Wykorzystanie energii geotermalnej w Polsce dziś i w niedalekiej przyszłości, Nowa Energia, 1 ( 7 ), 65 - 66.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30 WE, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:pl:PDF ( 28.02.2013 ).
 • Energia ze źródeł odnawialnych w 2010 r., 2011, Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa.
 • Jasińska B., 2005, Zamrożona geotermia ( wywiad z Antonim Pareckim, dyrektorem technicznym Przedsiębiorstwa Geologicznego POLGEOL S.A. z dnia 26 września 2005 r. ), http://www.archiwum.ekologika.pl/2005/zamrozona_geotermia.html ( 28.02.2013 ).
 • Karska A., Hajto M., 2009, Możliwości zagospodarowania wód termalnych w rejonie miasta Poddębice, Technika Poszukiwań Górniczych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój, 2, 89-100.
 • Kaczmarczyk M., 2009, Podstawy geotermii, GLOBEnergia, 2, 13 - 15.
 • Kępińska B., 2010, Stanowisko Europejskiej Rady Energii Geotermalnej ( EGEC ) w sprawie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, Technika Poszukiwań Górniczych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój, 1 - 2, 191 - 193.
 • Kępińska B., 2011, Energia geotermalna w Polsce. Stan wykorzystania, perspektywy rozwoju, Technika Poszukiwań Górniczych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój, 1 - 2, 7 - 18.
 • Kępińska B., Tomaszewska B., 2009, Energia geotermalna w Polsce - bariery dla rozwoju wykorzystania energii geotermalnej w Polsce i propozycje zmian, Technika Poszukiwań Górniczych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój, 2, 3 - 12.
 • Lewandowski W., 2006, Proekologiczne odnawialne źródła energii, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 254, 255, 260, 261, 270 - 272.
 • Malko J., 2007, Zrównoważony rozwój - cele i wyzwania elektroenergetyki, [w:] A. Graczyk ( red. ), Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydawnictwo EkoPress, Białystok-Wrocław, 163 - 176.
 • Michałowski M., 2011, Proekologiczne wykorzystanie energii geotermalnej Polski, Inżynieria Mineralna, lipiec-grudzień 2011.
 • Ney R., 2005, Ocena strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju energetycznego wykorzystania zasobów geotermalnych wraz z propozycją działań, Narodowy Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa.
 • Pająk L., Bujakowski W., 2011, Porównanie cen zakupu energii pochodzącej z Polskich ciepłowni geotermalnych z energią innych dostawców w świetle obowiązujących taryf rozliczeniowych, Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój, 1 - 2, 237 - 244.
 • Plutowicz A., 2009, Przesłanki rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce w świetle idei zrównoważonego rozwoju, Problemy Ekorozwoju, 4 ( 1 ), 109 - 115.
 • Rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Informacja o wynikach kontroli, 2012, Najwyższa Izba Kontroli, nr 45/2012/P/11/044/KGP.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171400205

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.