PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 29 | nr 3 Przemiany sektora energetycznego i usług = Changes in the Energy Sector and Services | 39--47
Tytuł artykułu

Kompetencje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na gruncie wybranych regulacji ustawowych

Warianty tytułu
The Competences of the President of the Energy Regulatory Office on the Ground of Selected Statutory Regulations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kompetencje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki są zapisane w pierwszym rzędzie w ustawie z 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.). W związku z tym przedstawiona w opracowaniu analiza kompetencji tego podmiotu opiera się przede wszystkim na przepisach prawnych zawartych w tej ustawie. Artykuł nie odnosi się natomiast do czynności realizowanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w indywidualnych sprawach. Wynika to z głównego celu prowadzonej analizy, którym jest wskazanie zakresu kompetencji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, wynikającego z obowiązujących rozwiązań prawnych. W pierwszej części artykułu omawiane są kwestie związane z postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zob. zwłaszcza art. 21 ust. 2e ustawy Prawo energetyczne). Następnie analizowana jest kompetencja wspomnianego wyżej Prezesa dotycząca udzielania koncesji (prawo do udzielania i cofania przez niego koncesji wynika w szczególności z art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo energetyczne). W ostatniej części artykułu omawiane są inne wybrane kompetencje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zob. na przykład art. 23 ust. 1, ust. 2 pkt 6a, pkt 6b, pkt 10, pkt 16 i pkt 17, art. 24 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 28a ustawy Prawo energetyczne). W podsumowaniu podkreśla się różnorodność kompetencji realizowanych przez wspomnianego wyżej Prezesa. (abstrakt oryginalny)
EN
Competences of the President of the Energy Regulatory Office are regulated primarily in the Energetic Law Act of 10th April 1997 (consolidated text: Journal of Laws of 2012, item 1059 with later amendments). In connection with this, the analysis of this subject's competences, presented in this paper, is grounded first of all on the regulations inserted in the aforementioned act. This article, however, does not refer to activities realized by the President of the Energy Regulatory Office in individual cases. It issues from the main aim of the led analysis, which is to present arange of competences of the President of the Energy Regulatory Office, resulting from the binding legal solutions. In the first part of this article, problems connected with qualifying procedure on the position of the President of the Energy Regulatory Office are treated (see especially article 21 item 2e of the Energetic Law Act). Furthermore, the competence of the above-mentioned President referring to granting aconcession is analysed (authority to granting and withdrawal of concession in particular results from article 23 item 2 point 1 of the Energetic Law Act). In the last part of this article, other selected competences of the President of the Energy Regulatory Office are treated (see for example article 23 item 1, item 2 point 6a, point 6b, point 10, point 16 and point 17, article 24 item 1, article 28 item 1, article 28a of the Energetic Law Act). In conclusion, diversity of the aforesaid President's competences is emphasized. (original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
  • Izbicki, M. (2012). System wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce. W: A. Walaszek--Pyzioł (red.). Wybrane węzłowe zagadnienia współczesnego prawa energetycznego. Kraków: At Wydawnictwo, 369-380.
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
  • Nowak, B. (2009). Wewnętrzny rynek energii w Unii Europejskiej. Studium porównawcze na podstawie sektorów energii elektrycznej i gazu a sprawa (kwestia) Polski. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
  • Ochendowski, E. (1999). Prawo administracyjne. Część ogólna. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa ,,Dom Organizatora".
  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r.,poz. 584 z późn. zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171400211

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.