PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 65 | 71--85
Tytuł artykułu

Istota kapitału społecznego w doskonaleniu systemów zarządzania jakością

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Essence of Social Capital in Improving Quality Management Systems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W obliczu narastającej niepewności i niestabilności społeczno-gospodarczej przedsiębiorstwa stają przed koniecznością ciągłej modyfikacji prowadzenia działalności gospodarczej. W procesie rosnącej globalizacji, wspartej rozwojem zaawansowanych technologii o efektywności przedsiębiorstw zaczynają decydować czynniki niematerialne. Podejście ilościowe, matematyczne, statystyczne i inne paradygmaty nauk technicznych i ekonomicznych stają się niewystarczające do wyjaśnienia wszystkich zależności w procesach ekonomicznych i społecznych. W związku z tym autorki podjęły temat związany ze znaczeniem kapitału społecznego w zarządzaniu jakością, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki doskonalenia. Jego zasadność podkreśla fakt, że w toku ewolucji zarządzania jakością z podejścia inspekcyjnego do jakości (zarządzanie jakością rozumiane jako nadzór) do podejścia opartego na kompleksowym zarządzaniu jakością (dążenie do ciągłej poprawy, zaangażowanie dostawców, klientów, włączenie wszystkich operacji w system, praca zespołowa, zaangażowanie pracowników), nastąpił widoczny wzrost znaczenia czynników miękkich. (abstrakt oryginalny)
EN
The current market conditions have led to the situation in which companies operate in an environment in which having a certificate of a quality management system is insufficient to ensure and guarantee customers' satisfaction on the one hand, and effectiveness and efficiency of the implemented pro-quality system on the other. Among the reasons for this situation the issue connected with the human factor must be emphasized. Therefore the paper deals with the topic related to the importance of social capital in quality management, with a special focus on the improvement of QMS (Quality Management Systems). This subject is important because of the evolution of quality management: from the approach based on inspection to the approach based on total quality management (TQM). Therefore the importance of factors such as employee engagement, trust, teamwork, has increased. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
71--85
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Poznańska
Bibliografia
 • [1] Bourdieu P., The Forms of Capital [w:] Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, J.G. Richardson (red.), Greenwood Press, New York 1986.
 • [2] Bratnicki M., Dudych W., Zbierowski P., Przedsiębiorczość a kapitał społeczny, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, vol. 3, nr 12 (635), 2002.
 • [3] Coleman J.S., Social Capital in the creation of Human Capital, The American Journal of Sociology, Vol. 94, Supplement: Organizations and Institutions: Sociological and Economic Approaches to the Analysis of Social Structure, The University of Chicago Press 1988.
 • [4] Dahlgaard J.J., Kristesen K., Kanji G.K., Podstawy zarządzania jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • [5] Dendura K., Wykorzystanie kapitału społecznego w sterowaniu procesami, Problemy Jakości nr 11/2008.
 • [6] Drzewiecka M., Stachowiak A., The framework of an expert system supporting quality management, [in:] Management Systems in Production Engineering. Scientific and technical quarterly, No 4 (16) 2014.
 • [7] Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa-Wrocław 1997.
 • [8] Gajowiak M., Kapitał społeczny a wzrost gospodarczy - wybrane aspekty, [w:] Z. Tomczonek, J. Prystrom (red.), Gospodarka i społeczeństwo wobec wyzwań XXI wieku, Difin, Warszawa 2011.
 • [9] Gołaś H., Regulska M., Pilarska G., Projekt usprawnień projakościowych opartych na filozofii kaizen , Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, Nr 57, Poznań 2012.
 • [10] Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Zarządzanie za-ufaniem w przedsiębiorstwie, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków 2009.
 • [11] Grzanka I., Kapitał społeczny w relacjach z klientami, CeDeWu, Warszawa 2009.
 • [12] Gubała-Konarzewska E. (red.), Zarządzanie przez jakość. Koncepcje metody, studia przypadków, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 • [13] Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa 2008.
 • [14] Jednoróg A., Koch T., Zadrożny R., Metody i techniki zapewnienia jakości o szczególnym znaczeniu dla przemysłu motoryzacyjnego, Problemy Jakości 01/2000.
 • [15] Karaszewski R., Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2006.
 • [16] Kleniewski A., Przegląd zarządzania a wartość dodana", Problemy Jakości 12/2010.
 • [17] Kolman R., Kwalitologia. Wiedza o różnych dziedzinach jakości, Wyd. Placet, Warszawa 2009.
 • [18] Kowalczyk J., Doskonalenie zarządzania organizacją, Problemy Jakości 03/2010.
 • [19] Kuder D., Instytucje wspierające wzrost gospodarczy w wymiarze teoretycznym [w:] D. Kopycińska (red.), Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych, Wyd. PrintGroup Daniel Krzanowski, Szczecin 2008.
 • [20] Łańcucki J., (red.), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 • [21] Łukasiński W., Sikora T., Filozofia TQM szansą na skuteczne zarządzanie organizacją, Problemy Jakości nr 11/2008.
 • [22] Mantura W., Zarys kwalitologii, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010.
 • [23] Mazur A., Gołaś H., Zasady, metody i techniki wykorzystywane w zarządzaniu jakością, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010.
 • [24] Mazur A., Szalbierz M., Zastosowanie metod i narzędzi jakości do doskonalenia organizacji, [w:] Fertsch M., Trzcieliński S. (red.), Praktyka zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem, Monografia wydana przez Instytut Inżynierii Zarządzania, Poznań 2003.
 • [25] Przybysz J., Sauś J., Kapitał społeczny. Szkice socjologiczno-ekonomiczne, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004.
 • [26] Robbins S.P., Zasady zachowania w organizacji, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2001.
 • [27] Rogala P., Po certyfikacji: propozycja modelu utrzymania systemu zarządzania jakością ISO 9001 w firmach usługowych, Problemy Jakości 09/2012.
 • [28] Rogala P., Doskonalenie systemu zarządzania jakością, Problemy Jakości 07-08/2012.
 • [29] Ryan L.V., Wyzwania moralne w czasach transformacji gospodarczej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1996, z. I.
 • [30] Sikora T. (red.), Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.
 • [31] Sitko-Lutek A., Pawłowska E. (2008), Kapitał społeczny a doskonalenie kompetencji menedżerów, Organizacja i Zarządzanie", nr 3, Gliwice.
 • [32] Skrzypek E., Jakość a efektywność, Wyd. UMCS, Lublin 2000.
 • [33] Stachowicz-Stnuch A., Kultura marketingowa przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 2001.
 • [34] Szkoda J., Systemy zarządzania jakością w organizacjach, Instytut Transportu Samo-chodowego, 2012.
 • [35] Urbaniak M.: Kierunki doskonalenia systemów zarządzania jakością, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 • [36] Wahid R. Ab., Beyond certyfication: A proposed Framework for ISO 9000 maintenance in service, TQM Journal, 6/2012.
 • [37] Wieczorek R., Ambroziak A.: Metoda wieloczynnikowej oceny działań projakościowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, nr 35, Poznań 2002.
 • [38] Williamson O.E., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe, PWN, Warszawa 1998.
 • [39] Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171400223

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.