PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 65 | 127--139
Tytuł artykułu

Evaluation of Motivation Level for Safe Behavior in Mining Plant Employees

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ocena poziomu motywacji do bezpiecznego zachowania pracowników zakładu górniczego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The issue of motivation to work in a safe manner is a very important problem in management theory. Motivation is the primary function of the management system, it encourages employees to adopt and implement the established goals. The aim of the study is to analyze and assess the level of motivation for safe behavior of employees of a mining plant. The survey was conducted among employees of the mine, with a participation of 100 people. The surveyed people were of different ages and have different seniority. An analysis of the survey shows: inappropriate or dangerous behavior of employees is frequently assessed by others as negative, but almost half of employees remain passive, ignoring the dangerous situation; a majority of employees respects only some provisions and principles of safety, some of the respondents do not comply with them at all; the reason for dangerous and risky behavior is to facilitate work for a timely execution of tasks. The most common motivational methods are measures of persuasion such as conversations with employees, suggestions, brochures, information about supervisors' requirements and goals and the mission of the company. In order to enforce appropriate behavior, punishment is being used more often than rewards. The results of the assessment of employees' level of motivation for safe behavior are not satisfactory. The research has shown that motivation of employees at the analyzed plant is at a low level. (original abstract)
Kwestia motywacji do bezpiecznej pracy jest bardzo ważnym problemem w teorii zarządzania. Motywacja jest podstawową funkcją systemu zarządzania, zachęca pracowników do przyjęcia i wdrożenia przyjętych celów. Celem pracy jest analiza i ocena poziomu motywacji do bezpiecznego zachowania pracowników zakładu. Badanie zostało przeprowadzone wśród pracowników kopalni, a w badaniu wzięło udział 100 osób. Badani to osoby w różnym wieku i z różnym stażem pracy. Analiza wyników badania pokazała, że: nieodpowiednie lub niebezpieczne zachowanie pracowników często są oceniane przez innych jako negatywne, ale prawie połowa z nich pozostaje bierna ignorując niebezpieczną sytuację, większość pracowników respektuje tylko niektóre przepisy i zasady bezpieczeństwa, niektórzy badani nie spełniają ich wcale, przyczyną niebezpiecznego i ryzykownego postępowania jest ułatwienie pracy dla terminowej realizacji zadań. Najczęstszymi działaniami motywacyjnymi są środki perswazji jak rozmowa z pracownikami, sugestie, broszury informacyjne na temat wymagań kierownictwa i cele firmy. Aby częściej egzekwować odpowiednie zachowanie są używane kary zamiast nagród. Wyniki oceny poziomu motywacji do bezpiecznych zachowań pracowników nie są zadowalające. Badania wykazały, że motywacja pracowników analizowanej populacji jest na niskim poziomie. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
127--139
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
 • Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
Bibliografia
 • [1] Jasiński Z., Motywowanie w przedsiębiorstwie, Placet, Warszawa 1998.
 • [2] Koradecka D., Nauka o pracy- bezpieczeństwo, higiena, ergonomia, czynniki psychologiczne i społeczne, CIOP, Warszawa 2000.
 • [3] Martyka J., Kulturowe uwarunkowania bezpieczeństwa pracy w górnictwie. Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie, szkolenie, socjologia psychologia pracy - czynniki kształtujące bezpieczeństwo i higienę pracy, Mysłowice 2004.
 • [4] Niczyporuk Z., Przenniak W., Konsekwencje wypadków przy pracy elementem motywowania do bezpiecznych zachowań. Archiwum Górnictwa, Vol. 52, Wyd. Instytut Mechaniki Górotworu PAN Kraków 2007.
 • [5] Niczyporuk Z., Przenniak W., Motywowanie pracowników do bezpiecznych zachowań jako narzędzie prewencji wypadkowej, w: Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w Przedsiębiorstwie. Doskonalenie metod prewencji wypadkowej, V Krajowa Konferencja, Toruń 2006.
 • [6] Materiały źródłowe PKW S.A. ZG Sobieski, lata 2006-2009 r.
 • [7] Papała M., Ocena poziomu motywacji do bezpiecznego zachowania pracowników ZG Sobieski Praca końcowa. WSZOP Katowice, 2014, Promotor Romanowska-Słomka I.
 • [8] Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków 1998.
 • [9] Reykowski J., Zasady motywowania kadr w przedsiębiorstwie, "Personel", 1998.
 • [10] Studenski R., Organizacja bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie, Wyd. Politechnika Śląska, Gliwice 1996.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171400231

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.