PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 3 | 5--14
Tytuł artykułu

Oczekiwania klientów wobec e-learningu na rynku europejskim

Warianty tytułu
Clients' Expectations towards e-Learning in the European Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł traktuje o nauczaniu z wykorzystaniem szkoleń realizowanych na odległość. Dotychczasowe rozważania wskazują na coraz większe znaczenie e-learningu w nauczaniu, a z analiz studialno-literaturowych wynika, iż na postrzeganie jakości szkoleń e-learningowych wpływa wiele czynników, które decydują o ich ocenie. W publikacji ukazano genezę, klasyfikację, platformy e-learningowe oraz korzyści z e-learningu. Celem zaprezentowanych w artykule badań było określenie, jakie czynniki wpływają na jakość szkoleń e-learningowych, wskazanie barier korzystania z e-learningu oraz preferencji dotyczących komunikacji nauczyciela i ucznia. Badania ankietowe, na podstawie których dokonano wnioskowania, przeprowadzono w latach 2012-2013 na grupie 400 osób. (abstrakt oryginalny)
EN
The article treats the teaching with the use of training carried out as distance learning. The previous considerations indicate the growing importance of e-learning in teaching, and the study and literature analyses show that the perception of the quality of e-learning is influenced by many factors which decide assessment thereof. In their article, the authors presented the genesis, classification, e-learning platforms and benefits from e-learning. An aim of the presented in the article surveys was to determine what factors affect the quality of e-learning, indicate the barriers of the use of e-learning and preferences concerning communication of the teacher and the student. The surveys, based on which the authors made their conclusions, were carried out in 2012-2013 on the group of 400 individuals. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
5--14
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Lubelska
Bibliografia
 • Bednarek J. (2006), Multimedia w kształceniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Drążek Z., Komorowski T. (2005), Problemy tworzenia materiałów dydaktycznych w technologii e-learningu, Uniwersytet Szczeciński, Materiały z II ogólnopolskiej konferencji Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Warszawa.
 • Dwornik J., Wojewodzic K., Litwin M., Rogowska B. (2011), Innowacje w procesie nauczania akademickiego: trendy, praktyki i strategie rozwoju e-learningu, Langmedia Spółka z o.o., Funenglish.Pl Spółka z o.o. &Wrocławskie Centrum Akademickie, Wrocław.
 • Konarski W. (2013), Dla kogo e-learning?, http://www.edukacja.net/nauczycielu-pisz-dla-nas/477-dla-kogo-e learning [dostęp: 22.12.2013].
 • Kubiak M. J. (2002), Wirtualna edukacja, Wydawnictwo Mikom, Warszawa.
 • Neczaj-Świderska R. (2004), Nowy wymiar edukacji- e-learning w Australii, "E-mentor", nr 4(6).
 • Penkowska G. (2010), Meandry e-learningu, Difin, Warszawa.
 • Sroki H., Stanka S. (red.), (2005), Wirtualna edukacja, koncepcja i wybrane kierunki realizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Wolski K., Mykowska A. (2010), Badania na temat motywacji w szkoleniach e-learningowych, Dom Szkoleń i Doradztwa, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171400257

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.