PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 3 | 24--36
Tytuł artykułu

Dehumanizacja usług medycznych oraz przywracanie symetryczności relacji w kontaktach profesjonalista - pacjent

Autorzy
Warianty tytułu
Dehumanisation of Medical Services and Restitution of Symmetry of Relationships in the Professional-Patient Contacts
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem rozważań jest zdefiniowanie zjawiska asymetrii informacji i wskazanie sposobów jej przezwyciężania, wskazanie konieczności wykorzystania marketingowego zarządzania organizacją usługową w trakcie przywracania symetryczności relacji. Praca ma wymiar konceptualno-prewidystyczny.
Główne wyniki badań: 1) układ lekarz - pacjent nie jest układem równym, chociaż brak równości nie wyklucza wzajemności w relacji; 2) przyjęcie paradygmatu marketingu relacyjnego sprawia, że zasadniczo zmienia się również sposób postrzegania organizacji usługowej. Wybór tej wersji marketingu wskazuje bowiem na model zarządzania marketingowego wpisany w kontekst strategii projakościowej; 3) przywrócenie symetrii relacji jest warunkiem współtworzenia wartości, a będzie to możliwe przy uwzględnieniu nowych kompetencji personelu medycznego.
Implikacje praktyczne: wprowadzenie symetryczności relacji, dzięki marketingowi relacyjnemu, zwiększy satysfakcję klienta wewnętrznego i zewnętrznego podmiotu leczniczego.
Implikacje społeczne: zapewnienie symetryczności relacji, wpłynie na ich jakość, a tym samym zwiększy poziom obsługi pacjenta. (abstrakt oryginalny)
EN
An aim of considerations is to define the phenomenon of asymmetry of information and to indicate the ways of overcoming thereof, to indicate the need to make use of marketing management of a service organisation in the course of restitution of symmetry of relationships. The study is of the conceptual and predictive dimension.
Main research findings: 1) the physician-patient scheme is not an equal scheme though lack of equality does not exclude reciprocity in the relationship; 2) adoption of the relationship marketing paradigm causes that there basically changes also the way of perception of a service organisation. Selection of this version of marketing indicates the model of marketing management being a part of the pro-quality strategy context; 3) restitution of the symmetry of relationships is a condition of contribution to value and this will be possible while taking into account new competencies of the medical personnel.
Practical implications: introduction of the symmetry of relationships, owing to relationship marketing, will increase satisfaction of the client of internal and external medical entity.
Social implications: assurance of symmetry of relationships will affect their quality, thus increasing the level of patient servicing. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
24--36
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Baran B. (red.) (1991), Filozofia dialogu, Znak, Kraków.
 • Biegas T. (2006), Karta Pracowników Służby Zdrowia, "Medycyna Praktyczna", nr 10.
 • Craft A. (2007), Differing views on quality of life, Archives of Disease in Childhood, Vol. 92, Iss. 5, s. 378, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2083718/ [dostęp: 15.01.2013].
 • Domosławski Z. (2003), W poszukiwaniu źródeł dehumanizacji medycyny, "Miesięcznik Informacyjny AM we Wrocławiu", rok IX, nr 7 (77), kwiecień, http://www.osk.am.wroc.pl/cgi-bin/news/gazeta.cgi?nr=16&?zr=77 [dostęp: 15.01.2013].
 • Gibiński K. (1994), Przedmowa, (w:) Gibiński K. (red.), Tajemnica lekarska, Prace Komisji Etyki Medycznej Wydawnictwo PAU, Kraków.
 • Honings B. (2008), The Charter for Health Care Workers: A Synthesis of Hippocratic Ethics and Christian Morality, http://www.vatican.va/roman_curia/pontofical_councils/hlthwork/dokuments [dostęp: 13.02.2013].
 • Jaruzelska W., Grudniewski R., Agrawal A., Katib A. (2005), Relacja terapeutyczna pomiędzy lekarzem i pacjentem w szpitalu, jako spotkanie osób, (w:) Syroka A., Rudnicki J., Agraval A.K. (red.), Relacje lekarz - pacjent w procesie medykalizacji choroby, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław.
 • Kiljańska M. (2009), Kluczowe przesłania Międzynarodowego Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Opiece Zdrowotnej, Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja "Jakość w Opiece Zdrowotnej", Wydawca GP przy Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Kraków.
 • Knowles R.L., Griebsch I., Bull C. (2007), Quality of Life and Congenital Heart Defects: Comparing Parent and Professional Values, "Archives of Disease in Childhood", Vol. 92.
 • Korsch B.M., Harding C. (1999), Świadomy pacjent, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Kucharz E.J. (2009), Medycyna personalizowana i jej wpływ na jakość terapii i bezpieczeństwo pacjenta, Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja "Jakość w Opiece Zdrowotnej", Wydawca Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Kraków.
 • Kurkowski J.L. (1997a), Błędy i zaniedbania lekarskie. Przypadki czy epidemia?, "Służba Zdrowia", nr 79-80.
 • Kurkowski J.L. (1997b), Człowiek i medycyna. Pieniądze albo życie, Wydawnictwo Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, Katowice.
 • Kurkowski J.L. (2002), Medycyna. Bioetyka i polityka, Ośrodek Wydawniczy Augustyna, Katowice.
 • Light D.W. (2003), Towards a New Professionalism in Medicine: Quality, Value and Trust, "Tidsskrift for Den norske legeforening", No. 13-14, http://tidsskriftet.no/article/843776 [dostęp: 15.01.2013].
 • Miłosz C. (2009), Wstęp, (w:) Szczeklik A., Katharsis. O uzdrowicielskiej mocy natury i sztuki, Znak, Kraków.
 • Nuffield Council on Bioethics (2006), Critical care decisions in fetal and neonatal medicine, London.
 • Rogoziński K. (2001), O profesjonalizmie kształtującym osobowość oraz jego wpływie na kulturę organizacji usługowej, (w:) Rogoziński K. (red.), Marketing usług profesjonalnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Rogoziński K.W. (2009), Zarządzanie profesjonalną praktyką medyczną, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Rój J, Sobiech J. (2006), Zarządzanie finansami szpitala, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Szczeklik A., (2009), Katharsis. O uzdrowicielskiej mocy natury i sztuki, Znak, Kraków.
 • Syroka A., Rudnicki J., Agraval A.K. (red.) (2005), Relacje lekarz - pacjent w procesie medykalizacji choroby, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław.
 • Tobiasz-Adamczyk B., Bajka J., Marman G. (1996), Wybrane elementy socjologii i zawodów medycznych, Collegium Medicum UJ, Kraków.
 • Włodarczyk W.C. (1998), Reforma opieki zdrowotnej w Polsce, Studium polityki zdrowotnej, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków.
 • Wulff H.R., Pedersen S.A., Rosenberg R. (1993), Filozofia medycyny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171400263

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.