PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 111 | 43--60
Tytuł artykułu

Marketingowe determinanty wprowadzania na rynek nowych produktów w przedsiębiorstwach sektora zbożowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Marketing Determinants of New Products Development in Cereals Sector Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania była analiza wybranych uwarunkowań marketingowych determinujących wprowadzanie na rynek nowych produktów w przedsiębiorstwach sektora zbożowego, ze szczególnym uwzględnieniem działań promocyjnych i marki. Badania empiryczne w postaci wywiadów telefonicznych ze wspomaganiem komputerowym zrealizowano w ramach projektu POIG.01-14-041/12 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Próbę badawczą stanowiło 200 przedsiębiorstw dobranych według kryterium wielkości przedsiębiorstw. Zastosowano następującą strukturę przedsiębiorstw: mikroprzedsiębiorcy 20%, mali przedsiębiorcy 30%, średni przedsiębiorcy 30% i duże przedsiębiorstwa 20%. W niniejszym opracowaniu wykorzystano część wyników w zakresie marketingowych uwarunkowań wprowadzania nowych produktów w przedsiębiorstwach sektora zbożowego. Wprowadzanie na rynek nowych produktów w największym stopniu dotyczyło pieczywa, na ten fakt wskazało prawie 90% badanych przedsiębiorstw sektora zbożowego. Oczekiwana skuteczność promocji w przedsiębiorstwach sektora zbożowego była największa w przypadku reklamy w miejscu sprzedaży, promocji cenowych, promocji sprzedaży oraz degustacji. Znaczenie marki produktowej dla przedsiębiorstw sektora zbożowego w największym stopniu dotyczyło utrzymania dotychczasowych konsumentów, rozwoju firmy, zapewnienia większej sprzedaży oraz możliwości pozyskania nowych konsumentów. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study was to analyze selected marketing conditions of introducing new products into market in cereals sector companies. Special attention was given to promotional and branding activities. Empirical research was conducted via computer assisted telephone interviews in project POIG.01-14-041/12 of European Regional Development Fund. The research sample of 200 companies was selected due to the size of companies: 20% of the sample were micro-companies, 30% small companies, 30% medium size companies, and 20% large companies. This study refers to the data concerning the marketing determinants of new products development and introduction into market in the cereals sector. Introducing new products concerned mostly bread and the like - 90% of the companies stated so. The highest expected effectiveness of promotional activities was noticed in the case of advertising in purchasing places, price promotion and degustation. The brand was the most important from the point of view of maintaining consumers, company development, improving sales, as well as possibilities of gaining new consumers. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • AAKER D.A., 1996: Building Strong Brands, New York: Free Press.
 • AMBLER T., STYLES C., 1997: Brand development versus new product development: toward a process model of extension decisions, Journal of Product and Brand Management, vol. 6, No. 4, s. 222-234.
 • BELCH G.E., BELCH M.A., 1995: Introduction to Advertising and Promotion, Irwin, Chicago.
 • BIVAINIENE L., 2007: Brand Image Conceptualization: The Role of Marketing Communication, Economics and Management, vol. 12, No. 2.
 • CZARNECKI A., 2004: Strategie komunikacji marketingowej, [w:] W. Wrzosek (red.), Strategie marketingowe, PWE, Warszawa, s. 175-199.
 • DAVIDSON H., 1997: Even more offensive marketing, Penguin, London.
 • deCHERNATONY L., 2003: Marka. Wizja i tworzenie marki, GWP, Gdańsk.
 • Dictionary of Marketing Terms, AMA Chicago 1995, s. 18, cyt. za J. Altkorn, 1999: Strategia marki, PWE, Warszawa.
 • GÓRSKA-WARSEWICZ H., 2011: Kształtowanie architektury marek przedsiębiorstw sektora żywnościowego, Wyd. Difin, Warszawa.
 • GÓRSKA-WARSEWICZ H., ŚWIĄTKOWSKA M., KRAJEWSKI K., 2009: Model zintegrowanej komunikacji rynkowej. Aspekty zarządzania produktem i marką na rynku żywności, Wyd. SGGW, Warszawa.
 • GÓRSKA-WARSEWICZ H., ŚWIĄTKOWSKA M., KRAJEWSKI K., 2013: Marketing żywności, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • GÓRSKA-WARSEWICZ H., 2011: Konsumencki kapitał marek produktów na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem (na przykładzie sektora mleczarskiego), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • GRĘBOWIEC M., 2011: Znaczenie innowacji produktowych w rozwoju przedsiębiorstw na przykładzie branży owocowo-warzywnej, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 2011, t. 11 (26): 36-46.
 • KALL J., 2002: Reklama. PWE, Warszawa.
 • KAPFERER J.N., 2009: The new strategic Brand Management. Creating and Sustaining Brand Equity Long Term,Kogan Page 4th ed., London and Philadelphia.
 • KELLER K.L., 1993: Conceptualizing, measuring and managing customer-based brand equity, Journal of Marketing, vol. 57, s. 1-22.
 • KOCISZEWSKI M., SZWACKA-MOKRZYCKA J., 2011: Uwarunkowania rozwoju przemysłu spożywczego po przystąpieniu Polski do UE, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 2011, t. 11 (26): 67-77.
 • KOTLER PH., ARMSTRONG G., SAUNDERS J., WONG V., 2002: Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa.
 • KOTLER PH., 2005: Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • KOWALSKA M., 2007: Zyskać przewagę. Zintegrowana komunikacja w nowoczesnym marketingu. Między teorią a praktyką, Adam Marszałek, Toruń.
 • KRAMER T., 2004: Podstawy marketingu, PWE, Warszawa.
 • LEUTHESSER L., 1988: Defining, Measuring, and Managing Brand Equity, Conference Summary (Cambridge, MA: Marketing Science Institute).
 • RYDEL M., 2001: Komunikacja jako element marketingu, [w:] M. Rydel (red.), Komunikacja marketingowa, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk, s. 15-40.
 • SRIVASTAVA R.K., SHOCKER A., 1991: Brand Equity:A Perspective on Its Meaning and Measurement, Technical Working Paper, Cambridge, MA: Marketing Science Institute.
 • STYLES C., AMBLER T., 1995: Brand management [w:] Crainer S. (ed.) Financial Times Handbook of Management, Pitman, London, s. 581-593.
 • ŚWIĄTKOWSKA M., GÓRSKA-WARSEWICZ H., KRAJEWSKI K., 2010: Zarządzanie komunikacją rynkową przedsiębiorstw - organizacja, strategie, uwarunkowania, Wyd. SGGW, Warszawa.
 • URBANEK G., 2002: Zarządzanie marką, PWE, Warszawa.
 • VAZQUEZ R., del RIO A.B., IGLESIAs V., 2002: Consumer-based Brand Equity: Development and Validation of a Measurement Instrument, Journal of Marketing Management 2002, vol. 18, No. 1&2, s. 29.
 • WIKTOR J.W., 2006: Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171400289

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.