PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 15 (1) Refleksje społeczno-gospodarcze | 77--88
Tytuł artykułu

Europejskie Urzędy Nadzoru - zadania w kontekście pokryzysowych zmian w nadzorze finansowym UE

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
European Supervisory Authorities - Tasks in the Context of Post-crisis Changes in EU Financial Supervision
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kryzys finansowy i gospodarczy wykazał, że niektóre praktyki instytucji finansowych mogą nieść ze sobą poważne i kosztowne konsekwencje dla europejskiej i światowej gospodarki. Skuteczniejszy nadzór nad europejskimi rynkami finansowymi stał się priorytetem pokryzysowej Europy. Kształt nadzoru finansowego UE został ustanowiony od 01.01.2011 r. w postaci dwóch filarów: nadzór makro- i mikrootrożnościowy. Na ten drugi składa się Europejski System Urzędów Nadzoru, którego działania mają na celu dokładniejsze monitorowanie systemu finansowego, wykrywanie zagrożeń stabilności i lepszą koordynację nadzorów na poziomie całej UE oraz usprawnienie samych mechanizmów nadzoru. W opracowaniu zawarte zostały argumenty za, jak i przeciw strukturom ESA, jako podmiotów, które w kontekście zagrożenia kryzysem mają zapobiegać arbitrażowi nadzorczemu, gwarantować wolną konkurencję, ochronę uczestników sektora finansowego oraz zapewniać integralność, efektywność i prawidłowe funkcjonowanie tych rynków, a także nadzorować stabilność systemu finansowego. (abstrakt oryginalny)
EN
Financial and economic crisis proved that some practices of financial institutions may result in serious and expensive consequence for the European Union and global economy. More effective supervision over the European financial markets became the priority of post-crisis Europe. The form of EU financial supervision has been in force since 01.01.2011 and is represented by two pillars: macro- and micro-cautious pillar. The latter is represented by the system of European Supervision Authorities, the activities of which aim at more careful monitoring of a given financial system, detecting stability threatening situations, an improved supervision coordination, better coordination of supervision systems within all European Union and also at making supervision mechanisms more effective. The study presents arguments for and against ESA structures as units which, in the context of approaching crisis, are supposed to prevent supervisory arbitration, guarantee free competition, the protection of financial sector participants and ensure an integral nature, efficiency and correct functioning of these markets as well as supervise the stability of financial system. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • [1] Balz B., Die Perspektive des Europäischen Parlamentes - Versicherungsaufsicht und - Regulierung, Internationale Konferenz Solvency II, Berlin 3. November 2009.
 • [2] Barroso J. M. (Przewodniczący KE). Za: Komisja wzmacnia nadzór finansowy w Europie; http://www.euractiv.pl/gospodarka/artykul/komisja-wzmacnianadzor-finansowy-w-europie-001280 (25.09.2009 r.).
 • [3] Dokument roboczy w sprawie Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego, Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, Komisja Gospodarcza i Monetarna, PE430.734v03-00, http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/econ/dt/797/797720/797720pl.pdf.
 • [4] FINMA, Finanzmarktkrise und Finanzmarktaufsicht, Bern 2009, s. 7; http://www.finma.ch/d/aktuell/Documents/Finanzmarktkrise und Finanzmarktaufsicht_Endversion_d.pdf.
 • [5] FOR, Nadzór bankowy Unii Europejskiej (EBA), http://www.for.org.pl/upload/cep_eba-3_1.pdf (20.09.2010 r.).
 • [6] Forbes.pl; Unia wzmacnia nadzór finansowy, http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/wydarzenia/unia-wzmacnia-nadzorfinansowy, 6917,1 (22.09.2010 r.).
 • [7] Hałabuz N., Komisja Europejska chce europejskiego nadzoru. Polska nie, Wywiad ze S. Kluzą, Wyborcza.biz 2009-05-28; http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,6662965,Komisja_Europejska_chce_europejskiego_nadzoru__Polska.html.
 • [8] Heise M., Nach der Krise: Wirksame Regelungen auf dem Finanzmarkt?, Wirtschaftsdienst, Luty 2010, za: https://www.allianz.com/staticresources/de/economic_research/images_deutsch/pdf_downloads/zeitungsartikel_und_interviews/zeitgespraechfeb10.pdf.
 • [9] KE forsuje europejski system nadzoru finansowego; http://gospodarka.gazeta.pl/pieniadze/1,29577,6656448,KE_forsuje_europejski_system_nadzoru_ finansowego.html (2009-05-27).
 • [10] Kluza S., Europejski system nadzoru finansowego po kryzysie, http://www.gab.com.pl/strony/rn2010/prezentacje/S_Kluza_Europejski_system_nadzoru_finansowego_po_kryzysie....pdf
 • [11] KNF, Europejski System Nadzoru Finansowego, http://www.knf.gov.pl/o_nas/wspolpraca_miedzynarodowa/unia/ESNF.html
 • [12] PE, Nowa architektura nadzoru finansowego, http://www.europarl.europa.eu/pl/pressroom/content/20100921IPR83190 (22.09.2010 r.).
 • [13] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE).
 • [14] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR NR 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE.
 • [15] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniające Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych.
 • [16] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego.
 • [17] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE.
 • [18] Wniosek Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany dyrektyw 98/78/WE, 2002/87/WE i 2006/48/WE w odniesieniu do dodatkowego nadzoru nad podmiotami finansowymi konglomeratu finansowego; Dokument roboczy służb Komisji - Dokument uzupełniający [SEK(2010) 981 wersja ostateczna], Bruksela, dnia 16.8.2010 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171400311

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.