PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 9 | nr 3 | 61--67
Tytuł artykułu

Poczucie koherencji, etyka pracy jako predyktory zadowolenia z pracy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Sense of Coherence and Work Ethic as Predictors of Job Satisfaction
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia związki między etyką pracy i poczuciem koherencji a zadowoleniem z pracy. Przyjmując, że etyka pracy jest systemem postaw i przekonań wobec pracy zawodowej, a poczucie koherencji systemem postaw i przekonań wobec całości życia, a dokładniej wobec sytuacji trudnych, przeprowadzono analizy regresji, w których składniki poczucia koherencji oraz wymiary etyki pracy były predyktorami zadowolenia z pracy. Badania przeprowadzone z użyciem Kwestionariusza Orientacji Życiowej, Wielowymiarowego Profilu Etyki Pracy oraz Skali Satysfakcji z Pracy objęły próbę 300 pracowników różnych organizacji. Wieloraka hierarchiczna analiza regresji i analiza dominacji pokazały, że istotnymi predyktorami zadowolenia z pracy są: poczucie sensowności, poczucie zaradności, spostrzeganie pracy jako wartości centralnej oraz wartościowanie ciężkiej pracy. Badania pozwalają przypuszczać, że związane ze sobą - będące źródłem zdrowia - poczucie koherencji oraz etyka pracy są źródłem zadowolenia z pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
The article describes the connections between the work ethic, sense of coherence and job satisfaction. Assuming that the work ethic is a system of attitudes and beliefs regarding the professional work and that the sense of coherence is a system of beliefs regarding the entire life, or more precisely, beliefs regarding difficult situations, a regression analysis was carried out in which the two constituents; the sense of coherence and work ethics were predictors of the job satisfaction. The research was carried out by means of the Life Orientation Questionnaire, Multidimensional Work Ethic Profile and Scale of Job Satisfaction and included 300 employees from varied organizations. The multiple hierarchical regression analysis and the analysis of dominance have shown that the essential predictors of job satisfaction are: the sense of meaningfulness, sense of resourcefulness, perception of work as a central value and the valuation of hard work. The above studies suggest that the connected with each other - and being the source of one's well-being - the sense of coherence and work ethic are the source of job satisfaction.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
9
Numer
Strony
61--67
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bibliografia
 • 1. Antonovsky A. (1979), Health, Stress and Coping. Jossey-Bass, San Francisco.
 • 2. Antonovsky A. (1987/1995), Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować. Fundacja IPN, Warszawa.
 • 3. Arslan R., Acar B.N. (2013), A research on academics on life satisfaction, job satisfaction, and professional burnout. Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences, 18, s. 282-298.
 • 4. Axelsson L., Andersson I., Häkansson A., Ejlertsson G. (2005), Work ethics and general work attitudes in adolescents are related to quality of life, sense of coherence and subjective health - a Swedish questionnaire study. BMC public health, 5, s.103-105.
 • 5. Azen R, Budescu D.V. (2003), The Dominance Analysis Approach for Comparing Predictors in Multiple Regression. Psychological Methods, 8, s. 129-148.
 • 6. Basińska M., Andruszkiewicz A., Grabowska M. (2011), Nurses sense of coherence and their work related patterns of behavior. International Journal of Occupational Medicine & Environmental Health, 24(3), s. 256-266.
 • 7. Bergman E., Malm D., Ljungquist B., Bertero C., Karlsson J. (2012). Meaningfulness is not the most important component for changes in sense of coherence. European Journal of Cardiovascular Nursing: Journal Of The Working Group On Cardiovascular Nursing Of The European Society Of Cardiology, 11, s. 331-338.
 • 8. Cherrington D. (1980), The work ethic. Working values and values that work. Amacom, A division of American Management Associations, New York.
 • 9. Christopher A.N., Zabel K.L., Jones J.R. (2008), Conscientiousness and work ethic ideology: A facet-level analysis. Journal of Individual Differences, 29, s. 189-198.
 • 10. Furnham A. (1990), The Protestant Work Ethic. The Psychology of work-related beliefs and behaviours. Routledge, London and New York.
 • 11. Borkowska M., Gałkowski J. (red.) (2002), Etyka w biznesie. Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 • 12. Grabowski D. (2012), Etyka pracy jako zmienna psychologiczna. Czasopismo psychologiczne, 18, s. 237246.
 • 13. Grabowski D. (2014), Konstrukcja i wstępna charakterystyka psychometryczna skróconej wersji Wielowymiarowego Profilu Etyki Pracy (WPEP-s). Czasopismo Psychologiczne, 20, s. 247-257.
 • 14. Grabowski D., Chudzicka-Czupała A. (2015), Wielowymiarowy Profil Etyki Pracy (WPEP). Charakterystyka psychometryczna polskiej wersji kwestionariusza Multidimensional Work Ethic Profile. Psychologia Społeczna, 33, s. 210-230.
 • 15. Hackman J., Oldham G. (1974), Motivation through the design of work: Test of a Theory, Technical Report No 6. Yale University, Department of Administrative Sciences, New Haven, Conn.
 • 16. Hackman J., Oldham G. (1975), Development of the Job Diagnostic Survey. Journal of Applied Psychology, 60, p. 159-170.
 • 17. Hackman J., Oldham G., Janson R., Purdy K. (1975), A New Strategy for Job Enrichment. California Management Review", 17, p.57-71.
 • 18. Holmberg S., Thelin A., Stiernström E-L. (2004), Relationship of Sense of Coherence to Other Psychosocial Indices. European Journal of Psychological Assessment, 20, p. 227-236.
 • 19. Januszewski A. (2011), Sense of Coherence Questionnaire (SOC-29). A comparison of the classical and hierarchical sense of coherence model, W: K. Janowski, S. Steuden (red.) The Multidisciplinary Approach to Health and Disease. Selected Papers. CPPP Scientific Press, Lublin, s. 236-251.
 • 20. Konarski R. (2009), Modele równań strukturalnych. Teoria i praktyka. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • 21. Locke E.A. (1976), The nature and causes of job satisfaction, W: M. D. Dunnette (red.), Handbook of industrial and organizational psychology. Rand McNally, Chicago, s. 1293-1349.
 • 22. Miller J., Woehr D., Hudspeth N. (2002), The Meaning and Measurement of Work Ethic: Construction and Initial Validation of a Multidimensional Inventory. Journal of Vocational Behavior, 60, s. 451-489.
 • 23. Rymaniak J. (2013), Właściwości pracy - ewolucja rozwiązań teoretycznych i zastosowań praktycznych. Studia Oeconomica Posnaniesia, 1, s. 39-50.
 • 24. Strümpfer D., de Bruin G. (2009), Antonovsky's sense of coherence and job satisfaction: Meta-analyses of South African data. SA Journal of Industrial Psychology, 35, s. 172-174.
 • 25. Tzenova B. (1997), Osećaj koherentnosti i subjektivno blagostanje profesora srednijh skola. Facta universitatis - series: Philosophy and Sociology, 1, s. 401-412.
 • 26. Weber M. (2011), Etyka protestancka i duch kapitalizmu. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171400333

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.