PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 9 | nr 3 | 87--92
Tytuł artykułu

Uzależnienie od nikotyny wśród studentów uczelni lubelskich

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Nicotine Addiction among Lublin College Students
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Palenie tytoniu należy do najpoważniejszych problemów obecnej medycyny. Polska pozostaje wciąż w czołówce krajów, w których liczba osób uzależnionych od nikotyny jest stosunkowo duża, a palenie tytoniu stanowi istotny problem w środowiskach młodzieży akademickiej. Celem pracy jest poznanie i porównanie przyczyn, stopnia uzależnienia od nikotyny oraz motywacji do rzucenia palenia papierosów studentów z uczelni medycznej i niemedycznej. W badaniach wykorzystano kwestionariusz ankiety do oceny stopnia uzależnienia od nikotyny Fagerströma i kwestionariusz do oceny motywacji do rzucenia palenia Schneider. Badania zostały przeprowadzone anonimowo od kwietnia do czerwca 2013 roku. Objęto nimi 200 studentów z Politechniki Lubelskiej i z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Badania wykazały istotne różnice między studentami z uczelni medycznej i niemedycznej w zakresie inicjacji nikotynowej i czasu trwania nałogu. Najczęstszą przyczyną sięgania po papierosy przez ankietowanych z obu uczelni jest stres, a sytuacją, w której studenci najczęściej palą papierosy są spotkania towarzyskie. Respondenci z uczelni niemedycznej częściej sięgają po papierosa z nudy i w celu nawiązania kontaktów. Są w wyższym stopniu uzależnieni od nikotyny, odczuwają większą satysfakcję z palenia, a przy tym ich nałóg zyskuje większą akceptację ze strony znajomych. Studenci z uczelni medycznej mają większą świadomość, iż uzależnienie od nikotyny wywiera ujemny wpływ na zdrowie i są bardziej zmotywowani do rzucenia palenia niż ich rówieśnicy. Czynniki socjodemograficzne, takie jak: płeć, miejsce zamieszkania, sytuacja ekonomiczna nie mają wpływu na stopień motywacji do rzucenia palenia przez respondentów z obu typów uczelni. Natomiast na stopień uzależnienia od nikotyny studentów z uczelni o profilu medycznym ma wpływ jedynie ich sytuacja ekonomiczna. (abstrakt oryginalny)
EN
Smoking is one of the major problems in modern medicine. Poland still remains at the forefront of countries where the number of people addicted to nicotine is relatively large, and smoking is a major problem in environments of academic students. The aim of the study is to understand and compare the reasons of smoking, the degree of nicotine dependence and motivation to quit smoking of students of medical and non-medical universities. The methods employed during the study are two questionnaires; the questionnaire of Fagerström used for assessing the degree of nicotine dependence and the questionnaire of Schneider used for assessing the motivation to quit smoking. The study was carried out anonymously from April to June 2013 and involved 200 students from Lublin University of Technology and the Medical University of Lublin. During the study significant differences between students of medical and non-medical universities in terms of initiation and duration of nicotine addiction have been shown. The most common cause of reaching for cigarettes by respondents from both universities is stress and the situation in which students smoke cigarettes most commonly is during social meetings. Respondents from non-medical universities often reach for a cigarette out of boredom or to make contacts. They are in a higher degree of dependence on nicotine, experience greater satisfaction from smoking and, at the same time, their habit is gaining greater acceptance on the part of their friends. Students of medical schools are more aware that addiction to nicotine has a negative impact on health and are more motivated to quit smoking than their peers. Sociodemographic factors such as gender, place of residence, the economic situation did not affect the level of motivation to quit smoking by respondents from both types of schools. By contrast, the degree of nicotine dependence of students from medical schools is impacted only by their economic situation. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
9
Numer
Strony
87--92
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Bibliografia
 • 1. Binkowska-Bury M., Hejda G., Januszewicz P. (2009), Czynniki sytuacyjne a zachowania związane ze zdrowiem wśród studentów. Medycyna Ogólna, 15 (XLIV), 1, s. 139-151.
 • 2. Boratyn-Dubiel L., Binkowska-Bury M., Gugała B., (2008), Rozpowszechnienie palenia tytoniu wśród młodzieży akademickiej w Polsce. Zdrowie Publiczne, 118 (4), s. 474-478.
 • 3. Dżugan M., Juszczyk M. (2006), Rakotwórcze substancje w dymie tytoniowym. Zdrowie Publiczne, 116 (4), s. 126.
 • 4. Kołłątaj W., Kołłątaj B., Karwat I.D. i in. (2010), Postawy studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wobec palenia tytoniu. Problemy Higieny i Epidemiologii, 91 (3), s. 495-500.
 • 5. Kołpa M., Grochowska A., Kubik B. i in. (2007), Palenie tytoniu wśród studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie kierunek pielęgniarstwo i informatyka. Problemy Higieny i Epidemiologii, 88 (3), s. 75-80.
 • 6. Kozielski J., Górecka D., Gorzelewska-Rzymowska I. i in. (2005), Rozpoznawanie i leczenie choroby tytoniowej: Zalecenia Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego, Pneumonologia i Alergologia Polska, 73 (4), s. 2-39.
 • 7. Rybakowski F., Ziółkowska A., Czech A. i in. (2003), Palenie tytoniu wśród dziewcząt w wieku adolescencyjnym - rola temperamentu i charakteru - badanie pilotażowe. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 3 (1), s. 19-26.
 • 8. Sochacka L., Mastalerz - Migarz A., Czernik K. i in. (2005), Problem uzależnień w środowisku młodzieży akademickiej - badania własne. Family Medicine and Primary Care Review, 7 (2), s. 154-158.
 • 9. Stelmach W. (2009), Palący problem - czyli prawie wszystko o tytoniu i skutkach jego używania. Postępy Fizjoterapii, 10 (4), s. 265-271.
 • 10.Stokłosa A., Skoczylas A., Rudnicka A. i in. (2010), Ocena motywacji do rzucenia palenia u pacjentów poradni nikotynowej. Pneumonologia i Alergologia Polska, 78 (3), s. 211-215.
 • 11.Szwed A. (2012), Ocena stopnia motywacji i uzależnienia od nikotyny u palaczy podejmujących próbę zerwania z nałogiem. Pneumonologia i Alergologia Polska, 80 (6), s. 516-522.
 • 12. WHO, Global Adult Tobacco Survey (GATS), Poland 2009-2010.
 • 13. Wójtowicz-Chomicz K., Borzęcki A. (2010), Postawa studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wobec nałogu palenia tytoniu członków ich rodzin w domu. Family Medicine and Primery Care Review, 12 (3), s. 861-863.
 • 14. Zielonka T.M. (2010), Kulturowe uwarunkowania palenia papierosów. Pneumonologia i Alergologia Polska, 78 (2), s. 176-181.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171400361

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.