PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 9 | nr 3 | 101--108
Tytuł artykułu

Realizacja kursu z matematyki dla maturzystów jako element bezpieczeństwa edukacyjnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Realization of the Mathematics Course for High School Graduates as an Element of Educational Safety
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Diagnoza potrzeb edukacyjnych osób przygotowujących się do egzaminu maturalnego jest niezbędnym elementem polityki w zakresie bezpieczeństwa edukacyjnego. Uczelnia tym samym włącza się w trwający już proces kształcenia młodych ludzi, zgodnie z zamierzeniem ustawodawcy. Celem artykułu jest prezentacja wyników badań w zakresie udziału kursu przygotowującego do matury z matematyki, zorganizowanego przez szkołę wyższą, w procesie dokształcania pozaszkolnego. Realizacja celu badawczego nastąpiła poprzez stworzenie autorskiego kwestionariusza ankiety skierowanego do 350 uczestników kursu. Efektem prowadzonych badań jest stwierdzenie, iż podjęta inicjatywa wzmacnia poczucie bezpieczeństwa u ponad 70% maturzystów i stanowi główną formę w procesie dokształcania z matematyki obok samodzielnej nauki w domu, dodatkowych lekcji w szkole oraz płatnych korepetycji. (abstrakt oryginalny)
EN
The diagnosis of educational needs among persons preparing for final high school examination is a necessary element of educational safety policy. Through this, the School joins the ongoing process of educating young people in accordance with the legislator's intent. The purpose of the article is to present the outcome of research in the scope of participation of the preparation course in mathematics for final high school examination organized by college within the process of extramural education. The realization of research target occurred by means of creating author's questionnaire directed at 350 course participants. The effect of the conducted research is a statement noting that the undertaken initiative strengthens the feeling of safety in case of over 70% of high school graduates and constitutes the main form within the process of extramural education in mathematics next to self-study at home, extra lessons in school and paid private lessons. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
9
Numer
Strony
101--108
Opis fizyczny
Twórcy
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Bibliografia
 • 1. Brzezińska A.I. (2008), Nauczyciel jako organizator społecznego środowiska uczenia się, W: E. Filipiak (red.), Rozwijanie zdolności uczenia się. Wybrane konteksty i problemy. Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego UKW, Bydgoszcz, s. 35-50.
 • 2. Brzezińska A.I., Jabłoński S., Ziółkowska B. (2014), Specyficzne i specjalne potrzeby edukacyjne. Edukacja 2014, nr 2 (127), s. 37-52.
 • 3. Fischhoff B., Crowell N.A., Kipke M.D. (1999), Adolescent decision making: implications for prevention programs: summary of a workshop. National Research Council (U.S.), Board on Children, Youth, and Families, National Academies Press.
 • 4. Główny Urząd Statystyczny, Szkoły wyższe i ich finanse 1990-2011, za: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2013), Szkolnictwo wyższe w Polsce.
 • 5. Główny Urząd Statystyczny (2014), Szkoły wyższe i ich finanse w 2013 r.
 • 6. Główny Urząd Statystyczny (2015), Dane wstępne dotyczące szkolnictwa wyższego 2014 r., www. stat.gov.pl, (30.04.2015).
 • 7. Jakubowska-Baranek J. (2003), Czasy transformacji ustrojowej a motywy podejmowania nauki na uniwersytecie oraz wyboru kierunku studiów przez młodzież, W: B. Idzikowski, E. Narkiewicz- Niedbalec, M. Zielińska, E. Papiór (red.), Młodzież polska w nowym ładzie społecznym. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
 • 8. Klim-Klimaszewska A. (2011), Podstawy edukacyjne na przełomie XX i XXI wieku w świetle raportów oświatowych. Rozprawy Społeczne, nr 1 (V), s. 3-10.
 • 9. Najwyższa Izba Kontroli (2014), Efekty kształcenia w szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.
 • 10. Smarzewska A., Melaniuk E. (2013), Bezpieczeństwo edukacyjne absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska zapewniane przez PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w latach 2010-2012. Rozprawy Społeczne, nr 2 (VII), s. 181-192.
 • 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, (Dz.U. nr 83, poz. 562, z późn. zm.).
 • 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Załącznik 4, (Dz.U. 2012 poz. 977 z późn. zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171400385

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.