PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 11 | 25--39
Tytuł artykułu

Identyfikacja i hierarchizacja cech oraz umiejętności przewodników świadczących usługi w zabytkowych obiektach przemysłowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Identification and hierarchy of attributes and skills of guides who provide services in industrial monuments
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przewodnik świadczący usługę w zabytkowych obiektach przemysłowych jako osoba przygotowująca i realizująca interpretację dziedzictwa powinien posiadać zestaw cech i umiejętności, które ułatwiają mu realizację podstawowych zadań. Celem niniejszej publikacji była identyfikacja i hierarchizacja tych cech oraz umiejętności na podstawie opinii respondentów. Podstawą osiągnięcia celu było określenie, kim jest przewodnik i jakie jest jego zadanie w zabytkowych obiektach przemysłowych. W części pierwszej dokonano ogólnej charakterystyki przewodnika i wyznaczono rolę jaką pełni w obiektach dziedzictwa przemysłowego. Następnie zaprezentowano cechy i umiejętności przewodników, umożliwiające realizację tej roli, które określono w oparciu o literaturę przedmiotu. W kolejnej części zamieszczono wyniki przeprowadzonych badań. Ich celem było wyznaczenie cech i umiejętności istotnych z perspektywy odwiedzjących obiekty dziedzictwa przemysłowego. Ponadto dokonano hierarchizacji tych cech z uwzględnieniem podziału na potencjalnych odwiedzjących oraz uczestników wycieczki. Tym samym wykazano, czego różne grupy odbiorców zabytkowych obiektów przemysłowych oczekują od oprowadzających ich przewodników. Ostatnią częścią artykułu stanowi dyskusja porównująca cechy zaproponowane przez respondentów z wymienianymi w literaturze. (abstrakt oryginalny)
EN
A guide who provides their services in industrial monuments prepares and provides heritage interpretation. Therefore they should possess a set of attributes and skills which allow them to fulfil those tasks. The goal of this paper was to identify and hierarchize those attributes and skills basing on respondent opinions. The basis for achieving this goal was to define who a guide is and what tasks they realize in industrial monuments. Therefore, the first part of this paper is devoted to characterizing a guide and their role in industrial monuments. Then the author presents attributes and skills mentioned in subject matter literature, which allow a guide to fulfil this role. The next part presents results of a research conducted among respondents. The main goal was to designate attributes and skills which are important from the visitors' perspective. Furthermore, those attributes and skills where hierarchized and then divided into two groups: listed by potential visitors and actual tour participants. This allowed to identify differences in expectations towards guides by different recipient groups. The last part was a discussion that compares the attributes proposed by the respondents with attributes which can be found in the literature. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
25--39
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • Altkorn J., 2006, Marketing w turystyce, PWN, Warszawa.
 • Białecka B., Biały W. (red.), 2014, Tereny pogórnicze - szanse, zagrożenia. Analiza przypadku, wyd. PA NOVA SA., Gliwice.
 • Buczkowska K., 2008, Turystyka Kulturowa. Przewodnik metodyczny, wyd. AWF w Poznaniu, Poznań.
 • Dudkiewicz D., 2008, Marketing w turystyce, wyd. DrukTur, Warszawa.
 • Gaworecki W., 2010, Turystyka, PWE, Warszawa.
 • Gołembski G. (red.), 2009, Kompendium wiedzy o turystyce, PWN, Warszawa.
 • Gryszel P., Kruczek Z., 2007, Rynek pracy przewodników i pilotów turystycznych. Wybrane problemy wykonywania zawodu, [w:] Przewodnictwo turystyczne i pilotaż wycieczek w Polsce, a standardy europejskie: 1 Międzynarodowy Sejmik Przewodnicki: materiały konferencyjne, Sopot.
 • Halemba P., Placek O., Nowak S., 2014, Analiza roli społeczno-zawodowej na przykładzie przewodników turystycznych, [w:] K. Mrozowski, P. Halemba (red.), Problemy potencjału społecznego organizacji turystycznych i sportowych w spektrum wielowymiarowych aspektów zarządzania, wyd. AWF w Katowicach, Katowice.
 • Hall C. M., Zeppel H., 1990, Cultural and Heritage Tourism: The New Grand Tour?, "Historic Environment", Nr 7(3/4).
 • Jędrysiak T., 2011, Turystyka kulturowa w obiektach przemysłowych - zagadnienia ogólne, "Turystyka Kulturowa", Nr 6/2011.
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2005, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa.
 • Kopaliński W., 1989, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Kronenberg M., 2007, Turystyka dziedzictwa przemysłowego - próba sprecyzowania terminologii, [w:] T. Burzyński (red.), Dziedzictwo przemysłowe jako strategia rozwoju innowacyjnej gospodarki, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo Praktyczna, materiały pokonferencyjne, wyd. Agencja Artystyczna PARA, Katowice 2007.
 • Kruczek Z, Walas B., 2010, Promocja i informacja w turystyce, wyd. Proksenia, Kraków
 • Kruczek Z., 2011, Kompendium pilota wycieczek, wyd. Proksenia, Kraków.
 • Krzyżanowska K., 2008, Rola przewodników i pilotów wycieczek w ruchu turystycznym, [w:] I. Sikorska-Wolak (red.), Ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju turystyki wiejskiej, wyd. SGGW, Warszawa.
 • Kurek K. (red.), 2012, Turystyka, PWN, Warszawa 2012.
 • Medlik S., 1995, Leksykon podróży, turystyki, hotelarstwa, PWN, Warszawa.
 • Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen. Potencjał. Perspektywy, wyd. GWSH "Milenium", Gniezno.
 • Mikos von Rohrscheidt A., 2010, [w:] Gnieźnieńskie forum turystyki kulturowej, Jak można poprawić kompetencje pilotów i przewodników do bycia interpretatorami kultur?, "Turystyka Kulturowa", Nr 12/2010.
 • Mikos von Rohrscheidt A., 2014, Współczesne przewodnictwo miejskie, wyd. Proksenia & kul.tour.pl, Kraków/Poznań.
 • Mudie P., Cottam A., Usługi, Zarządzanie i marketing, PWN, Warszawa 1998.
 • Panasiuk A. (red.), 2007, Jakość usług turystycznych, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Rapacz A., Przedsiębiorstwo turystyczne, Wyd. Difin, Warszawa 2007.
 • Smith S., 1994, The tourism product, "Annals of Tourism Research", Vol. 21, Elsevier Science Ltd.
 • Wyszkowska I., 2010 [w:] Gnieźnieńskie forum turystyki kulturowej, Umiejętności i zakres wiedzy niezbędne dla przewodników i pilotów obsługujących turystów kulturowych, "Turystyka Kulturowa", Nr 2/2010.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 884
 • www.intur.com.pl, dostęp z dnia 25.10.2015
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171400393

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.