PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 12 | 24--31
Tytuł artykułu

Strategie konkurencji przedsiębiorstw na przykładzie sektora rolno-spożywczego z województwa wielkopolskiego

Warianty tytułu
Competitive Strategies of Enterprises on Example of Agri-food Sector from Wielkopolska
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój globalizacji ostatnich dziesięcioleci stawia przed przedsiębiorstwami szczególne wyzwania związane z koniecznością wzrostu konkurencyjności dla osiągania sukcesów na rodzimym rynku. Co więcej, wraz z rozwojem gospodarki wzmaga się konkurencja i tym samym rośnie konkurencyjność przedsiębiorstw. Należy tu dodać, że obecnie, w erze globalizacji niemal wszystkich dziedzin życia, osiągnięcie międzynarodowej konkurencyjności stało się konieczne. I to nie tylko dla firm chcących umiędzynarodowić swoją działalność gospodarczą, ale także dla tych, które chcą osiągnąć sukces na krajowym rynku, mając tam międzynarodowych konkurentów. Ponadto stwierdza się, że strategia konkurencji powszechnie rozumiana jest jako pewien sposób zachowania się przedsiębiorstw, zwłaszcza wobec swoich konkurentów. Artykuł zawiera wyniki badań empirycznych prowadzonych na terenie województwa wielkopolskiego. Celem artykułu jest rozpoznanie czynników determinujących wybór strategii konkurencji badanych podmiotów. (abstrakt oryginalny)
EN
The development of the globalization of recent decades poses particular challenges associated companies with the need to increase competitiveness for achieving success on the domestic market. Market observation points to the phenomenon of the intensification of competition in all areas of the economy. What's more, with the development of the economy increases competition and thus increasing the competitiveness of businesses. It should be added that today-in the era of globalization almost all areas of life, achieving international competitiveness has become necessary. And not only for companies wanting to internationalize their business, but also for those who want to achieve success on the domestic market, having international competitors there. In addition, it is stated that competitive strategy is commonly understood as a way of behavior of businesses, particularly against its competitors. The article contains the results of empirical research conducted in the Wielkopolska region. In this paper are presented the data of both theoretical and empirical. The aim of this study is to identify the factors determining the choice of competitive strategy of companies surveyed. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
24--31
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Poznańska
Bibliografia
 • Adamkiewicz-Drwiłło, H.G. (2002). Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa. Warszawa: PWN.
 • Barney, J.B. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management, 17 (1).
 • Bednarz, J. (2008). Wewnętrzne źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Sopot: Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Bednarz, J. (2013). Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich na przykładzie wybranych branż. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Bossak, J.W. i Bieńkowski, W. (2004). Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku. Warszawa: SGH.
 • Flak, O. i Głód, G. (2012). Konkurencyjni przetrwają. О przedsiębiorstwie, metodach badania konkurencyjności i twoich szansach na sukces rynkowy. Warszawa: Difin.
 • Flejterski, S. (1984). Istota i mierzenie konkurencyjności międzynarodowej. Gospodarka Planowa, (9).
 • Gołębiowski, T. (2001). Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola. Warszawa: Difin.
 • Gorynia, M. (1998). Zachowanie przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia podejścia. Poznań: AE w Poznaniu.
 • Gorynia, M. (red.) (2002). Luka kompetencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Poznań: AE w Poznaniu.
 • Kałkowska, J., Pawłowski, E., Trzcielińska, J., Trzcieliński, S. i Włodarkiewicz-Klimek, H. (2010). Zarządzanie strategiczne. Metody analizy strategicznej z przykładami. Poznań: Wyd. Politechniki Poznańskiej.
 • Koczerga, M. (2008). Sposoby budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. W: H. Mruk (red.), Nowoczesne sposoby konkurowania w biznesie. Poznań: AE w Poznaniu.
 • Michalik, Z. (2014). Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw. W: J. Targalski (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Warszawa: Difin.
 • Misala, J. (2005). Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania. Warszawa: Oficyna Wyd. SGH.
 • Obłój, K. (2000). Strategia sukcesu firmy. Warszawa: PWE.
 • Obłój, K. (2007). Strategie organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. Warszawa: PWE.
 • Pawłowski, E. i Trzcieliński, S. (2011). Zarządzanie przedsiębiorstwem. Funkcje i struktury. Poznań: Wyd. Politechniki Poznańskiej.
 • Pierścionek, Z. (1996). Strategie rozwoju firmy. Warszawa: PWN.
 • Pierścionek, Z. (2003). Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa. Warszawa: PWN.
 • Porter, M.E. (1996). Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. Warszawa: PWE.
 • Romanowska, M. (2009). Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
 • Skawińska, E. (2011). Konkurencyjność przedsiębiorstw. Poznań: Wyd. Politechniki Poznańskiej.
 • Stankiewicz, M.J. (2005). Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Toruń: TNOiK Dom Organizatora.
 • Strategor (2001). Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość. Warszawa: PWE.
 • Szwajca, D. (2012). Zasoby marketingowe przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej. Gliwice: Wyd. Politechniki Śląskiej.
 • World Economic Forum (1994). The World Competitiveness Report. Lausanne: World Economic Forum.
 • Wach, K. (2015). Modelowanie międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa w naukach ekonomicznych. W: K. Zieliński (red.), Problemy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Zielińska-Głębocka, A. (2000). Konkurencyjność przemysłowa Polski w procesie integracji z Unią Europejską. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171400409

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.