PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | R. 6 | 11--21
Tytuł artykułu

Wybrane problemy w stosunkach polsko-białoruskich

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Spoglądając na całokształt polskiej polityki wschodniej prowadzonej od 1989 r., łatwo można dostrzec, iż w porównaniu z kontaktami polsko-ukraińskimi czy polsko-rosyjskimi, stosunki polsko-białoruskie miały i mają do tej pory charakter najmniej intensywny. Fakt kontestowania przez władze Polski rządów prezydenta Aleksandra Łukaszenki nie jest jedynym powodem tego stanu rzeczy. W pierwszej połowie lat 90. aktywność polskiej polityki wschodniej wobec białoruskiego państwa była zdecydowanie daleko mniejsza niż w stosunku do pozostałych wschodnich sąsiadów. Czy oznacza to, iż odzyskująca niepodległość Białoruś była traktowana przez stronę polską jako mniej wartościowy partner niż Ukraina czy Rosja? (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
11--21
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • S. Gerhardt, Polska polityka wschodnia. Die Aussenpolitik der polnischen Regierung von 1989 bis 2004 gegenuber den ostlichen Nachbarstaaten Polens (Russland, Litauen, Weissrussland, Ukraine), Marburg 2007.
 • Polska polityka wschodnia, Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", Kraków 2000.
 • Polityka zagraniczna RP 1989-2002, red. R. Kuźniar, K. Szczepanik, Warszawa 2002.
 • Polska i jej sąsiedzi w latach dziewięćdziesiątych. Polityczne i ekonomiczne aspekty współpracy i integracji, red. B. Łomiński, M. Stolarczyk, Katowice 1998.
 • M. J. Całka, Polska polityka wschodnia w latach 1989-1997. Próba oceny, nowe wyzwania i perspektywy, "Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej", 1998, Warszawa 1998.
 • W. Gill, N. Gill, Stosunki Polski z Ukrainą w latach 1989-1993, Poznań- Toruń 1994; Ukraina w stosunkach międzynarodowych, red. M. Pietraś, T. Kapuśniak, Lublin 2007.
 • K. Fedorowicz, Ukraina w polskiej polityce wschodniej w latach 1989-1999, Poznań 2004.
 • B. Surmacz, Współczesne stosunki polsko-ukraińskie. Politologiczna analiza traktatu o dobrym sąsiedztwie, Lublin 2002.
 • A. Z. Kamiński, J. Kozakiewicz, Stosunki polsko-ukraińskie. Raport, Warszawa 1997.
 • R. Makarska, B. Kerski, Die Ukraine, Polen und Europa. Europäische Identität an der neuen EU-Ostgrenze, Osnabrück 2004.
 • Polska w Rosji - Rosja w Polsce. Stosunki polityczne, red. R. Paradowski, S. Ossowski, Poznań 2003.
 • А. В. Торкунов, Десят лет внешней политики России: Материалы первого конвента российской ассоциациимеждународных исследовании, Москва 2003.
 • А. В. Торкунов, Внешнаяя политика Российской Федерациu 1992- 1999, Москва 2000.
 • С. Дембскi, Польска-беларускiя адносiны: стан i перспектывы, w: Беларусь i Польшча, red. А. Эберхардт, У. Улаховiч, Варшава 2003, s. 113-114.
 • M. Menkiszak, M. A. Piotrowski, Polska polityka wschodnia, w: Polityka zagraniczna RP 1989-2002, s. 223-224.
 • У. Снапкоўскi, Беларуска-польскiя адносiны (1990-2003 гг.), w: Беларусь i Польшча, s. 120-121.
 • S. R. Burant, Problematyka wschodnia. Studium porównawcze stosunków Polski z Litwą, Białorusią i Ukrainą, "Studia i Materiały PISM", 1993, nr 58, s. 16-17.
 • K. Skubiszewski, Polityka zagraniczna i odzyskanie niepodległości. Przemówienia, oświadczenia, wywiady 1989-1993, Warszawa 1997, s. 124, 272.
 • W. Łuba, Próby oceny polskiej polityki wschodniej w latach 1988-1990, "Rocznik Wschodni", 1997, nr 4, s. 35-36.
 • J. M. Nowakowski, Polska polityka wschodnia w 1991 roku, "Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej", 1991, Warszawa 1992, s. 77-78.
 • M. Stolarczyk, Stosunki polsko-białoruskie w okresie pozimnowojennym (niektóre aspekty), w: Polska i jej sąsiedzi, s. 251.
 • E. Mironowicz, Białoruś, Warszawa 1999, s. 275.
 • A. Chodubski, Stosunki polsko-białoruskie w latach dziewięćdziesiątych, w: Polska polityka zagraniczna w procesie przemian po 1989 roku, red. A. Żukowski, Olsztyn 1999, s. 153.
 • М. Э. Часноўскi, Сiстэмныя пераутварэннi у Рэспублiцы Польшча (1989-1999), Мiнск 2000, s. 94
 • M. Menkiszak, M. A. Piotrowski, Polska polityka wschodnia, s. 224-225.
 • В. И. Карбалевич, Место Польшы в политикие Беларуси, w: Национально-государственные интересы Республики Беларусь, red. Л. Ф. Заико, Минск 1999, s. 240-241.
 • C. Goliński, Duszpasterstwo na czarno, "Gazeta Wyborcza", 28-29.10.1995, s. 6.
 • S. Bieleń, Kierunki polityki wschodniej III RP, w: Patrząc na Wschód. Z problematyki polityki wschodniej III RP, red. S. Bieleń, Warszawa 1997.
 • В. И. Карбалевич, Место Польшы в политикие Беларуси, s. 241-242.
 • А. Ф. Великий, Белорусско-польские отношения в контексте вступления Польши в ЕС, w: Расши рение Европейского Союза и Беларусь: в поиске новой политики, Материалы международной научно-практической конференции, Минск 2003, s. 130.
 • А. Ф. Федоров, Военная безопасность Республики Беларусь: двустронние отношения, w: Национально-государственные интересы, s. 142.
 • R. Foks, Konfl ikt białoruskopolski. 11 marca - 24 sierpnia 2005 r., w: Polska-Białoruś. Wybrane aspekty polityczne i gospodarcze, red. M. S. Wolański, G. Tokarz, Toruń 2007, s. 169-187.
 • A. Eberhardt, Polska a konflikt wokół Związku Polaków na Białorusi, "Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej", 2006, Warszawa 2006, s. 261-262.
 • P. Kościński, Wybory Łukaszenki, "Rzeczpospolita", nr 228, 29.09.2008.
 • P. Kościński, Borys za lepsze stosunki?, "Rzeczpospolita", nr 220, 19.09.2008.
 • P. Kościński, Nadal dwa związki, "Rzeczpospolita", nr 222, 22.09.2008
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171400413

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.