PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 30 | 6--20
Tytuł artykułu

Zasady prawa wyborczego na Ukrainie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The principles of electoral law in Ukraine
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł poświęcony jest zasadom prawa wyborczego stosowanym w ukraińskim porządku prawnym. Najpierw autor tytułem wprowadzenia dokonuje próby zdefiniowania pojęcia zasad prawa wyborczego. Dalej kolejno opisywane są poszczególne zasady prawa wyborczego na Ukrainie. Jako pierwsza analizowana jest zasada powszechności oznaczająca brak dyskryminacji ze względu na wykształcenie, majątek, zawód, płeć lub religię. Tym nie mniej wykorzystuje się także ograniczenia związane z wiekiem, obywatelstwem lub cenzusem zamieszkania, co w istocie nie jest sprzeczne z porządkiem konstytucyjnym Ukrainy i powszechnie akceptowanymi standardami międzynarodowymi. Następną opisywaną zasadą jest równość wyborów analizowana w znaczeniu formalnym i materialnym. Dalej podejmowane są takie kwestie jak sporządzanie spisów wyborców, zaświadczeń o prawie do głosowania oraz równości w zakresie prowadzonej kampanii wyborczej. Kolejna zasada prawa wyborczego na Ukrainie dotyczy bezpośredniości wyborów i rozumiana jest w kategoriach sposobu wyboru przedstawicieli i osobistego udziału wyborców w akcie głosowania. Z tego punktu widzenia autor zwraca uwagę na wpływ systemu głosowania na przebieg wyborów i na głosowanie na listy partyjne. Ponadto w tej części rozważań znajdują się odniesienia do możliwości osobistego głosowania i z wykorzystaniem poczty. W kolejnej części artykułu analizowane są zagadnienia tajności wyborów jako przeciwaga jawności głosowania. Autor przywołuje tu przypadki złamania tej zasady podczas wyborów parlamentarnych w 2006 r. Ważne dla zachowania tej zasady wyborczej jest także odpowiednie wyposażenie lokali wyborczych i dobrowolność uczestnictwa w akcie głosowania. Osobną kwestią pozostają możliwości głosowania poza lokalem wyborczym. Rozważania zamykają uwagi o charakterze podsumowania, z którego wynika że ustalone na Ukrainie zasady prawa wyborczego generalnie odpowiadają rozwiązaniom przyjętych w innych państwach.(abstrakt oryginalny)
EN
This article is dedicated to the principles of the right to vote applied in the Ukrainian legal system. First, as an introduction the author makes an attempt to define the issue of electoral law principles. Then, various principles of electoral law in Ukraine are described. The first analysed principle is the principle of universality analysed indicating the absence of discrimination on grounds of education, wealth, occupation, gender, or religion. Nevertheless, limitations of age, citizenship or residence qualification are used, that in fact are not inconsistent with the constitutional order of Ukraine and generally accepted international standards. Another described principle is the principle of equality of elections in formal and material terms. Then, the following issues are raised such as: preparation of electoral registers, certificates of the right to vote and equality in the electoral campaign. Another rule of election law in Ukraine concerns directness of elections and is understood in terms of how to choose representatives and the personal participation of voters in the act of voting. From this point of view, the author draws attention to the impact of the voting system on the process of voting on the party lists. Moreover, in this part of the discussion, there are references to the possibilities of personal voting and postal voting. In the next part of the article the issues of confidentiality of elections are analysed as a counterweight of transparency of elections. Author cites the cases of violation of this rule during the parliamentary elections in 2006. It is important to observe this principle of elections equipment is also suitable polling stations and voluntary participation in the act of voting. Another issue are the possibilities to vote outside the polling station. The paper is closed with the summarizing deliberations, which prove that the established principles of electoral law in Ukraine generally correspond to solutions adopted in other countries. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
6--20
Opis fizyczny
Twórcy
 • adiunkt Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacj Społecznej w Chełmie
Bibliografia
 • Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2004
 • Biłous A., Polityko- prawowi systemy: Swit i Ukrajina, Kijów 2000
 • Biłous A., Wyborczi systemy: switowyj doswid na ukrajinśkomu grunti (koncepcija nowogo zakondawstwa Ukrajiny), Kijów 1990
 • Buczkowski J., Podstawowe zasady prawa wyborczego III Rzeczypospolitej, Lublin 1998
 • Czuszenko W., Zajać J., Konstitucijne prawo Ukrajiny, Kijów 2007
 • Frickij O. F., Konstitucijne prawo Ukrajiny, Kijów 2002
 • Jarosz Z. , System wyborczy PRL, Warszawa 1969
 • Krawczenko W., Konstitucijne prawo Ukrajiny, Kijów 2006
 • Kuciński J., Konstytucyjny ustrój państwowy, Warszawa 2003
 • Kulczyćkyj W., Tyszczyk B., Istorija derżawy i prawa Ukrajiny, Lwów 2000
 • Mełeszczenko W., Konstitucijne prawo. Oporni konspekty. Słownyk- dowidnyk, Kijów 1996
 • Orlenko W. W., Istorija derżawy i prawa Ukrajiny, Kijów 2006
 • Pankevych I.., Zasady prawa wyborczego Ukrainy, Lublin 2008
 • Pohoriłko W. (ed.), Konstitucijne prawo Ukrajiny: pidrucznyk dla studentiw jurydycznych specjalnostej wyszczych nawczalnych zakładiw, Kijów 1999
 • Pohoriłko W., Stawnijczuk M. (ed.), Wyborcze prawo Ukrajiny, Kijów 2003
 • Sherman J., Kennedy D., 20000 missing votes heighten Birmingham postal fraud fears, "The Times" of 6th May 2005
 • Skrzydło W., (ed.), Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 200
 • Szeliga Z., Instytucje systemu politycznego Rzeczypospolitej Polskiej w okresie jego transformacji, Lublin 1993
 • Witkowski S., Wprowadzenie do prawa muzułmańskiego, Warszawa 2009
 • Witkowski Z., Galster J, W. Szyszkowski, Prawo konstytucyjne - zarys instytucji w okresie transformacji ustrojowej, Toruń 1993
 • Zieliński E., System konstytucyjny Ukrainy, Warszawa 2007
 • Act of 18 November 1993 on the election of people's deputies of Ukraine, BVR, 1993, No. 48
 • Act of 24 September 1997 on the election of people's deputies of Ukraine elections of deputies are equal, and Ukrainian citizens participate in elections equally ,BVR, 1997, No. 43
 • Act of April 5, 2001 - The Criminal Code of Ukraine, BVR, 2001, No. 25 -26
 • Act of 18 October 2001 on the election of people's deputies of Ukraine, BVR, 2001, No. 51-52
 • Act of 25 March 2004 on the election of people's deputies of Ukraine, BVR, 2004, No. 27-28
 • Act of 1 June 2007 amending the Act of 25th March 2004 on the election of people's deputies of Ukraine, BVR, 2007, No. 28
 • Act of 17 November 2011 on the election of people's deputies of Ukraine, 2012, No. 10-11
 • Riszennia Konstitucijnogo Sudu Ukrajiny no. 1-rp/98 wid 26 lutnia 1998 roku u sprawi za konstytucijnymy podanniamy narodnych deputatiw Ukrajiny szczodo widpowidnosti Konstituciji Ukrajiny (konstytucijnosti) Zakonu Ukrajiny Pro wybory narodnych deputatiw Ukrajiny (sprawa pro wybory narodnych deputatiw Ukrajiny), Oficijnyj Wisnyk Ukrajiny 1998, No. 23
 • http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=8892 of the first of January 2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171400447

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.