PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 2(14) | 38--41
Tytuł artykułu

Normalizacja w piekarstwie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Normalization in Bakary
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa produkowanej żywności spoczywa na wszystkich zakładach spożywczych. W produkcji piekarskiej należy brać pod uwagę wymagania normatywne jakości surowców, produktów gotowych oraz metod ich badania. Istotnym aspektem jest przestrzeganie wymagań odnośnie dopuszczalnych poziomów niektórych zanieczyszczeń. Konieczna jest znajomość uregulowań prawnych dotyczących stosowania dodatków do pieczywa, ich rodzajów i dopuszczalnych ilości oraz oznaczania produktów. (abstrakt oryginalny)
EN
The obligation to ensure the safety of produced food lies with all food plants. The bakery should take into account the requirements of quality- standard of raw materials, finished products and methods of their determination. An important aspect is compliance with the requirements for acceptable levels of certain pollutants. Producers must know the legal aspects of the use of additives for bread, types and quantity limits and labeling requirements for finished bakery products. (original abstract)
Rocznik
Tom
Strony
38--41
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
 • Ceglińska, A., Cacak-Pietrzak, G., Karczewska P. (2015). Substancje dodatkowe w piekarstwie i ciastkarstwie. Przemysł spożywczy, 6, 22-24.
 • Diakun, J. (2012). Historyczno-społeczne aspekty normalizacji i jakości. Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, 3(3), 69-70.
 • Diakun, J. (2014). Rodzaje norm. Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, 3(11), 38-40.
 • Dyrektywa Komisji 2006/125/WE z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie przetworzonej żywności na bazie zbóż oraz żywności dla niemowląt i małych dzieci.
 • Dziki, D., Polak, R., Wójcik, J., Kozak, P., Gawłowski, S., Krzysiak, Z. (2015). Analiza procesów suszenia i rozdrabniania pieczywa wycofanego z obrotu w aspekcie możliwości wykorzystania do celów energetycznych i przemysłowych. Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, 1/4(13), 19-23.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
 • PN-A-74013:1964. Przetwory zbożowe. Badania organoleptyczne mąki i kaszy. Polski Komitet Normalizacyjny.
 • PN-A-74029:1999. Przetwory zbożowe. Mąka pszenna i żytnia. Oznaczanie bieli. Polski Komitet Normalizacyjny.
 • PN-A-74103:1993. Pieczywo mieszane. Polski Komitet Normalizacyjny.
 • PN-A-74106:1993. Pieczywo pszenne półcukiernicze. Polski Komitet Normalizacyjny.
 • PN-A-74109:1996. Pieczywo o przedłużonej trwałości. Polski Komitet Normalizacyjny.
 • PN-A-74112:1997. Pieczywo trwałe żytnie, mieszane, pszenne. Polski Komitet Normalizacyjny.
 • PN-A-79002:1998. Drożdże piekarskie prasowane i drożdże piekarskie suszone. Polski Komitet Normalizacyjny.
 • PN-EN ISO 17715:2015-01). Mąka pszenna (Triticum aestivum L.). Metoda amperometryczna pomiaru uszkodzenia skrobi. Polski Komitet Normalizacyjny.
 • PN-EN ISO 21415-1:2007. Pszenica i mąka pszenna. Zawartość glutenu. Część 1: Oznaczanie ilości glutenu mokrego metodą ręcznego wymywania. Polski Komitet Normalizacyjny.
 • PN-EN ISO 21415-2:2008P. Pszenica i mąka pszenna. Ilość glutenu. Część 2: Oznaczanie glutenu mokrego za pomocą urządzeń mechanicznych. Polski Komitet Normalizacyjny.
 • PN-EN ISO 21415-3:2007. Pszenica i mąka pszenna . Zawartość glutenu. Część 3: Oznaczanie zawartości glutenu suchego w glutenie mokrym metodą suszarkową. Polski Komitet Normalizacyjny.
 • PN-EN ISO 21415-4:2008P. Pszenica i mąka pszenna. Ilość glutenu. Część 4: Oznaczanie glutenu suchego z glutenu mokrego metodą szybkiego suszenia. Polski Komitet Normalizacyjny.
 • PN-EN ISO 27971:2015-07. Ziarno zbóż i przetwory zbożowe. Pszenica zwyczajna (Triticum aestivum L.). Oznaczanie właściwości alweograficznych ciasta przy stałym dodatku wody dla mąki handlowej lub laboratoryjnej oraz procedura przemiału laboratoryjnego. Polski Komitet Normalizacyjny.
 • PN-EN ISO 3093:2010. Pszenica, żyto i mąki z nich uzyskane, pszenica durum i semolina. Oznaczanie liczby opadania metodą Hagberga-Pertena. Polski Komitet Normalizacyjny.
 • PN-EN ISO 5530-1:2015-01. Mąka pszenna. Fizyczne właściwości ciasta. Część 1: Oznaczanie wodochłonności i właściwości reologicznych za pomocą farinografu. Polski Komitet Normalizacyjny.
 • PN-ISO 5530-2:2004P. Mąka pszenna. Fizyczne właściwości ciasta. Część 2: Oznaczanie właściwości reologicznych za pomocą ekstensografu. Polski Komitet Normalizacyjny.
 • PN-ISO 7973:2001. Ziarno zbóż i przetwory zbożowe. Oznaczanie lepkości mąki. Metoda z zastosowaniem amylografu. Polski Komitet Normalizacyjny.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) NR 41/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r. dotyczące składu i etykietowania środków spożywczych odpowiednich dla osób nietolerujących glutenu.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. 2015 poz. 29).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz.U. 2010 nr 232 poz. 1525).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz.U. 2011 nr 91 poz. 525).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.
 • Stan sanitarny kraju w roku 2014. Państwowa Inspekcja Sanitarna, http://www.gis.gov.pl, dostęp: 08.09.2015.
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1225).
 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. 2001 nr 5 poz. 44).
 • Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1722 2014.12.13).
 • Zawiślak, K. 2013. Normalizacja, jakość, konkurencyjność. Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, 4(5), 49-50.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171400487

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.