PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 1 | 120--133
Tytuł artykułu

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł omawia problematykę wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego, a zatem wniosku wszczynającego postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. W pierwszej kolejności zostały omówione zagadnienia dotyczące sposobu złożenia i formy analizowanego wniosku, a także jego elementów oraz niezbędnych załączników. Dalsze rozważania dotyczą określenia charakteru prawnego terminu do złożenia wniosku, sytuacji w których wniosek podlega zwrotowi oraz odrzuceniu, a także skutków procesowych i materialno prawnych złożenia wniosku. (abstrakt oryginalny)
EN
This article is about proposal of ascertainment of medical event, ergo proposal which started proceedings before the Committee for Adjudication of Medical Events. First of all author elaborate issues which are connected with the way to apply and form of this proposal and also components and needful attachments of this proposal. Secondly meaningful are also legal nature of deadline to apply, the situation when proposal should be returned or refuse and also results of apply. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
120--133
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki, doktorantka
Bibliografia
 • A. Jarocha, Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, "Studia Prawa Publicznego", nr 1, Poznań 2013, s. 36.
 • A. Łazarska, Rzetelny proces cywilny, Warszawa 2012, s. 330-346.
 • A. Przybycień, P. Szewczyk, Terra incognita, czyli o alternatywnym sposobie kompensacji szkód medycznych, dodatek specjalny do "Edukacji Prawniczej", nr 1, Warszawa 2012, s. XI.
 • D. Brzezińska-Grabarczyk, Zdarzenia medyczne, [w:] D. Brzezińska-Grabarczyk, M. Narolski (red.), Prawo o działalności leczniczej w praktyce. Przekształcenia zakładów opieki zdrowotnej, Warszawa 2012, s. 156.
 • D. Karkowska, Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, Warszawa 2012, s. 487.
 • E. Kowalewski, M, Śliwka, M. Wałachowska, Kompensacja szkód wynikłych z "błędów medycznych". Ocena projektowanych rozwiązań prawnych, "Prawo i Medycyna", nr 4, Warszawa 2010, s. 28.
 • H. Dolecki, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2013, s. 48-49.
 • H. Frąckowiak, Postępowanie przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych - nowa procedura (nie) dla profesjonalistów, dodatek naukowy do "Radcy Prawnego", nr 2, Warszawa 2014, s. 14D.
 • J. Gudowski, [w:] T. Ereciński, J. Gudowski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie rozpoznawcze. Postępowanie zabezpieczające, Warszawa 2012, s. 494-504.
 • J. Studzińska, [w:] P. Cioch, J. Studzińska, Postępowanie cywilne, Warszawa 2012, s. 58-59.
 • J.S. Piątowski, B. Kordasiewicz, Prawo spadkowe. Zarys wykładu, Warszawa 2011, s. 66-70.
 • K. Bączyk-Rozwadowska, Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przy leczeniu, Toruń 2013, s. 355-356.
 • K. Markiewicz, Metodologiczne podstawy teorii dowodów w postępowaniu cywilnym, [w:] Ł. Błaszczak K. Markiewicz, E. Rutkowska-Ząbczyk (red.), Dowody w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2010, s. 115-120.
 • M. Grego-Hoffmann, Odpowiedzialność podmiotów leczniczych i personelu medycznego, Wrocław 2013, s. 287.
 • M. Nestorowicz, M. Wałachowska, Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy leczeniu w związku z nowym pozasądowym systemem kompensacji szkód medycznych, [w:] E. Kowalewski (red.), Kompensacja szkód wynikłych ze zdarzeń medycznych. Problematyka cywilnoprawna i ubezpieczeniowa, Toruń 2011, s. 21-22.
 • M. Nestorowicz, Prawo medyczne, Toruń 2013, s. 475.
 • M. Paszkowska, Rozstrzyganie roszczeń pacjenta w trybie administracyjnym, "Przegląd Prawa Publicznego", nr 7-8, Kielce 2013, s. 60.
 • M. Serwach, Charakterystyka i zakres odpowiedzialności za zdarzenia medyczne, "Prawo Asekuracyjne", nr 3, Warszawa 2011, nr 3, s. 28.
 • M. Serwach, Odpowiedzialność za zdarzenia medyczne według nowego prawa - pytania i odpowiedzi, "Medycyna Praktyczna", nr 9, Kraków 2011, s. 124.
 • M. Serwach, Ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych w teorii i praktyce, "Prawo Asekuracyjne", nr 4, Warszawa 2012, s. 14.
 • M. Serwach, Zasady i tryb ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych, "Prawo Asekuracyjne", nr 4, Warszawa 2011, s. 31.
 • M. Sorysz, [w:] red. A. Góra-Błaszczykowska, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2013, s. 403.
 • M. Śliwka, Wybrane czynniki determinujące działalność wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, "Prawo i Medycyna", nr 3/4, Warszawa 2012, s. 17.
 • M.P. Ziemiak, Postępowanie przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Wybrane aspekty, [w:] E. Kowalewski (red.), Kompensacja szkód wynikłych ze zdarzeń medycznych. Problematyka cywilnoprawna i ubezpieczeniowa, Toruń 2011, s. 172.
 • W. Broniewicz, A. Marciniak, I. Kunicki, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2014, s. 60-61.
 • W. Siedlecki, [w:] W. Siedlecki, Z. Świeboda, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2004, s. 56-58.
 • W. Siedlecki, Z. Świeboda, Postępowanie nieprocesowe, Warszawa 2001, s. 216-222.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171400515

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.