PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 111 | 81--95
Tytuł artykułu

Powiązanie kondycji finansowej spółek giełdowych określonej syntetycznym miernikiem atrakcyjności inwestowania (TMAI) z kształtowaniem się kursów ich akcji

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Relationship between Financial Condition of Companies Listed in Warsaw Stock Exchange Defined as Taxonomic Measure of Investment Attractiveness (TMAI) and the Evolution of Exchange of Their Shares
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem zainteresowania wielowymiarowej analizy statystycznej (SAW) są zjawiska złożone, a do takich niewątpliwie możemy zaliczyć procesy zachodzące na rynku kapitałowym. Taksonomiczne metody analizy mają na rynku kapitałowym coraz częstsze zastosowanie w praktyce, gdzie do oceny ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw wykorzystuje się kilka wskaźników tworzących wskaźnik agregatowy. Przykład empiryczny przedstawiony w artykule dotyczył klasyfikacji spółek z sektora spożywczego, notowanych na GPW w Warszawie w 2012 roku. Wykorzystując ideę taksonomicznej miary atrakcyjności inwestowania (TMAI), oceniono kondycję finansową badanych firm, a w jej kontekście dokonano porównań z rzeczywistymi stopami zwrotu w analogicznym okresie. (abstrakt oryginalny)
EN
Financial performance as a complex phenomenon requires consideration of many factors. An aggregate indicator can be calculated for an easy evaluation of financial situation of companies. The article presents the possibility of using a selected method of multivariate analysis. The empirical part is illustrated with an example of the companies from food industry listed on Warsaw in 2012. The evaluation of fi nancial standing of corporations composing this sector has been carried out using the idea of Taxonomic Measure of Investment Attractiveness (TMAI) and within its context effective rates of return have been compared. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • DAMODARAN A., 2012: Wycena. Minipodręcznik dla inwestorów giełdowych, Onepress.
 • DMITRUK J., 2012: Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestowania (TMAI) na przykładzie spółek giełdowych, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie nr 99, Warszawa.
 • GLEN A., 2010: Inwestowanie w wartość. Jak zostać skutecznym inwestorem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • JAJUGA K., JAJUGA T., 2006: Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • JĘDRUSIAK R., 2008: Determinanty kursów akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 1/2008: Inwestycje i nieruchomości. Wybrane problemy, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 • KOLENDA M., 2006: Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • KUCIŃSKI A., WALKOWIAK T., 2008: Zastosowanie wielowymiarowej analizy statystycznej do oceny siły fundamentalnej spółek wchodzących w skład indeksu WIG20, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 10, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • LEWANDOWSKI A., MICHALSKI T., 2003: Metody taksonomiczne jako narzędzie rozszerzające możliwości wykorzystania klasycznej analizy fundamentalnej, Inwestycje finansowe i ubezpieczenia- tendencje światowe a polski rynek, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 991, Wrocław.
 • MALIŃSKI T., 2010: I Ty możesz zostać Warrenem Buffetem, czyli inwestowanie skoncentrowane na GPW, Onepress.
 • NAVELLIER L., 2008: Mała książeczka o inwestowaniu w akcje wzrostowe, Wydawnictwo MT Biznes.
 • NOWICKI M., 2008: Diagnostyka kondycji finansowej przedsiębiorstw w oparciu o metody wielowymiarowej analizy porównawczej oraz klasyfikacji danych, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 10, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • OSTALECKA A., 2002: Możliwości zastosowania TMAI do podejmowania decyzji inwestycyjnych na GPW w Warszawie, [W:] Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Tarczyński W. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • PANEK T., 2009: Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, SGH, Warszawa.
 • PANFIL M., SZABLEWSKI A. (red), 2011: Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, Poltext, Warszawa.
 • PIETRZYKOWSKI R., JAWORSKI S., KOBUS P., 2007: Statystyczne metody taksonomiczne w zastosowaniu do analizy portfelowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 462, Finanse Rynki Finansowe Ubezpieczenia Nr 6, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • SIERPIŃSKA M., JACHNA T., 2004: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • SOMPOLSKA-RZECHUŁA A., SZCZECIŃSKA B., 2007: Wielowymiarowa analiza porównawcza spółek branży spożywczej notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Metody Ilościowe w badaniach ekonomicznych nr 8, Analiza rynków finansowych.
 • SZANDUŁA J., 2011: Pozycjonowanie i ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na tle konkurencji przy użyciu wielowymiarowej analizy porównawczej, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 4/8, Sopot.
 • TARCZYŃSKA-ŁUNIEWSKA M., 2013: Metodologia oceny siły fundamentalnej spółek (giełdowych i pozagiełdowych), Wydawnictwo Zapol, Szczecin.
 • TARCZYŃSKI W., 1994: Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji w papiery wartościowe, Przegląd Statystyczny nr 3.
 • TARCZYŃSKI W., 2002: Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa.
 • TARCZYŃSKI W., ŁUNIEWSKA M., 2006: Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • WALESIAK M., 2006: Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • WĘDZKI D., 2009: Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Wskaźniki finansowe, Tom 2, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171400697

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.