PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2010 | nr 4 (43) | 93--106
Tytuł artykułu

Polityka Unii Europejskiej w sprawie zasad pomocy państwa wobec radiofonii i telewizji publicznej

Warianty tytułu
European Union's policy on the application of state aid rules to public service broadcasting
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Komunikat Komisji z 2001 r. w sprawie udzielania pomocy państwa dla radiofonii i telewizji publicznej po raz pierwszy określił warunki finansowania przez państwo nadawców publicznych. Od tego czasu zmiany technologiczne doprowadziły do zasadniczych przemian na rynku nadawczym i audiowizualnym. Zwiększyła się liczba platform dystrybucyjnych i pojawiły się nowe technologie, takie jak telewizja cyfrowa, IPTV, telewizja mobilna i wideo na żądanie. Wydany w 2009 r. Komunikat Komisji umacnia praktykę Komisji w zakresie pomocy państwa w sposób ukierunkowany na przyszłość, wykorzystując uwagi otrzymane w ramach konsultacji społecznych. Uściśla zasady, jakimi kierowała się Komisja w stosowaniu Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wobec finansowania publicznego usług audiowizualnych w sektorze nadawczym, uwzględniając najnowsze zmiany na rynku i w prawodawstwie. (abstrakt oryginalny)
EN
The 2001 Communication from the Commission on the application of state aid rules to public broadcasting has first set out the framework governing state funding of public broadcasting. In the meantime, technological changes have fundamentally altered the broadcasting and audiovisual markets. There has been a multiplication of distribution platforms and technologies, such as digital television, IPTV, mobile TV and video on demand. The 2009 Communication from the Commission consolidates the Commission's case practice in the field of state aid in a future- oriented manner, based on the comments received in public consultations. It clarifies the principles followed by the Commission in the application of the Treaty on the functioning of the European Union to public funding of audiovisual services in the broadcasting sector, taking into account recent market and legal developments. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
93--106
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Feintuck M., Varney M., Regulating Media Markets: the Need for Subsidiarity and Clarity of Principle, [w:] The European Union Legal Order after Lisbon, ed. P. Brinkshaw, M. Varney, The Hague 2010.
 • Kołodziejczyk W., Stępka P., "Stare" i "nowe" media. Dyrektywa "O audiowizualnych usługach medialnych" jako próba odpowiedzi na wyzwania rynkowe i technologiczne, "Studia Medioznawcze" 2008, nr 1, s. 12.
 • Skrzypczak J., Finansowanie telewizji publicznej a prawo UE, "Za Ekranem" 2004, nr 6, s. 14-15.
 • U. Soltész U., Tighter State Aid Rules for Public TV Channels, "Journal of European Competition Law & Practice" 2010, No. 1, s. 32.
 • The 2009 Broadcasting Communication. Aut. L. Repa i in., "Competition Policy Newsletter" 2009, No. 3, s. 11, http://ec.europa.eu/competition/publications/cpn/2009_3_2.pdf [dostęp: 30.10.2010].
 • Jakubowicz K., Media publiczne: początek końca czy nowy początek, Warszawa 2007, s. 56.
 • Middletown J., The Effectiveness of Audiovisual Regulation inside the European Union: the Television Without Frontiers Directive and Cultural Protectionism, "Denver Journal of International Law and Policy" 2003, No. 4, s. 609.
 • Bavasso A., Long D., The Application of Competition Law in the Communications and Media Sector: A Survey of Recent Cases, "Journal of European Competition Law & Practice" 2010, No. 3, s. 234.
 • Filiciak M., Internet - społeczne meta medium, [w:] Media audiowizualne: Podręcznik akademicki, red. W. Godzic, współpr. A. Drzał-Sierocka, Warszawa 2010, s. 121.
 • Kowalski T., Między twórczością a biznesem. Wprowadzenie do zarządzania w mediach i rozrywce, Warszawa 2008, s. 268.
 • Drożdż M., Konwergencja mediów - tendencje, modele i konsekwencje, "Studia Medioznawcze" 2008, nr 3, s. 87.
 • Wiedemann V.A.-M., Public Service Broadcasting, State Aid and Internet: Emerging EU Law, "European State Aid Law Quarterly" 2004, No. 4, s. 596.
 • Tigchelaar N., State Aid to Public Broadcasting - Revisited: An Overview of the Commission's Practice, "European State Aid Law Quarterly" 2003, No. 2, s. 172.
 • Koenig A., Haratsch A., The Licence-Free-Based Financing of Public Service Broadcasting in Germany after the Altmark Trans Judgment, "European State Aid Law Quarterly" 2003, No. 2, s. 569.
 • Jaskiernia A., Wspólnotowa dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych - ekspozycja homogeniczności czy komplementarności, [w:] Europa homogeniczna czy komplementarna - recepta na zjednoczenie, red. R. Stefański, A. Zamojski, Toruń-Kielce 2009, s. 159.
 • Jaskiernia A., Wolność słowa jako wartość w systemie aksjologicznym Rady Europy, "Prawa Człowieka - Humanistyczne Zeszyty Naukowe" Vol. 8 (200), s. 41.
 • Chalmers J., The Reconstitution of European Public Spheres, "European Law Journal" 2003, No. 2, s. 131.
 • Jakubowicz K., Polityka medialna a media elektroniczne, Warszawa 2008, s. 160-161.
 • Nitsche I., Broadcasting in the European Union: the Role of Public Interest in Competition Analysis, The Hague 2001, s. 187.
 • Stasiak-Jazukiewicz E., Polityka medialna Unii Europejskiej, Warszawa 2005, s. 42.
 • Jaskiernia A., Rada Europy a problemy mediów masowych, Warszawa 2002.
 • Richter A., The influence of the Council of Europe and other European institutions of the media law system in post-Soviet states, "Central European Journal of Communication" 2009, No. 2, s. 15.
 • Doktorowicz K., Zasady polityki audiowizualnej Unii Europejskiej, [w:] Radio i telewizja: Informacja, kultura, polityka, red. W. Dudek, Katowice 2000, s. 144.
 • Harcourt A.J., The European Union and the Regulation of Media Markets, Manchester-New York 2005, s. 39.
 • Doktorowicz K., "Telewizja bez granic" - europejskie regulacje w dziedzinie komunikowania, [w:] Międzynarodowe regulacje środków przekazu, red. K. Doktorowicz, W. Dudek, Katowice 1992, s. 42.
 • Zeidler K., Telewizja bez granic, czyli unijne standardy, "Gazeta Sądowa" 2003, nr 12, s. 13.
 • Ward D., State Aid or Band Aid? An Evaluation of the European Commission Approach to Public Service Broadcasting, "Media, Culture and Society" 2003, No. 2, s. 234.
 • Szydło M., Telewizja publiczna we wspólnotowym prawie konkurencji, "Przegląd Prawa Europejskiego" 2003, nr 3, s. 51
 • Jakubowicz K., Unia Europejska a media: Między gospodarką a kulturą, Warszawa 2010, s. 62-63.
 • Mik C., Media masowe w europejskim prawie wspólnotowym, Toruń 1999, s. 530.
 • Witkowska-Chrzczonowicz K.M. , Pozycja prawna Komisji Europejskiej w systemie instytucjonalnym Wspólnot Europejskich, Toruń 2008, s. 288.
 • Ligner-Żeromska J., Stanowisko UE w kwestii finansowania nadawców publicznych, "Biuletyn Informacyjny Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji" 2004, nr 1/2.
 • Jaskiernia A., Ewolucja standardów europejskich relacjonowania ważnych wydarzeń przez media elektroniczne, "Studia Medioznawcze" 2007, nr 2, s. 17.
 • TV Rights and Sport: Legal Aspects, ed. I.S. Blackshaw, S. Cornelius, R.C.R. Siekmann, The Hague 2009.
 • Wheeler M., The European Union's Competition Directorate: State Aids and Public Service Broadcasting [w:] Reinventing Public Service Communication: European Broadcasters and Beyond, Basingstoke 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171400727

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.