PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 9 | nr 2 | 71--80
Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo edukacyjne studentów PSW

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PSW Students' Safety Education
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na kreowanie bezpieczeństwa edukacyjnego wpływa szereg czynników. Ze strony studenta jest to: podjęcie decyzji o kontynuacji nauki oraz dokonanie wyboru uczelni i kierunku studiów. Z kolei uczelnia tworzy ofertę edukacyjną, dystrybuuje informacje do odbiorców. W artykule przedstawiono działania Uczelni, z uwzględnieniem podziału na wydziały, skierowane na zaspokojenie potrzeb kandydatów na studia, a w konsekwencji studentów. Przedsięwzięcia te stają się szansą dla studentów na zgłaszanie zapotrzebowania na uzyskanie kompetencji w trakcie studiów czy realizacji oczekiwań edukacyjnych. Efektem tego jest posiadanie informacji w zakresie budowania oferty edukacyjnej skierowanej do skoncentrowanego grona odbiorców, z szansą sukcesu w rekrutacji. Badanie zrealizowano na grupie 710 studentów. W wyniku przeprowadzonych analiz zbudowano wydziałowy profil studenta.(abstrakt oryginalny)
EN
A number of factors affect the educational safety creation. On the part of the student is: the decision to continue their education and to choose the university and the faculty. The university creates educational offer, distributes information to the public. The article presents the activities of the university, including the division into departments, aimed at meeting the needs of candidates, and consequently students. These projects are an opportunity for students to gain nominations competence during the study and implementation of educational expectations. The effect of this is to have information on building educational offer addressed to the concentrated audience, with the chance of success in recruiting. The study was carried out on a group of 710 students. As a result of analysis of the profile of the student's department was built. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
9
Numer
Strony
71--80
Opis fizyczny
Twórcy
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Bibliografia
 • 1. Armstrong M. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • 2. Gołębiowski B. (1977), Dynamika aspiracji. KiW, Warszawa.
 • 3. Karwacka D. (2014), Bezpieczeństwo społeczne Studentów PSW w Białej Podlaskiej w kontekście realizacji zajęć dodatkowych. W: M. Kubiak, A. Smarzewska (red.), Perspektywy bezpieczeństwa narodowego w XXI wieku. Wyd. PSW JPII, Biała Podlaska, s. 94-109.
 • 4. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (art. 70 ust. 1 zd. 2, Dz.U. 1997, Nr 78 poz. 483).
 • 5. Kopaliński W. (1994), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • 6. Smarzewska A., Melaniuk E. (2013), Bezpieczeństwo edukacyjne absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska zapewniane przez PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w latach 2010-2012. Rozprawy Społeczne, 2 (VII), s. 163-174.
 • 7. Smarzewska A., Melaniuk E. (2014), Kompetencje studentów kierunku bezpieczeństwo narodowe PSW w Białej Podlaskiej. Kwartalnik Bellona, nr 4, s. 175-185.
 • 8. Smarzewska A., Melaniuk E. (2014), Wpływ oceny na dyplomie na możliwość zatrudnienia absolwentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe. Rozprawy Społeczne, 4 (VIII), s. 43-49.
 • 9. Suchodolski B. (1962), przew. kom. red., Wielka encyklopedia powszechna. PWN.
 • 10. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2005 nr 164 poz.1365 z późn.zm.).
 • 11. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (art. 15 ust. 1, Dz.U. 2004, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
 • 12. Wróblewska W. (2001), Aspiracje edukacyjne studentów. Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok.
 • 13. Załącznik 4 do Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej zatwierdzonego Uchwałą nr 14/2012 Senatu Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej z dnia 02.03.2012 roku; uchwały zmieniające: Uchwała Senatu nr 99/2013 z dnia 29.11.2013 roku, Uchwała Senatu nr 5/2014 z dnia 24.01.2014 r. oraz Uchwała Senatu nr 53/2014 z dnia 27.06.2014 r.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171400771

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.