PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 3(5) Środowisko i Bezpieczeństwo w Inżynierii Produkcji | 17--35
Tytuł artykułu

Analiza zbiórki oraz utylizacji odpadów medycznych w protetyce i w stomatologii

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Analysis of Solid Waste Rebounds and Medical Devices in Prosthetics and Dentistry
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zostały przedstawione ogólne pojęcia gospodarki odpadami medycznymi, ich rodzaje, zasady gromadzenia i oznakowania oraz transport odpadów z miejsca powstawania do punktu ich unieszkodliwiania. Omówiono metody ich utylizacji, a także wpływ funkcjonowania spalarni na środowisko. Przytoczono aktualne regulacje prawne obowiązujące w Polsce. Przybliżono zasady funkcjonowania obiektów utylizacji odpadów medycznych. Przytoczone zostały nowelizacje ustawy o odpadach medycznych z roku 2013. (abstrakt oryginalny)
EN
The thesis presents the general concepts concerning. The work includes the methods of disposal as well as the import of medical waste incinerators on environment. The authors quote actual in Poland law regulations reoffering to the subject. The analysis of the main procedures relating to the effective treatment of medical waste is also discussed. The work indicates that the effective policy concerning the subject is of great importance due to its potential risks. The date set can serve as a source of information for later research on the topic. The thesis prove that medical waste is an important part of the economy. It also shows the possibilities of improving medical waste management. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych w Ustroniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych w Ustroniu
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • Bendkowski J., Logistyka odpadów .Tom I. Procesy logistyczne w gospodarce odpadami, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002.
 • Bendkowski J., Logistyka odpadów. Tom II, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002.
 • Bilitewski B., Hardtle G., Marek K., Podręcznik gospodarki odpadami. Teoria i praktyka, Wyd. "Seidel-Przywecki", Warszawa 2003.
 • Ciechanowicz J., Ustawa o odpadach. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1998.
 • Erechemla A., "Inteligentne regulacje" UE . Prawo Europejskie w praktyce, 2011 nr 10 s. 22-27.
 • Forowicz K., Odpady Szpitalne - Bać się czy nie?, Odpady i Środowisko nr 1/2012.
 • Marciniak R., Ekologistyka: Zarządzanie przypływem odpadów medycznych, Logistyka. Czasopismo dla profesjonalistów, Katowice 2008, nr 1 styczeń-luty 2008.
 • Okrasiński K., NIK o odpadach medycznych, Odpady i środowisko. Warszawa 30 kwietnia 2008, nr 2 (50)/08.
 • Ostrowska K., Szczegółowa regulacja postępowania z odpadami medycznymi, Odpady i środowisko, Warszawa 31 października 2007, nr 5 (47)/2007.
 • Piegdoń G., Grochowska M., Identyfikacja czynników szkodliwych w środowisku szpitalnym, IX Ogólnopolskie Sympozjum "Blok operacyjny - organizacja i funkcjonowanie": materiały konferencyjne. Warszawa 2008.
 • Rawski S., Doskonalenie procesu utylizacji odpadów zakaźnych i inicjowanie procedury minimalizacji odpadów niebezpiecznych w jednostkach służby zdrowia, Szósta Ogólnopolska Konferencja pt. Jakość w opiece zdrowotnej: standaryzacja w systemie opieki zdrowotnej - Kraków 2001, s. 354-359.
 • Śliwa K., Odpady i środowisko, Utylizacja odpadów medycznych, Warszawa 31 grudzień 2007, nr 6(48)/2007.
 • Wandrasz J., Gospodarka odpadami medycznymi, Wyd. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Poznań 2000.
 • http://www.zb.eco.pl/article/odpady-medyczne-i-weterynaryjne-a474l1 info: z dnia 14.11.2012.
 • Nowoczesna Klinika, Unieszkodliwianie odpadów medycznych, Magazyn prywatnej ochrony zdrowia: http://www.nowoczesnaklinika.pl/pl/artykuly/15/zarzadzanie/1/338/Unieszkodliwianie_odpadow_medycznych- info: z dnia 25.02.2013.
 • http://formularze.iform.pl/karta-ewidencji-odpadu-P7218.html - info: z dnia 16.02.13.
 • http://dentomax.blogspot.com/2011/04/o-wytworcach-i-wyrobach-medycznych.html - info: z dnia 5.03.2013
 • Rozporządzenia dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, http://www.mos.gov.pl/artykul/2463_odpady_medyczne_i_weterynaryjne/9129_zestawienie_obowiazujacych_rozporzadzen_dotyczacych_odpadow_medycznych_i_weterynaryjnych_na_podstawie_upowaznien_zawartych_w_ustawie_z_dnia_27_kwietnia_2001_r_o_odpadach_dz_u_z_2007_r_nr_39_poz_251_z_pozn_zm.html- info: z dnia 29.11.2012.
 • http://www.ekoinfo.pl/33/juz-obowiazuje-nowa-ustawa-o-odpadach-uniqueidjXNs7lB4Pu1cRBOGrZTdQtZBj2g2qhpj/?uri_view_type=4 - info: z dnia 7.03.2013.
 • Gierek A., Odpady medyczne i weterynaryjne, dostępne http://www.zb.eco.pl/article/odpady-medyczne-i-weterynaryjne-a474l1- info: z dnia 6.11.2012.
 • Już obowiązuje nowa ustawa o odpadach, Wyd. Verlag Dashofer: http://www.ekoinfo.pl/33/juz-obowiazuje-nowa-ustawa-o-odpadach- uniqueidjXNs7lB4Pu1cRBOGrZTdQtZBj2g2qhpj/?uri_view_type=4 - info: z dnia 7.03.2013.
 • Odpady medyczne, nowa ustawa: http://www.dentonet.pl/artykul/3249943-odpady-medyczne-nowa-ustawa/ - info: z dnia 7.03.2013.
 • Opłaty środowiskowe i sprawozdawczość, Styczeń 2013 - Nowelizacja ustawy o odpadach: http://rozliczeniasrodowiskowe.pl/content/news/38,styczen-2013-nowelizacja-ustawy-o-odpadach - info: z dnia 7.03.2013.
 • Ustawa o odpadach Dz.U. z 2013 poz. 21, Brzmienie od 23 stycznia 2013, Odpady medyczne i odpady weterynaryjne, Rozdział 3: http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2012-r-o-odpadach/dzial-vii_rozdzial-3_odpady-medyczne-i-odpady-weterynaryjne/?on=23.01.2013&exact=yes - info: z dnia 7.03.2013
 • Ustawa o odpadach 23 stycznia 2013: http://www.wroclaw.pl/ustawa_o_odpadach.dh ml - info: z dnia 7.03.2013.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r., w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych.
 • Ustawa o odpadach Dz.U. z 2013 poz. 21, Brzmienie od 23 stycznia 2013, Odpady medyczne i odpady weterynaryjne, Rozdział 3.
 • Lista posiadaczy odpadów wg rodzaju prowadzonej działalności z wykazem odpadów. Wojewódzki System Odpadowy - WOJ. ŚLĄSKIE
 • http://www.sigma-not.pl/publikacja-71616-wp%C5%82yw-powt%C3%B3rnego-przetapiania-na-w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci-mechaniczne-i-mikrostruktur%C4%99-odlewniczego-stopu-kobaltu-inzynieria-materialowa-2012-5.html - info z dnia 26.02.2013.
 • http://www.oil.org.pl/xml/nil/gazeta/numery/n2006/n200611/n20061104 info z dnia 14.02.2013.
 • http://folbit.pl/worki.php
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171400783

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.