PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 11 | 55--69
Tytuł artykułu

Obecny stan turystyki eventowej w Uniejowie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Event Tourism in Uniejów
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł dotyczy aktualnego stanu i potencjału turystyki kulturowej w Uniejowie. Po uzasadnieniu znaczenia eventu dla rozwoju tego typu turystyki, autorki dokonują diagnozy stanu turystyki eventowej w Uniejowie i perspektyw z nią związanych. W dalszej części pracy przedstawiają wyniki przeprowadzonych badań, analizę przykładowych wydarzeń cyklicznych oraz sylwetki odbiorców i motywy ich uczestnictwa w poszczególnych zdarzeniach. Na podstawie kwestionariuszy ankiet oraz analizy SWOT dokonują oceny podstawowych kwestii związanych z aktualnym stanem atrakcyjności turystycznej badanego obszaru w kontekście turystyki eventowej. (abstrakt oryginalny)
EN
Article refers to the organization and forms of distribution of cultural tourism. The text describes and valorises examples of recurring events. The primary goal was to diagnose the current state of event tourism and prospects associated with it. It also presents profiles of consumers and their motives for arriving on individual events. Questionnaires and SWOT analysis were used in order to verify these objectives. The results and their analysis allowed thorough valuation of the fundamental issues relating to the current state of the tourist attractiveness of the study area. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
55--69
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Buczkowska K., Malchrowicz-Mośko E., 2012, Etyczne dylematy turystyki kulturowej, [w:] Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org, Nr 12/2012, Wyd. AWF w Poznaniu.
 • Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Wyd. AWF w Poznaniu, Poznań.
 • Buczkowska K., 2009, Kulturowa turystyka eventowa, [w:] K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, Wyd. AWF w Poznaniu, Poznań, ss. 91-118.
 • Borzyszkowski J., 2011, Wpływ eventu na rynek turystyczny - przykład ślubu księcia Williama i Kate Middleton, "Turystyka Kulturowa" Nr 6, ss. 4-16.
 • Górecki W. (red.), 1995, Atlas zasobów energii geotermalnej w Polsce, Wyd. Towarzystwo Geosynoptyków GEOS, Kraków.
 • Jaremen D., 2008, Metody i techniki oceny poziomu jakości w sferze usług turystycznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 2, ss. 133-136.
 • Kobojek E., 2012, Położenie fizycznogeograficzne miasta i gminy Uniejów, [w]: Marszala T. (red.), "Biuletyn Uniejowski", t. I, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kondracki J., 2009, Geografia Regionalna Polski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kowalczyk A., 2000, Geografia turyzmu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Latour T., Smętkiewicz K., 2012, Właściwości fizykochemiczne i chemiczne wód geotermalnych i ich zastosowanie lecznicze ze szczególnym uwzględnieniem wody z odwiertu PIG/AGH-2 w Uniejowie, [w:] Marszala T. (red.), "Biuletyn Uniejowski", t I, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Marek S. (red.), 1977, Budowa geologiczna wschodniej części niecki mogileńsko-łódzkiej, Prace Inst. Geol.
 • Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, GWSH-M Milenium, Gniezno.
 • Mikos von Rohrscheidt A., 2009, Region jako cel współczesnej turystyki kulturowej, "Folia Turistica" Nr 21 - 2009, ss.71-94.
 • Mikos von Rohrscheidt A., 2010, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wyd. KulTour.pl, Poznań.
 • Mikos von Rohrscheidt A., 2013, Turystyka kulturowa w dobie przyspieszonej zmiany. Problemy zarządzania, promocji i badań turystyki kulturowej w Polsce, KulTour.pl, Poznań, ss. 99-104.
 • Ostrowski S., 1972, Ruch turystyczny w Polsce, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa.
 • Pączka S. (red.), 1993, Środowisko geograficzne Polski Środkowej, Wydawnictwo Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Ratkowska P., 2010, O festiwalu w kontekście turystyki kulturowej, czyli turystyka eventową raz jeszcze, "Turystyka Kulturowa" Nr 4-6, ss. 109-129.
 • Sapińska-Śliwa A., 2012, Udostępnianie wód termalnych w Uniejowie- rys historyczny, [w]: Marszala T. (red.), "Biuletyn Uniejowski", t. I, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Smętkiewicz K. M., Smetkiewicz K. K., 2012, Walory przyrodnicze gminy Uniejów- formy ochrony przyrody, [w:] Marszala T. (red.) "Biuletyn Uniejowski", t. I, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Uchwała nr XLI/240/09 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 16 marca 2009 r.
 • UNWTO 1994, Recommendations on Tourism Statistics, http://unstats.un.org/unsd/ publication/Seriesm/SeriesM_83e.pdf, United Nations, New York.
 • Ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504).
 • Widera M., 1998, Ewolucja paleomorfologiczna i paleotektoniczna elewacji konińskiej, Geologom.
 • Węgielnik I., Włodarczyk B., 2015, Badania wpływu inwestycji turystycznych w Uniejowie na jakość życia mieszkańców, Badania nad turystyką. Jeden cel, różne podejścia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 227-229.
 • WTO (World Tourism Organization) 1985: The States' Role in Protecting and Promoting Culture as a Factor of Tourism Development and the Proper Use and Exploitation of the National Cultural Heritage of Sites and Monuments for Tourists, Madrid, Spain.
 • www.stat.gov.pl (dostęp zweryfikowano 09.10.2015).
 • www.sjp.pwn.pl(dostęp zweryfikowano 09.10.2015).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171400819

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.