PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | z. 83 | 235--244
Tytuł artykułu

Strukturalne uwarunkowania zdolności przedsiębiorstw do wirtualizacji procesów biznesowych - próba wyjaśnienia za pomocą modelu ekonometrycznego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Structural Considerations of Company's Ability to Virtualization Business Processes - Attempt to Explain by the Econometric Model
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł dotyczy ilościowego ujęcia dwóch aspektów będących przedmiotem zainteresowania szeroko pojętych nauk o zarządzaniu. Jednym z nich są zdolności organizacyjne, w tym zdolności do budowania i funkcjonowania firm w obrębie wirtualnej organizacji. Drugim - czynniki strukturotwórcze nadające kształt formie zorganizowania kooperujących ze sobą podmiotów. Autorzy dokonali próby powiązania tych dwóch kwestii przez wykorzystanie modeli logitowych, a w konsekwencji dokonali interpretacji otrzymanych wyników.(abstrakt oryginalny)
EN
This article applies to quantify the two aspects of interest of the broad management sciences. One of them is organizational skills, including the ability to build and operation of companies within a virtual organization. The second are factors that suitable form of structure-organizing cooperating with each other entities. The authors try to link these two issues by using logit models and made the interpretation of the results.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
235--244
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Bibliografia
 • 1. Bratnicki M.: Strategiczne dynamizowanie organizacji. Problem i rozwiązanie, [w:] Krupski R. (red.): Zarzadzanie strategiczne - podstawowe problemy, Prace Naukowe WWSZiP, (s. Zarządzanie), Wałbrzych 2008.
 • 2. Brilman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 • 3. Burn J.: Marshall P., Barnett M.: E-business strategies for virtual organizations, Routledge, New York 2002.
 • 4. Byrne A.: The Virtual Cooperation, Business Week, February 1993
 • . 5. Chow G.C.: Ekonometria, PWN, Warszawa 1995.
 • 6. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M.: Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa 2007.
 • 7. Kożuch B.: Nauka o organizacji, CeDeWu, Warszawa 2013.
 • 8. Kufel T.: Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWE, Warszawa 2011.
 • 9. Maddala G.S.: Ekonometria, PWN, Warszawa 2008.
 • 10. Matwiejczuk R.: Zasoby oraz zdolności i kompetencje przedsiębiorstwa w tworzeniu przewagi konkurencyjnej, Przegląd Organizacji, nr 4, 2011.
 • 11. Nalepka A., Kozina A.: Podstawy badania struktury organizacyjnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007.
 • 12. Osbert-Pociecha G.: Zdolność do zmian jako siła sprawcza elastyczności organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • 13. Osińska M., Kośko M.: Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów i modele zmiennych jakościowych, [w:] M. Osińska (red.): Ekonometria współczesna, TNOiK, Toruń 2007.
 • 14. Stabryła A., Trzcieniecki J.: Doskonalenia struktury organizacyjnej. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1988.
 • 15. Stabryła A. (red.): Doskonalenie struktur organizacyjnych w gospodarce opartej na wiedzy, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • 16. Talukder M.: Virtual organization. Professional and Management's View, Lambert, Saarbrücken 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171401009

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.