PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 18 | 21--35
Tytuł artykułu

Ocena budżetu jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Stary Lubotyń

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Budget Evaluation of Local Governments Based on the Example of the Municipality of Stary Lubotyń in the Years 2010-2013
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań było przedstawienie wybranych aspektów sytuacji finansowej w gminie Stary Lubotyń w ujęciu dynamicznym. W pracy wykorzystano dane z lat 2010-2013. W procesie analizy danych wykorzystano metody tabelaryczne, graficzne i opisowe. Oprócz analizy przychodów i wydatków policzono wskaźniki zarządzania finansami w gminie Stary Lubotyń. Z badań wynika, że sytuacja finansowa objętej badaniami gminy przedstawiała się korzystnie. W roku 2012 gmina Stary Lubotyń odnotowała najwyższe dochody. Wskaźnik ogólnego zadłużenia w latach 2010-2013 uległ zmniejszeniu co dowodzi poprawy sytuacji finansowej gminy. Wskaźnik rentowności sprzedaży uległ poprawie. Dalsza poprawa sytuacji finansowej objętej badaniami gminy wymaga kontroli kosztów i poszukiwania nowych źródeł dochodów. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to present selected aspects of the financial situation in the municipality of Stary Lubotyń in dynamic terms. The study used data from the period 2010-2013. In the process of data analysis tabular, graphical and descriptive methods were used. In addition to the analysis of revenues and expenditures indicators of financial management in the municipality of Stary Lubotyń were calculated. The research shows that the financial situation of the municipality covered by the research business developed positively. In 2012 the municipality of Stary Lubotyń recorded the highest income. Total debt ratio in 2010-2013 was reduced proving improvement the financial situation of the municipality. Sales profitability ratio has improved. Further improvement in the financial situation requires to control costs and seek new sources of income. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
21--35
Opis fizyczny
Twórcy
 • Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna
 • Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna
 • Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna
Bibliografia
 • Antczak J., Wycena inwestycji, ,,Zarządzanie finansami i rachunkowość" 2(2), 2014, s. 51-62.
 • Franc-Dąbrowska J., Zysk - cel czy kryterium oceny realizacji celu )z uwzględnieniem przedsiębiorstw rolniczych)?, ,,Zarządzanie finansami i rachunkowość" 1(1), 2013, s 5-13.
 • Grzywacz J., Dylematy związane z zagospodarowaniem nadwyżek środków pieniężnych przez przedsiębiorstwa w Polsce, ,,Zarządzanie finansami i rachunkowość" 3(3), 5-18.
 • Guziejewska B., Zewnętrzne źródła finansowania samorządu terytorialnego teoria a praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007.
 • Kątnik J., Analiza i ocena wskaźników pomiaru rentowności przedsiębiorstwa jako instrument jego rozwoju, ,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" 863, 2011, s. 143-160.
 • Kożuch A., Mirończuk A. (red): Zarządzanie finansami lokalnymi, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok 2005, s. 10-11.
 • Kożuch A., Zmiany w zarządzaniu finansami lokalnymi ,,Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 65", 2008, s. 121-132.
 • Kruk W. (red.), Rachunek ekonomiczny w zarządzaniu przedsiębiorstwem, UMCS, Lublin 1998, s. 162.
 • Olzacka B., Pałczyńska-Gościniak R., Jak ocenić firmę. Metodyka badań przykłady liczbowe, ODDK 2003.
 • Ossowska L, Ziemińska A., Kondycja finansowa gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa pomorskiego, ,,Journal of Agribusiness and Rural Development" 4(18), 2010, s. 73-85.
 • Rutkowski R., Zasady zarządzania firmą, PWE, Warszawa 1996, s. 18.
 • Rówińska M., Polityka rachunkowości jednostek gospodarczych w zakresie doboru modeli wyceny bilansowej inwestycji finansowych, ,,Zarządzanie finansami i rachunkowość" 2(2), 2014, s. 35-49.
 • Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN Warszawa 2004.
 • Sierpińska M., Jachna T., Metody podejmowania decyzji finansowych, PWN Warszawa 2007, s. 89.
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. 2003 nr 203 poz. 1966 art. 1.
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz.1240, art.1
 • V. Jog, C. Suszyński, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, CIM, Warszawa 1990.
 • Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, FRRwP, 2004, s. 158.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171401031

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.