PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 18 | 36--51
Tytuł artykułu

Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego jako instrument wspierania przedsiębiorczości - przykład gminy Stanisławów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Investment Expenditures of Local Government as an Instrument Supporting Entrepreneurship - Example of Stanisławow Commune
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Samorząd gminy Stanisławów podejmuje działania mające na celu wsparcie lokalnej przedsiębiorczości. Deklaracje o potrzebie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na terytorium gminy zostały odnotowane w Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Stanisławów. Jak wynika z badania, władze gminy nie wykorzystują w pełni wszystkich dostępnych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości, o charakterze wydatkowym. Największą troską władze gminy obejmują rozwój infrastruktury technicznej. W ostatniej dekadzie duże inwestycje zostały poczynione w ramach rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Prace związane z rozwojem technicznym są prowadzone w oparciu o dokumenty planistyczne takie jak Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy czy Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Niewielka część terytorium gminy posiada jednak obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Na promocję gminy są przeznaczane niewielkie środki. Brak także wsparcia szkoleniowo-doradczego dla potencjalnych przedsiębiorców. (abstrakt oryginalny)
EN
Local government in Stanisławów commune is taking actions to support local entrepreneurship. Statements about the need for small and medium-sized enterprises development on the territory have been noted in the municipal Local Development Strategy. According to the study, the authorities do not make full use of all available expenditure instruments to support entrepreneurship. The biggest concern of the authorities include development of technical infrastructure. In the last decade, large investments were made within expansion of water and sewage networks. Actions related to technical development are conducted on the basis of the planning documents such as the Local Development Strategy or the Study on Conditions and Directions of Spatial Development. However, only a small part of the territory has a valid local spatial development plans. Small funds are allocated for promotion of the commune. There is also missing training and counselling support to potential entrepreneurs. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
36--51
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Delic A., Alpeza M., Peterka O., Role of entrepreneurship support institutions in development of the economy of Eastern Croatia - case of Centre For Entrepreneurship Osijek, "Economy of Eastern Croatia yesterday, today, tomorrow", vol. 1, 2012.
 • Dropek K., Działania samorządu terytorialnego wspierające przedsiębiorczość w gminach województwa wielkopolskiego, ,,Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 2, no. 2 (263), 2014.
 • Dziemanowicz W., Mackiewicz M., Malinowska E., Misiąg W., Tomalak M., Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 2001.
 • Grodzka D., Instrumenty wspierania działalności przedsiębiorstw przez jednostki samorządu terytorialnego, (w:) G. Gołębiowski, Z. Szpringer (red.), Wybrane problemy wspierania przedsiębiorstw w Polsce, "Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu", nr 16, 2008.
 • Kłodziński M., Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin wiejskich i małych miast, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 2006.
 • Kłodziński M., Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi po integracji Polski z UE, "Wieś i Rolnictwo", nr 2 (123) 2004.
 • Kochmańska M., Działalność gminy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej, "Przedsiębiorczość-Edukacja", 3, 2007.
 • Korosec, R. L., Berman, E. M., Municipal Support for Social Entrepreneurship. Public Administration Review, 66, 2006, s. 448-462. doi: 10.1111/j.1540-6210.2006.00601.x
 • Krajewski K., Śliwa J., Lokalna przedsiębiorczość w Polsce. Uwarunkowania rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2004.
 • Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 uchwalona przez Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej, 2008.
 • Okrasiński A., Jak gmina powinna wspierać lokalną przedsiębiorczość, INFOR.PL, 2007, http://samorzad.infor.pl/sektor/rozwoj_i_promocja/wspolpraca/388965,Jak-gmina-powinna-wspierac-lokalna-przedsiebiorczosc.html, dostęp: styczeń 2015.
 • Pethe A., Karnik A., Infrastructure finance in the time of revenue crunch: exploring new avenues for urban local bodies, Working Paper no. 10, Vibhooti Shukla Unit in Urban Economics and Regional Development, University of Mumbai, 2005, http://archive.mu.ac.in/arts/social_science/eco/vibhuti_paper.html
 • Pomianek I., Cegiełka M., Dochodowe instrumenty pobudzania przedsiębiorczości na obszarach wiejskich powiatu mińskiego - przykład gminy Stanisławów, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", tom XVII , zeszyt 4, 2015.
 • Psyk-Piotrowska E., Przejawy i cechy przedsiębiorczości na obszarach popegeerowskich, "Wieś i Rolnictwo", nr 4 (113) 2001.
 • Strategia Rozwoju Gminy Stanisławów na lata 2000-2015, s. 13.
 • Uchwała nr V14/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 lutego 2015 r.
 • Uchwała Nr XIV/76/2008 Rady Gminy Stanisławów z dnia 17 marca 2008 r.
 • Wrzoska W., Strategie marketingowe, PWE, Warszawa 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171401035

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.