PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 18 | 65--87
Tytuł artykułu

Prehistoryczny dorobek myśli o zarządzaniu potencjałem społecznym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Prehistoric Achievements of Thought about Management of Social Potential
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu przedstawiono założenia i podstawowe kategorie paradygmatu nauk o zarządzaniu, za który przyjęto myśl o zarządzaniu potencjałem społecznym oraz ukazano główny dorobek ludzkości w zakresie praktyki zarządzania, w tym zarządzania potencjałem społecznym w prehistorycznym okresie rozwoju życia społecznego (ok. 3000 lat p.n.e. -7 p.n.e.). (abstrakt oryginalny)
EN
The study presents assumptions and basic categories of paradigm of sciences about management, for which the thought about management of social potential is assumed and also the main achievements of mankind in terms of management practices are shown, including management of social potential in the prehistoric period of development of social life (approx. 3000 years BC to the 7th century BC).(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
65--87
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bibliografia
 • Apanowicz J. 2000. Metodologiczne elementy procesu poznania naukowego w teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej ,,Bernardinum", Gdynia.
 • Cameron R. 2001. Historia gospodarcza świata. Od paleolitu do czasów najnowszych, Książka i Wiedza, Warszawa 200.
 • Encyklopedia PWN A-M. 2008. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Encyklopedia PWN M-Ż. 2008. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Felber Ch. 201. Gospodarka Dobra Wspólnego. Model ekonomii przyszłości, Wydawnictwo Biały Wiatr, Rzeszów.
 • Filozofia a nauka. 1987. Ossolinem, Wrocław.
 • Flis A. 2001. Chrześcijaństwo i Europa, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków.
 • Giza-Poleszczuk A. 2010. Gospodarka i uczucia moralne, [w:] Kultura i gospodarka, Red. J. Kochanowicz, M. Marody, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Griffin R.W. 2002. Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kieżun W. 1997. Sprawne zarządzanie organizacją. Zarys teorii i praktyki, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Kołodko W. G. 2004. Instytucje i polityka a wzrost gospodarczy, Ekonomista, nr 5, s. 620.
 • Kopaliński W. 1994. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Kowalczewski W. 2008. Wybrane aspekty metodologii nauk o zarządzaniu, [w:] Współczesne paradygmaty nauk o zarządzaniu, red. W. Kowalczewski, Difin, Warszawa.
 • Kozielecki J. 2004. Społeczeństwo transgresyjne. Szansa i ryzyko. Wydawnictwo Akademickie ,,Żak", Warszawa.
 • Landreth H., Colander D. C. 2005. Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa.
 • Legowicz J. 1986. Historia filozofii starożytnej Grecji i Rzymu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Leszczyńska A. 2006. Ponownie kilka słów o zarządzaniu, ,,Przegląd Organizacji", nr 7-8, s. 21-22.
 • Manville B., Ober J. 2006. Od firmy pracowników do firmy obywateli, ,,Harvard Business Review Polska", s. 126-131.
 • Mroziewski M. 2008. Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju, Difin, Warszawa.
 • Mroziewski M. 2014. Zarządzanie w warunkach wspólnoty europejskiej. Wybrane zagadnienia w podejściu aksjonormatywnym, Difin, Warszawa.
 • Polowczyk J. 2009. Przyczynek do ewolucji nauk ekonomicznych na przykładzie ekonomii i nauk o zarządzaniu, ,,Przegląd Organizacji", nr 9, s. 3-7.
 • Potencjał społeczności lokalnej - podstawowe informacje. 2010. Podlaska Sieć Partnerów na rzecz Ekonomii Społecznej, Białystok.
 • Pszczołowski T. 1978. Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław.
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. 2006. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Skodlarski J., Matera R. 2005. Gospodarka światowa. Geneza i rozwój, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Swart J. 2006. Intellectual Capital: disentangling an enigmatic concept, ,,Journal of Intellectual Capital" vol. 7, nr 2, s. 136-159.
 • Sztompka P. 2004. Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków.
 • Zarządzanie. Teoria i praktyka. 2013. Red. A. K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • pl.wikipedia.org/wiki/Niewolnictwo, 09.05.2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171401051

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.