PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | Rola mechanizmu rynkowego w procesie transformacji gospodarczej | 9--36
Tytuł artykułu

Postępy przekształceń własnościowych w latach 2002-2006

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podjęcie próby oceny zaawansowania i dalszych perspektyw przekształceń własnościowych w opracowaniu dotyczącym roli mechanizmu rynkowego w transformacji systemu gospodarczego Polski daje się łatwo uzasadnić. W literaturze poświęconej problematyce transformacji gospodarczej miejsce przekształceń własnościowych w całokształcie procesu transformacji nie było nigdy kwestionowane. Różnice stanowisk w tym względzie mogą dotyczyć zakresu tych przekształceń, a przede wszystkim - argumentacji podnoszonej na rzecz ich dokonania. Przyjmując, że z perspektywy 2007 r. za najważniejszy typ przekształceń własnościowych można uznać prywatyzację, warto przytoczyć dwa charakterystyczne podejścia w kwestii jej celowości w warunkach transformacji. Dla pierwszego z nich prywatyzacja jest sui generis złem koniecznym, środkiem dla zrealizowania głównego warunku efektywności gospodarki, jakim jest demonopolizacja i powstanie w jej wyniku rynków wolnokonkurencyjnych. Trudno jednak nie zauważyć, że niezbędną przesłanką zaistnienia konkurencji jest indywidualne dążenie poszczególnych uczestników tego procesu do korzyści ekonomicznych, co implikuje własność prywatną jako podłoże takich dążeń. Trzeba też zauważyć, że poza niedostatkiem motywacji dla wzrostu własnej efektywności, co przekłada się na pogorszenie racjonalności alokacji zasobów w makroskali, przedsiębiorstwa państwowe są obciążone dodatkowo związkami ze sferą polityki i administracji. Związki takie są ich immanentną cechą, a prywatyzacja jest koniecznym, chociaż nie zawsze wystarczającym warunkiem rozerwania tych związków i zniwelowania ich antyefektywnościowych konsekwencji.(fragment tekstu)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • Tittenbrun J.: Ekonomiczny sens prywatyzacji. Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań 1995.
 • Bałtowski M.: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych w Polsce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Miszewski M.: Transformacja gospodarcza Polski. WSEiA, Bytom 2001.
 • Lipowski A.: Dualizm transformacyjny: przypadek Polski 1990-1998. INE PAN, Warszawa 2000.
 • Suszyński C.: Restrukturyzacja przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 1999.
 • Bałtowski M.: Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych. PWN, Warszawa 1998.
 • Błaszczyk B., Nawrot W.: Postępy prywatyzacji w latach 1991-2006 a sektor niesprywatyzowany. W: Zmiany w polskich przedsiębiorstwach. Red. B. Błaszczyk, P. Kozarzewski. Raport CASE nr 70, Warszawa 2007.
 • Bałtowski M., Miszewski M.: Transformacja gospodarcza w Polsce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Kozarzewski P.: Prywatyzacja w Polsce w perspektywie porównawczej. Wyniki ilościowe i jakościowe. W: Zmiany w polskich przedsiębiorstwach. Red. B. Błaszczyk, P. Kozarzewski. Raport CASE nr 70, Warszawa 2007.
 • Błaszczyk B., Nawrot W.: Postępy prywatyzacji w latach 1991-2006 a sektor niesprywatyzowany. W: Zmiany w polskich przedsiębiorstwach. Red. B. Błaszczyk, P. Kozarzewski. Raport CASE nr 70, Warszawa 2007.
 • Snopek-Rybak M.: Efekty przekształceń własnościowych w Polsce. Ministerstwo Skarbu Państwa, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa 2004.
 • Miszewski M.: Możliwości sterowania przebiegiem transformacji systemowej. W: Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Red. S. Swadźba. AE, Katowice 2002.
 • Staniszkis J.: Postkomunizm. Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2001.
 • Orłowski W.M.: Lista 500. "Rzeczpospolita" z 15.04.2004 r.
 • Radošević S.: Central and Eastem Europę between Domestic and Foreign Led Modemisation. Paper from 6lh International Conference "Enterprise in Transition", May 2005.
 • Kozarzewski P.: Prywatyzacja w krajach postkomunistycznych. ISP PAN, Warszawa 2006.
 • http://www.msp.gov.pl/index_msp.php7dzial-60
 • Koszty spowolnienia prywatyzacji. Red. B. Błaszczyk. "Zeszyty BRE Bank- -CASE" 2004, nr 70.
 • Sztaba S.: Aktywne poszukiwanie renty. SGH, Warszawa 2002.
 • Antczak M.: Kondycja finansowa przedsiębiorstw sektora publicznego w Polsce w perspektywie całej gospodarki w latach 1999-2004. W: Zmiany w polskich przedsiębiorstwach. Red. B. Błaszczyk, P. Kozarzewski. Raport CASE nr 70, Warszawa 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171401081

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.