PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2010 | nr 4 (43) | 129--141
Tytuł artykułu

Relacje prasowe z przebiegu procesu karnego - wybrane aspekty prawne

Warianty tytułu
Press Reports from Criminal Court Cases - Selected Legal Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ustroju demokratycznym jednym z podstawowych zadań wyznaczanych środkom masowej informacji jest kontrola struktur władzy. Obejmuje ona, w sensie podmiotowym, nie tylko organy wykonawcze czy ustawodawcze, ale także wymiar sprawiedliwości - w szczególny sposób oddziaływujący na kulturę prawną społeczeñstwa i zaufanie obywateli do państwa. Stąd też sprawozdawczość sądowa traktowana jest jako bardzo istotny obszar działalności prasowej. Dzięki niej społeczeństwo jest poinformowane o pracy organów sądowych i toczących się przed nimi sprawach. Właściwe realizowanie funkcji kontrolnej mediów wymaga jednak od ustawodawcy stworzenia takich mechanizmów, które zapewniałyby im rzeczywisty dostęp do informacji o toczących się postępowaniach, z uwzględnieniem interesu wymiaru sprawiedliwości oraz praw uczestników postępowania - w szczególności zaś z uwzględnieniem procesowej zasady domniemania niewinności oskarżonego, prawa do wizerunku i dobrego imienia. Przyjęte rozwiązania winny mieć charakter kompromisowy, muszą bowiem łączyć wartości nierzadko będące wobec siebie w opozycji, z zachowaniem standardów demokratycznego państwa prawa. Jak pokazuje polska rzeczywistość prawna, bywa to niekiedy trudne do zrealizowania. (abstrakt oryginalny)
EN
In democratic societies, one of the media's fundamental tasks is to control the structures of authority. It includes the legislative, the executive but also the judiciary, particularly influential when it comes to society's legal culture and people's trust toward the state. Hence, judiciary reporting is treated as a very important sphere of press activity. Thanks to it, society is informed about the work of the judiciary and the on-going cases. In order for media to properly realize their tasks, the legislature needs to create mechanisms which would enable the media real access to information on judicial proceedings, taking into account the interests of the judiciary but also the rights of the accused, particularly considering presumption of innocence, protection of image and good name. Solutions reached should be a compromise, as they should include values which are often contradictory and maintain democratic standards. As reality shows, this is not so easy to achieve. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
129--141
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Dobosz I., Niektóre aspekty udziału dziennikarzy (prasy) w procesie karnym, [w:] Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności. Księga ku czci Stanisława Waltosia, Warszawa 2000, s. 388 i n.
 • Brol J., Sądowe aspekty prawa prasowego, "Nowe Prawo" 1984, nr 10, s. 8.
 • Kucharski T., Odpowiedzialność cywilna sprawozdawcy sądowego, "Zeszyty Prasoznawcze" 1977, nr 3, s. 44.
 • Sobczak J., Ustawa prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 1999, s. 195.
 • Winczorek P., Reporter prosi o akta, "Rzeczpospolita" 2001, nr 6.
 • Waltoś S., Prasa i proces karny (w świetle prawa prasowego z 1984 r.), "Zeszyty Prasoznawcze" 1986, nr 1, s. 19.
 • Gajewska-Kraczkowska H., O audiowizulanej rejestracji rozprawy głównej - de lege ferenda, [w:] Problemy kodyfikacji prawa karnego. Księga pamiątkowa ku czci profesora Mariana Cieślaka, red. S. Waltoś, Kraków 1993, s. 499.
 • Kordasiewicz B., Jednostka wobec środków masowego przekazu, Wrocław 1991, s. 52.
 • Sobczak J., Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2008, s. 493.
 • Sobczak J., Dziennikarz - sprawozdawca sądowy. Prawa i obowiązki, Warszawa 2000, s.175.
 • Michalski B., Telewizja na sali sądowej, "Prawo i Życie" 1974, nr 9, s. 13.
 • Michalski B., Działalność zawodowa dziennikarza a prawo, Olsztyn 1968, s. 15.
 • Kucharski T., Odpowiedzialność cywilna sprawozdawcy sądowego, "Zeszyty Prasoznawcze" 1977, nr 3, s. 48.
 • Szerer M., Wymiar sprawiedliwości a sprawozdania sądowe, "Państwo i Prawo" 1962, nr 8/9, s. 274.
 • Kamiński I.C., Swoboda wypowiedzi w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, Kraków 2006, s. 330-331.
 • Waltoś S., Zasada domniemania niewinności a środki masowego przekazu, "Studia Iuridica" T. 33 (1997), s. 231.
 • Mąkosa-Stępkowska B., Informacja o przestępstwach i postępowaniach karnych - standardy prawne i etyczne, [w:] O dziennikarstwie śledczym. Normy, zagrożenia, perspektywy, red. M. Palczewski, M. Worsowicz, Łódź 2009, s. 102.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171401105

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.