PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 8 | nr 3 | 79--88
Tytuł artykułu

Conditions of Organic Comestible Products Purchase by Citizens of Krosno

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Uwarunkowania zakupu spożywczych produktów ekologicznych przez mieszkańców Krosna
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The work's goal was to analyse the factors influencing decision of purchase of organic food by citizens of Krosno. Objects and research methods: the research conducted in 2010-2011 was executed with the use of a standardized inquiry questionnaire on a sample of 224 randomly picked citizens of Krosno. Results: Respondents declaring the purchase of organic food, most often upon its purchasing, pay attention to price and expiry date. When purchasing organic food the least important are shop assistant's persuasion and the sort of package. Half of the buyers notice considerable difference between organic and conventional food. Almost all the respondents were at least content with the purchased organic food.
Conclusions:
1. For citizens of Krosno, the availability of organic comestible food is limited by its high price and also by the fact that they are not on offer of stores in which respondents do the shopping most often.
2. The important factors influencing the increase in purchasing organic food are said to be the consumer's greater awareness and advertisement.(original abstract)
Celem pracy była analiza czynników wpływających na decyzje zakupu produktów ekologicznych przez mieszkańców Krosna. Materiał i metody badawcze: badania przeprowadzone w latach 2010-2011 zrealizowano przy pomocy wystandaryzowanego kwestionariusza wywiadu na próbie losowo wybranych 224 pełnoletnich mieszkańców Krosna. Wyniki: Respondenci deklarujący kupno produktów ekologicznych, najczęściej przy ich zakupie, zwracają uwagę na cenę i datę ważności. Najmniejsze znaczenie podczas wyboru produktów ekologicznych miały namowa sprzedawcy i rodzaj opakowania. Połowa nabywców zauważa dużą różnicę między żywnością ekologiczną a konwencjonalną. Niemal wszyscy respondenci z kupowanych produktów ekologicznych byli co najmniej zadowoleni. Wnioski:
1. Dla mieszkańców Krosna dostępność do ekologicznych produktów żywnościowych limitowana jest przez wysoką cenę oraz brak ich w ofercie handlowej sklepów, w których respondenci robią najczęściej zakupy.
2. Jako ważne czynniki mające wpływ na wzrost zakupów produktów ekologicznych wskazano większą świadomość konsumentów i reklamę. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Tom
8
Numer
Strony
79--88
Opis fizyczny
Twórcy
 • The Stanisław Pigoń State Higher School of Vocational Education in Krosno/Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
 • The Stanisław Pigoń State Higher School of Vocational Education in Krosno/Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
 • The Stanisław Pigoń State Higher School of Vocational Education in Krosno/Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Bibliografia
 • Babicz-Zielińska E., Zabrocki R. (2007), Postawy konsumentów wobec prozdrowotnej wartości żywności. Żywność, Nauka. Technologia. Jakość, 6(55), s. 81-89.
 • Fleszar J., Stasiak J. (2006), Czynniki i motywacje zakupu żywności ekologicznej konsumentów rynku koszalińskiego. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, Vol. 51(2), s. 36-41.
 • Gulbicka B., 2007, Rynek żywności ekologicznej, W: B. Gulbicka, M. Kwasek (red.) Wpływ globalizacji na wyżywienie ludności w Polsce. Wyd. Inst. Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB, Warszawa, s. 84-87.
 • Hamm U., Gronefeld F. (2004), The European Market for Organic Ford: Revised and Updated Analysis. Organic Marketing Initiatives and Rural Development, The University of Wales, Aberystwyth.
 • Kowalczuk-Vasilev E., Klebaniuk R., Gronowicz K. (2011), Żywność ekologiczna w opinii studentów różnych lat studiów uczelni lubelskich, Probl. Hig. Epidemiol., nr 92(4), s. 960-964.
 • Łuczka-Bakuła W. (2007), Rynek żywności ekologicznej. Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 • Mackiewicz-Walczak I. (2006), Zachowania nabywcze konsumentów na rynku żywności ekologicznej w świetle badań bezpośrednich - czynniki wpływające na zakup żywności ekologicznej w Polsce. Świat marketingu, http://www.swiatmarketingu. pl/index.php?rodzaj=03&id_numer=976806 (dostęp: 13.06.2014).
 • Pilarczyk B., Nestorowicz R. (2010), Marketing ekologicznych produktów żywnościowych. Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Pisarek M., Rybak Ł., Wójcik T. (2012), Wykorzystanie żywności ekologicznej w żywieniu rodziny miejskiej na przykładzie Przemyśla, W: K. Zarzecka, S. Kondracki, J. Skrzyczyńska, (red.), Współczesne dylematy polskiego rolnictwa. Cz. II. Wyd. PSW JPII w Białej Podlaskiej, s. 297-306.
 • Przybylak-Zdanowicz M. (2011), Światowy rynek żywności ekologicznej zwiększa się..., http://www.biokurier.pl/component/ content/article/37-gowny/1225-swiatowy-rynek-zywnosci-ekologicznej-zwieksza-sie (dostęp: 13.06.2014).
 • Rudnicki L., (2000), Zachowanie konsumentów na rynku, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 • Śmiechowska M., Śmiejowska I. (2006), Postawy i zachowania mieszkańców województwa pomorskiego wobec żywności ekologicznej. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, Vol. 51(2), s. 190-198.
 • Woźniak L., Dziedzic S. (2005), Motywy zakupu produktów rolnictwa ekologicznego w teorii i praktyce, W: Z. Zbytek (red.), Wybrane zagadnienia ekologiczne we współczesnym rolnictwie. t. II, Wydawnictwo Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań, s. 319-327.
 • Zielińska H., Zieliński K., 2004, Spożycie żywności w Polsce. Tendencje i determinanty zmian, W: M.G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. z. 5. Aspekt międzynarodowy, sektorowy, regionalny i lokalny, Wyd. Katedra Teorii Ekonomii, UR, Rzeszów, s. 105-118.
 • Żakowska-Biemans S. (2005a), Bariery zakupu żywności ekologicznej w opinii polskich konsumentów, Roczniki Naukowe SERIA, T.VII, z. 3, s. 203-207.
 • Żakowska-Biemans S. (2005b), Czynniki warunkujące rozwój popytu na żywność w opinii polskich konsumentów, W: Z. Zbytek (red.), Wybrane zagadnienia ekologiczne we współczesnym rolnictwie. t. II, Wydawnictwo Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań, s. 328-334.
 • Żakowska-Biemans S. (2007), Rynek żywności ekologicznej w Polsce - szanse i możliwości rozwoju. Wydawnictwo CDR w Brwinowie o. w Radomiu, Radom.
 • Żakowska-Biemans S. (2011a), Bariery zakupu żywności ekologicznej w kontekście rozwoju rynku żywności ekologicznej. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, Vol. 56(4), s. 216-220.
 • Żakowska-Biemans S. (2011b), Czynniki warunkujące popyt na żywność ekologiczną w kontekście przeobrażeń rynku żywności ekologicznej w Polsce i innych krajach Europy. Raport z badań. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Żakowska-Biemans S., Gutkowska K. (2003), Rynek żywności ekologicznej w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Rolnictwo-ekologiczne/Rolnictwo-ekologiczne-w-Polsce (dostęp: 26.05.2014).
 • http://www.akcjonariatobywatelski.pl/pl/centrum-edukacyjne/gospodarka/883,Zywnosc-ekologiczna-najszybciej -rosnacy-rynek-zywieniowy-w-Polsce.html (dostęp: 26.05.2014).
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171401153

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.