PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 8 | nr 3 | 111--122
Tytuł artykułu

Innovative Forms of Bioeconomy in the Region : Challenges and Opportunities for Ukraine

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Innowacyjne formy biogospodarki w regionie : wyzwania i szanse dla Ukrainy
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The purpose of the article is to analyze the innovative forms of bioeconomy in the region. Due to the aim of the research, the main tasks are the following: to characterize such forms of innovative infractructure as business incubator, technopark, technopolis and cluster; to show the relationship between the evolution of the region and implementation of bioeconomy principles within this region; to investigate the successful experience of different countries concerning the establishment of innovative structures based on biotechnology, to explore the specific conditions of bioeconomy development in Ukraine. The paper contains the general characteristics of the bioeconomy as the economy based on the use of renewable biological resources. Exploring this realm of economy there was used scientific material of various domestic and foreign researchers, analytics and practicians as L. I. Fedulova, K. I. Fedulova, O. M. Anisimova, O. I. Didchenko, K. McCormick, N. Kautto, S. Hilgartner, L. Lewidow and international sources of information such as Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Preparing the study there were used such scientific methods as analysis, synthesis, generalization, explanation, classification. The article shows the importance of biotechnology using in the region that was confirmed by the world experience. We believe that the main objects of strong activation of biotech sector in the region are the bioclusters. They have the most comprehensive and highest efficiency in terms of uniting the efforts of stakeholders. It is confirmed by the experience of many countries. So, the bioeconomy serves as a new part of the national economy, which has unlimited possibilities for prosperity in the region of its localization through the various innovative forms of expression.(original abstract)
Celem niniejszego artykułu jest analiza innowacyjnych form biogospodarki w regionie. Ze względu na cel badań, podstawowe zadania są następujące: scharakteryzowanie takich form innowacyjnej infrastruktury jak: inkubator przedsiębiorczości, park technologiczny, technopolis oraz klaster; pokazanie zależności pomiędzy ewolucją regionu oraz implementacją zasad bioekenomicznych w tym regionie; w celu zbadania udanych doświadczeń w różnych krajach związanych z ustanawianiem innowacyjnych infrastruktur opartych na biotechnologii oraz w celu wskazania specyficznych warunków rozwoju biogospodarki na Ukrainie. Niniejszy referat zawiera ogólne cechy biogospodarki oraz ekonomii opartej na wykorzystaniu odnawialnych zasobów biologicznych. Badanie tej dziedziny ekonomii zostało wykorzystane jako materiał do badań wykonywanych przez rozmaitych naukowców. Zarówno krajowych jak i zagranicznych, zarówno analityków jak i praktyków takich jak L. I. Fedulova, K. I. Fedulova, O. M. Anisimova, O. I. Didchenko, K. McCormick, N. Kautto, S. Hilgartner czy L. Lewidow. Ponadto zostały one wykorzystane w materiałach międzynarodowych takich jak: komunikacja pomiędzy Komisją Europejską a Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej, Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów. Podczas opracowania badań używano takich metod naukowych jak analiza, synteza, uogólnienie, wyjaśnianie oraz klasyfikacja. Artykuł ten pokazuje znaczenie biotechnologii stosowanej w regonie, która została potwierdzona światowym doświadczeniem. Wierzymy, iż głównym przedmiotem silnego pobudzenia sektora biotechnologii w regionie są bioklastry. Są one najbardziej wszechstronne i są najbardziej efektywne w jednoczeniu wysiłku udziałowców. Zostało to potwierdzone doświadczalnie w wielu krajach. Biogospodarka funkcjonuje zatem jako nowa część narodowej gospodarki, która dysponuje nieograniczonymi możliwościami rozwoju w regionie ze względu na jego lokalizację poprzez wprowadzanie wiele innowacyjnych form. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Tom
8
Numer
Strony
111--122
Opis fizyczny
Twórcy
 • Lesya Ukrainka Eastern European National University/Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku
Bibliografia
 • Anisimova O. M., Didchenko O. I. (2014), Features of innovative infrastructure formation. http://www.nbuv.gov.ua/portal/ soc_gum/prvs/2008_2/0655.pdf (dostęp: 16.03.2014).
 • Baydala V. V. (2014), Bioeconomy in Ukraine: current state and prospects. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_ exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ znptdau_2013_1_3_4.pdf (dostęp: 04.04.2014).
 • Bio-Park technologiczny Schlieren Zürich (data), http://www.bio-park technologiczny.ch (dostęp: 03.04.2014).
 • Communication from the Commission to the European Parliament, The Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, (data), http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/201202_innovating_sustainable_growth.pdf (dostęp: 13.03.2014).
 • Edwards R., Szekeres S., Neuwahl F., Mahieu V. (data),, Biofuels in the European Context: Facts and Uncertainties. http:// ec.europa.eu/dgs/jrc/downloads/jrc_biofuels_report.pdf.
 • European Commission (EC) (2011), Bio-based Economy for Europe: State of play and Future Potential.Part 2; DG Research and Innovation, European Commission: Luxembourg, Belgium.
 • Fedulova L. I., Fedulova K. I. (2012), Formation of the biotechnology innovative system: foreign experience and Ukrainian problems. Science and Innovation, t. 8, nr 4, s. 51-66.
 • Hilgartner S. (2007), Making the bioeconomy measurable: Politics of an emerging anticipatory machinery. Biosocietie.
 • Innovating for Sustainable Growth. A Bioeconomy for Europe (data),, http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/bioeconomycommunicationstrategy_ b5_brochure_web.pdf.
 • Latham J., Wilson A. (2013), Does the bio-economy add up? http://independents ciencenews.org/ (dostęp: 12.05.2013)
 • Levidow L. (2013), Agricultural Innovation: Sustaining What Agriculture? For What European Bio-Economy? http://crepeweb. net/wp-content/uploads/2011/02/crepe_final_report.pdf (dost.p: 13.05.2013).
 • Madrid Network Biocluster (data),, http://www.madridnetwork.org/Estructura.aspx/RedDeClustersOpcion4 (20.03.2014).
 • McCormick K., Kautto N. (2013), The Bioeconomy in Europe: An Overview. http://www.mdpi.com/2071-1050/5/6/2589.
 • On the alternative energy sources: The Law of Ukraine ‡‚ 555-IV of 20.02.2003, http://zakon4.rada.gov.ua (dostęp: 02.2014).
 • Prohorova M. E., Lytvyn A. R. (2014), Models of biotechnology market state management conducting bu the USA and European Union countries. http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/IMV/article/viewFile/5933/6677 (dost.p: 08.02.2014).
 • Romano D. (2012), The Bio-based Economy: a New Development Model. http://www.fupress.net/index.php/bae/article/ view/12362/11701.
 • Smid O., Padel S., Levidow L. (2012), The Bioeconomy Concept and Knowledge Base in a Public Goods and Farmer Perspective, http://www.fupress.net/index.php/bae/article/viewFile/10770/10517.
 • Staffas L., Gustavsson M., McCormick K. (2013), Strategies and Policies for the Bioeconomy and Bio-based Economy: An analysis of official national approaches. Sustainability, accepted.
 • Talavyrya M. P. (2014), Scientific basis of bioeconomy development, http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/ 2/52.pdf (dostęp: 05.04.2014).
 • World Wide Fund for Nature (WWF) (2013), Position Paper on Bioenergy. http://awsassets.panda.org/downloads/final_ bioenergy_policy__external__april_2012.pdf (dost.p: 13.05.2013).
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171401181

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.