PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 3 (50) | 50--75
Tytuł artykułu

Stimulants, Hindrances and Gauges of Regional Development - Theoretical Analysis

Warianty tytułu
Stymulanty, destymulanty i mierniki rozwoju regionalnego - analiza teoretyczna
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The article focuses on the problems of stimulant, hindrances and regional development measures. A broad theoretical analysis presented in this paper, as stimulants defines pro-development factors through which socio-economic development is possible. On the other hand hindrances are factors that inhibit the development of regions or make it impossible. In a study on the development and competitiveness of regions, regional development measures also play an important role. They are a conglomeration of various indicators (economic, social, environmental) that allow indicate the strengths and weaknesses of the regions, identify opportunities and threats studied areas and allow for conducting comparative analyzes. This article contains research model which is constructed based on the analysis of individual stimulant and hindrances of development and regional development measures which are widespread in the literature, constituting their refresh and extension. (original abstract)
Artykuł porusza problematykę stymulant, destymulant i mierników rozwoju regionalnego. Szeroka analiza teoretyczna przedstawiona w opracowaniu, jako stymulanty określa czynniki prorozwojowe, dzięki którym możliwy jest rozwój społeczno-gospodarczy, natomiast destymulanty to czynniki, które hamują lub uniemożliwiają rozwój regionów. W badaniach nad rozwojem i konkurencyjnością regionów istotną rolę odgrywają także mierniki rozwoju regionalnego stanowiące konglomerat różnych wskaźników (gospodarczych, społecznych, środowiskowych), które pozwalają wskazać mocne i słabe strony regionów, zidentyfikować szanse i zagrożenia badanych obszarów, a także umożliwiają prowadzenie analiz porównawczych. Niniejszy artykuł zawiera model badawczy, skonstruowany w oparciu o analizę poszczególnych stymulant i destymulant rozwoju oraz rozpowszechnionych w literaturze mierników rozwoju regionalnego, stanowiąc ich odświeżenie i rozszerzenie. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
50--75
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Opole, doctoral student
Bibliografia
 • Bartkowski, J. 2007. Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym [Social capital and its impact on development in sociological terms]. In: Herbst, M. ed. Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny [Human capital and social capital and regional development]. Warszawa pp. 54-97.
 • Bronisz, U. 2013. Metody badania konkurencyjności regionów [Methods of examining the competitiveness of regions]. Warszawa.
 • Domański, R. 2006. Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne [Economic geography. Dynamic approaches]. Warszawa, pp. 125- 126.
 • Dziemianowicz, W., Łukomska, J., Górka, A., Pawluczuk, M., 2009. Trendy rozwojowe regionów [Development trends of regions]. Warszawa, pp. 15-17.
 • Głąbicka, K., Grewiński, M. 2005. Polityka spójności społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej [Policy of socio-economic cohesion of the European Union].
 • Gorynia, M. 2009. Teoretyczne aspekty konkurencyjności [Theoretical aspects of competitiveness]. In: Gorynia, M. and Łaźniewska, E. eds. Kompendium wiedzy o konkurencyjności. [Compendium of knowledge about competitiveness]. Warszawa, pp. 48-66.
 • Klasik, A. and Kuźnik F. 2001. Konkurencyjny rozwój regionów w Europie [Competitive development of regions in Europe]. In: Szymla, Z. ed. Konkurencyjność miast i regionów [The competitiveness of cities and regions]. Kraków, pp. 21-33.
 • Klóska, R. 2010. Innowacyjność województw w Polsce [Innovativeness of provinces in Poland]. In: Woszczek, Z., Grabiński, T., Tabor, A. eds. Rozwój ekonomiczno-społeczny mikro i makroregionów [Economic and social development of micro and macro-regions]. Chrzanów, pp. 59-66.
 • Korenik, S. 2003. Dysproporcje w rozwoju regionów Polski. Wybrane aspekty [Disparities in the development of Polish regions. Selected aspects]. Wrocław.
 • Kosiedowski, W. 2001. Teoretyczne problemy rozwoju regionalnego [Theoretical problems of regional development]. In: Adamiak, J., Kosiedowski, W., Potoczek, A., Słowińska, B. eds. Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki [Management of regional and local development. Problems of theory and practice]. Toruń, pp. 17-43.
 • Kosiedowski, W. 2005. Wprowadzenie do teorii i praktyki rozwoju regionalnego i lokalnego [Introduction to the theory and practice of regional and local development]. In: Kosiedowski W. ed. Samorząd terytorialny w pro cesie rozwoju regionalnego i lokalnego [Local government in the process of regional and local development]. Toruń: TNOiK Dom Organizatora, pp. 11- 57.
 • Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny [The National Human Development Report Poland 2012. Regional and local development]. Biuro Projektowe UNDP w Polsce, Warszawa 2012. [Accessed: 12 March 2015].
 • Kuciński, K. 2005. Regionalne aspekty koniunktury gospodarczej. [Regional aspects of economic situation]. In: Kaja, J., Piech, K. eds. Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce [Development and regional and local policy in Poland]. Warszawa, pp. 51-89.
 • Kulczyk- Dynowska, A. 2013. Rozwój regionalny na obszarach chronionych [Regional development in protected areas]. Wrocław.
 • Łaźniewska, E., Chmielewski, R., Nowak, P. 2012. Definicje, modele i studia nad regionalną konkurencyjnością [Definitions, models and studies on regional competitiveness]. In: Gorynia, M. and Łaźniewska, E. eds. Konkurencyjność regionalna. Koncepcje - strategie - przykłady. [Regional competitiveness. Concepts - strategies - examples]. Warszawa, pp. 24-62.
 • Markowski, T. 2008. Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego. [The theoretical basis of local and regional development]. In: Strzelecki, Z. ed. Gospodarka regionalna i lokalna [Regional and local economy]. Warszawa, pp. 13-28.
 • Olczyk, M. 2008. Konkurencyjność podmiotów - ujęcie teoretyczne [Competitiveness of operators - theoretical background]. In: Daszkiewicz, N. ed. Konkurencyjność, Poziom makro, mezo i mikro [Competitiveness, macro, meso and micro levels]. Warszawa, pp. 13-20.
 • Olechnicka, A. 2007. Innowacyjność polskich regionów. Metody pomiaru, stan i tendencje [Innovativeness of Polish regions. Methods of measurement, the status and trends]. In: Gorzelak, G., Tucholska, A. eds. Rozwój, region, przestrzeń [Development, region, space]. Warszawa, pp. 265- 288.
 • Parysek, J. J. 2001. Podstawy gospodarki lokalnej. [The base of the local economy]. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Pawlik, A. 2011. Potencjał innowacyjny podstawą rozwoju regionalnego [The innovative potential as the basis for regional development]. In: Harańczyk, A. ed. Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. [Polish regional development perspectives in the programming period after 2013]. part I, vol. CXL, Warszawa, pp. 67-78.
 • Pogodzińska-Mizdrak, E. 2005. Czynniki wzrostu konkurencyjności regionów w Polsce a polityka regionalna Unii Europejskiej [Factors of growth of competitiveness of Polish regions and regional policy of the European Union]. In: Kopczuk, A. and Proniewski, M. eds. Atrakcyjność inwestycyjna regionu. [Investment attractiveness of the region]. Białystok, pp. 85- 93.
 • Rogala, P. 2009. Zaprojektowanie i przetestowanie systemu mierzenia jakości życia w gminach [Design and testing of system for measuring the quality of life in communities']. Raport z Realizacji Pracy Etap 2, Jelenia Góra-Poznań.
 • Sekuła, A. 2005. Bariery rozwoju lokalnego [Barriers to local development]. Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie [Local government in integrated Europe]. no. 401, pp. 587- 600.
 • Stawasz, D. 2000. Współczesne uwarunkowania rozwoju polskich regionów [Contemporary conditions for the development of Polish regions]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Strahl, D. 2005. Miara konkurencyjności regionu zorientowana na przyszłość [The measure of competitiveness of the region focused on the future]. In: Rapacz, A. ed. Problemy konkurencyjności regionów i przedsiębiorstw [Problems of competitiveness of regions and enterprises]. Wrocław, pp. 23-33.
 • Tokarski, T. 2008. Taksonomiczne wskaźniki rozwoju ekonomicznego polskich województw [Taxonomic indicators of the economic development of Polish provinces]. In: Kwiatkowski, E. ed. Zróżnicowanie rozwoju polskich regionów [The diversity of development of Polish regions]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 269-293.
 • Winiarski, B. 1999. Czynniki konkurencyjności regionów [Factors of competitiveness of regions]. In: Klamut, M. ed. Konkurencyjność regionów [Competitiveness of regions]. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, pp. 48-56.
 • Zakrzewska-Półtorak, A. 2012. Rozwój regionalny w globalizującej się gospodarce [Regional development in the globalizing economy]. Wrocław.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171401191

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.