PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 18 | 120--130
Tytuł artykułu

Wpływ cech jakościowych kapitału ludzkiego na proces modernizacji gospodarstw rolnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Influence of Human Capital Quality on the Process of Agricultural Farm Modernization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ocena wpływu cech jakościowych kapitału ludzkiego na proces modernizacji gospodarstw rolnych. Badaniami objęto w sumie 62 właścicieli gospodarstw rolnych. Dobór próby badawczej był celowy i obejmował właścicieli gospodarstw rolnych, którzy w ostatnich 5 latach modernizowali swoje gospodarstwa i korzystali ze wsparcia w ramach WPR. Badania wykazały, że kwalifikacje zawodowe rolników mają znaczny wpływ na wykorzystywanie dostępnych funduszy unijnych, a zatem i na proces modernizacji gospodarstw rolnych. Objęci badaniami rolnicy na tle ogółu kierujących gospodarstwami rolnymi w Polsce wyróżniali się zarówno poziomem wykształcenia formalnego, jak i posiadanymi kwalifikacjami rolniczymi. Byli też stosunkowo młodzi, blisko 84% respondentów to właściciele gospodarstw rolnych do 45 lat. W ramach inwestycji dokonywali zakupu bardziej wydajnego sprzętu rolniczego. Inwestycje te z pewnością przyczynią się do poprawy wyników ekonomicznych tych gospodarstw i umocnią ich pozycję na rynku. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of this study is assessing the influence that human capital quality, has on the agricultural farm modernization process. The study was conducted amongst 62 owners of farmlands. The choice of control group was deliberate. The group comprised of farmers, who in last 5 years have had their farms modernized, or have been getting financial support given under CAP. The study has shown that vocational qualifications majorly influence their willingness to use subsidies, provided by EU and accordingly, the agricultural farm modernization process. What differentiated the study group from other polish farmers, was their level of formal education, as well as possessed agricultural qualifications. The group's farmers were also relatively young people. As much as 84% of respondents are farmers not older than 45. As part of the investment, they have been purchasing more efficient agricultural equipment. These investments with no doubt, will prove effective in improving economic situation of these farms, and will strengthen their position on market. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
120--130
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Chyłek E. K., Uwarunkowania procesu modernizacji rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, Monografie i Rozprawy Naukowe, z. 10, IUNG Puławy, 2004.
 • Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej. Praca zbiorowa pod kierunkiem W. Poczty. Powszechny Spis Rolny 2010. GUS Warszawa, 2013.
 • Hamerska I., Roczkowska-Chmaj S., Wykształcenie i wiek rolników a wskaźnik postępu naukowo-techniczneg, "Inżynieria Rolnicza" 11 (109), 2008.
 • Kołodziejczyk D., Wstęp W: Rola instytucji w modernizacji gospodarstw rolnych. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu do Unii Europejskiej, nr 103, Wyd. IERiGŻ, Warszawa, 2008.
 • Kołoszko-Chomentowska Z., Wykształcenie ludności rolniczej jako determinanta rozwoju rolnictwa, "Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 109, 2008.
 • Kuboń M., Tabor S., Technika i technologia transportu a postęp techniczny w produkcji rolnicze, "Inżynieria Rolnicza" 5(123), 2010.
 • Malaga-Toboła U., Kierunki produkcji a efektywność technicznej modernizacji gospodarstw rolniczych, "Inżynieria Rolnicza" 7(95), 2007.
 • Malaga-Toboła U., Produkcja towarowa a kierunki zmian wyposażenia technicznego rozwojowych gospodarstwach rolnych, "Inżynieria Rolnicza" 1 (110), 2009.
 • Marcysiak A., Marcysiak A., Wpływ cech jakościowych kapitału ludzkiego na wyniki ekonomiczne gospodarstw rolniczych, "Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego", t. 11(XXVI), z. 4, 2011.
 • Poczta W., Mrowczyńska-Kamińska A. Regionalne zróżnicowanie wykorzystania kapitału ludzkiego w rolnictwie polskim (w:) Rozwój zasobów kapitału ludzkiego obszarów wiejskich. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
 • Szeląg-Sikora A., M. Kowalska. Kwalifikacje zawodowe rolników a poziom ekonomicznej efektywności produkcji rolne,. "Inżynieria Rolnicza" 9(97), 2007, s. 212-214.
 • Whidddett S., Hollyforde S., Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Wiatrak A., Wiedza i kapitał intelektualny jako źródło nierówności gospodarczych i społecznych (w:) Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Kapitał ludzki i intelektualny, red. M.G. Woźniak, cz. 2. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005.
 • Zajdel M., Ocena wykształcenia ludności rolniczej w województwie kujawsko-pomorskim, "Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Oeconomica", 282(60), 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171401313

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.