PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | z. 11 | 133--156
Tytuł artykułu

Regulacja rynku pracy : krytyczna analiza wybranych teorii

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Regulation of the Labor Market : a Critical Analysis of Selected Theories
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest próba identyfikacji i analizy poglądów przedstawicieli wybranych teorii rynku pracy na aktualny problem jego elastyczności. Przegląd tych teorii pozwala określić hipotezę badawczą, która brzmi następująco: Stopień regulacji rynku pracy w sposób pośredni wpływa na równowagę na tym rynku według analizowanych teorii. W artykule wykorzystano metodę badawczą, polegającą na krytycznej analizie poglądów wybranych teorii rynku pracy oraz wyodrębnieniu tych elementów, które są istotne z punktu widzenia regulacji. Miało to na celu określenie kierunku regulacji, który będzie umożliwiał i ułatwiał działania zmniejszające nierównowagę na rynku pracy, co jest najważniejsze z punktu widzenia ładu społeczno-ekonomicznego.(fragment tekstu)
EN
The article presents selected theories of the labor market with particular emphasis on their views on the role of regulation in an effort to balance the labor market. It was preceded by an explanation of basic concepts relating to the regulation of the labor market, as well as a brief review of the literature on this topic. The selection was based on the theory of criterion validity and capability of explaining the different situations in the economy today. Theories of the labor market does not usually refer directly to the regulatory role of economic power function and importance of formal solutions stored in the code of labor law and legislation. The article attempts to identify the place of labor law regulations in the analyzed theories in solving the problems of imbalance in the market.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
133--156
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Adnett N., European labom markets: analysis and policy, Longman, London-New York 1996.
 • Becker G.S., Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, Warszawa 1990.
 • Belka M., Ewolucja poglądów na temat związku inflacja - bezrobocie. Od krzywej Phillipsa do nowej klasycznej ekonomii, "Studia i Materiały PAN" 1990, nr 39.
 • Belka M., Główne nurty współczesnej teorii ekonomii, "Ekonomista" 1992.
 • Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 • Czarny B., Podstawy ekonomii - czynniki produkcji, "Nowe Życie Gospodarcze" 1997, nr 4.
 • Francik A., Pocztowski A., Wybrane problemy zatrudnienia i rynku pracy, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1993.
 • Godłów-Legiędź J., Strukturalistyczna teoria zatrudnienia Edmunda Phelpsa, "Gospodarka Narodowa" 2008, nr 9.
 • Gregg P., Manning A., Labour market regulation and unemployment, [w:] Unemployment policy: government options for the labour market, D.J. Snower, G. De La Dehesa (red.), Cambridge University Press, Cambridge 1997.
 • Jarmołowicz W, Knapińska M., Współczesne teorie rynku pracy a mobilność i przepływ pracowników w dobie globalizacji, "Zeszyty Naukowe PTE" 2011, nr 9.
 • Janicki W., Przegląd teorii migracji ludności, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio B. Geographia. Geologia. Mineralogia et Petro-graphia" 2007, vol. 62, nr 14, Lublin 2007.
 • Kerr C., The Balkanization of Labor Markets, [w:] Labor Mobility and Economic Opportunity, Cambridge 1954.
 • Kryńska E., Koncepcje segmentacji rynku pracy, "Rynek Pracy" 1993, nr 6.
 • Kryńska E., Mobilność zasobów pracy w wybranych teoriach rynku pracy, [w:] Mobilność zasobów pracy, red. E. Kryńska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2000.
 • Kryńska E., Segmentacja rynku pracy. Podstawy teoretyczne i analiza statystyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996.
 • Kryńska E., Suchecka J., Suchecki B., Prognoza podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, "Studia i Materiały, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych", Warszawa 1998.
 • Kucharski L., Przepływy siły roboczej w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
 • Kunasz M., Wybrane współczesne teorie zatrudnienia i rynku pracy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 1999, nr 249.
 • Lindbeck A., Snower D., Wage Setting Unemployment and Insider - Outsider Relations, "The American Economic Review" 1986.
 • Lucas R.E., Rapping L.A., Real Wages, Employment and Inflation, "Journal of Politycal Economy" 1969.
 • Maniak G., Wprowadzenie do zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo ZSB, Szczecin 2001.
 • Phelps E., Structural Slumps, The Modern Equilibrium Theory of Unemployment, Interests and Assets, Harvard University Press, Cambridge 1998.
 • Phelps E., The Structuralist Theory of Employment, "American Economic Review" 1995, nr 2.
 • Pocztowski A., Segmentacj rynku pracy, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie" 1991, nr 379.
 • Royal Swedish Academy of Science, Edmund Phelps's Contribution to Macroeconomics. Advanced Information on Sneridges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel, http://nobelprize.org/nobel_prizes/ economics/laureates/2006/ecoadv06.pdf [dostęp: 11.07.2008].
 • Standing V.G., Elastyczne zatrudnienie i regulacje. Konstruktywne myślenie o przyszłości w zjednoczonej Europie, [w:] Tworzenie zatrudnienia a restrukturyzacja ekonomiczna, red. S. Golinowska, M. Walewski, CASE, Warszawa 2000.
 • Wąsowicz J., Teorie rynku pracy, [w:] Ekonomia rynku pracy, red. D. Kotlorz, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2007.
 • Wiśniewski Z., Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1999.
 • Wiśniewski Z., Polityka zatrudnienia i rynku pracy w Republice Federalnej Niemiec, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1994.
 • Włodarski W, Segmentacja rynku pracy, "Rynek Pracy" 1992.
 • Wojtyna A., Nowe trendy w zachodniej teorii ekonomii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1988.
 • Wojtyna A., Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka, PWN, Warszawa 1990.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171401321

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.