PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 18 | 142--154
Tytuł artykułu

Nowe działanie w zakresie inwestycji w gospodarstwach położonych na obszarach szczególnie narażonych w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
New Operation of Investment Holdings Located in NVZ in Rural Development Pogramme (2014-2020)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wzrost cen i stabilny rynek zbytu produktów rolnych, spowodował stosowania coraz wyższych dawek nawozów mineralnych, w tym azotowych. Głównym źródłem azotu, poza wspomnianymi nawozami mineralnymi, są odchody zwierzęce w postaci obornika, gnojówki i gnojowicy. Dyrektywa Rady 91/676/EWG zwana Dyrektywą Azotanową, dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego wskazuje, że nadmierne stosowanie tego pierwiastka stanowi poważne ryzyko dla środowiska naturalnego. Obszary, gdzie zjawisko to występuje w największej koncentracji nazwano obszarami szczególnie narażonymi (OSN). Podstawowym celem artykułu jest analiza specyfiki nowego działania związanego z inwestycjami w gospodarstwach położonych na OSN, na tle rozwiązań prawnych UE. (abstrakt oryginalny)
EN
The increase in prices and a stable market for agricultural products, resulted in the use of increasingly higher doses of mineral fertilizers, including nitrogen. The main source of nitrogen, besides the said mineral fertilizers are animal droppings as manure, liquid manure and slurry. Council Directive 91/676 / EEC called the Nitrates Directive, concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources indicates that excessive use of this element constitutes a serious risk to the environment. The areas where this phenomenon occurs in greatest concentration called NitrateVulnerable Zones (NVZ). The main aim of this article is to analyze the specifics of the new activities associated with investments in holdings located in the NVZ, on the background of the EU legal solutions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
142--154
Opis fizyczny
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Assessment of the designation of nitrate vulneralble zones in poland. Contract 2006/441164/MAR/B1 Implementation of the Nitrates Directive (91/676/EEC) Task 3, Alterra Environmental Sciences Wageningen University & Research Centre Wageningen, November, 108 p., 2007.
 • Dyrektywa Rady nr 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego.
 • Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229, USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
 • Grossman M., R., Nitrates from Agriculture in Europe, The EC nitrates directive and its implementation in England, Boston College Environmental Affairs Law Review 2007, Volume 27.
 • Jordan C., Smith R. V., Methods to predict the agricultural contribution to catchment nitrate loads: Designation of nitrate vulnerable zones in Northern Ireland, ,,Journal of Hydrology", 304, p. 316-329, 2005.
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 2015, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005.
 • Rozporządzenie Rady (WE) NR 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz zmieniające i uchylające niektóre rozporządzenia.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
 • Suhad A., European Community Measures to Reduce Nitrate Pollution - Implementation Steps Taken in England, Submitted to BlekingeTekniskaHögskola for the Master of European Spatial planning and Regional Development on the May 2010, 66 p.
 • Velthof G.L., Lesschen J.P., Webb J., Pietrzak S., Miatkowski Z., Pinto M., Kros J., Oenema O., The impact of the Nitrates Directive on nitrogen emissions from agriculture in the EU-27 during 2000-2008. Sci Total Environ. 2014 Jan 15;468-469, 2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171401329

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.