PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 3 | 100--109
Tytuł artykułu

Zaufanie konsumentów do banków detalicznych oraz jego determinanty w dobie kryzysu w zintegrowanej przestrzeni europejskiej

Warianty tytułu
Consumers' Confidence in Retail Banks and Its Determinants in the Epoch of Crisis in the Integrated European Space
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem rozważań jest identyfikacja, jak kryzys oraz czynniki związane z działaniami samych banków wpłynęły na poziom zaufania klientów wobec tych instytucji w Polsce oraz w wybranych krajach europejskich. We wprowadzającej części teoretycznej artykułu wykorzystano analizę literatury przedmiotu, a w części praktycznej - metodę dokumentacyjną dla analizy źródeł wtórnych z sektora. Badania wykazały, że kryzys i nie zawsze etyczne działania banków w Polsce nie wpłynęły na obniżenie zaufania tak mocno jak w innych krajach europejskich. Ponadto, dla klientów bardzo ważna jest rzetelna informacja o ofercie, uwzględniająca potencjalne ryzyko. To ważna wskazówka dla banków, w jakim kierunku powinny zmieniać działania, aby wzmocnić poziom zaufania konsumenckiego (implikacje praktyczne). Implikacje społeczne to szansa na lepsze zaspokojenie potrzeb klientów banków, dzięki wprowadzeniu działań istotnych z punktu widzenia nabywców. (abstrakt oryginalny)
EN
An aim of considerations is to identify how the crisis and factors related with actions carried out by banks have affected the level of clients' confidence in these institutions in Poland and in some European countries. In the introductory theoretical part of the article, the author used an analysis of the subject literature, while in the practical part - the documentary method for an analysis of the secondary sources from the sector. The studies showed that the crisis and not always ethical actions of banks in Poland did not affected reduction of confidence as strongly as in other European countries. Moreover, very important for clients is fair information about the offer considering the potential risk. This is an important hint for banks how they should alter their actions in order to strengthen the level of consumer confidence (practical implications). Social implications means a chance for better satisfaction of the needs of clients of banks, owing to introduction of the measures important from the purchasers' point of view. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
100--109
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • AL (2009), Chwalą nas: Polska odporna na kryzys, http://forsal.pl/artykuly/117712,chwala_nas_polska_odporna_na_kryzys.html [dostęp: 28.02.2014].
 • Baranowska-Skimina A. (2011), Banki w Polsce spełniają oczekiwania klientów, http://www.egospodarka.pl/63044,Banki-w-Polsce-spelniaja-oczekiwania-klientow,1,39,1.html [dostęp: 01.03.2014].
 • Baranowska-Skimina A. (2012), Polacy mają zaufanie do banków, http://www.finanse.egospodarka.pl/83844, Polacy-maja-zaufanie-do-bankow,1,48,1.html [dostęp: 01.03.2014].
 • Baranowska-Skimina A. (2013), Rośnie zaufanie do banków, http://www.finanse.egospodarka.pl/93690,Rosnie-zaufanie-do-bankow,1,63,1.html [dostęp: 02.03.2014].
 • Altkorn J., Kramer T. (Eds.) (1998), Leksykon marketingu, PWE, Warszawa.
 • BRE CASE (2013), http://www.wprost.pl/ar/397178/Polskie-banki-nie-zawiodly-zaufania-klientow-w-kryzysie/ [dostęp: 02.03.2014].
 • Czekaj J. (2010), Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na polską gospodarkę, (w:) Kołodko G. (red.) Globalizacja, kryzys i co dalej?, Poltext, Warszawa.
 • Grudzewski W., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2007), Zarządzanie zaufaniem w organizacji wirtualnej, Difin, Warszawa.
 • Hipsz N. (2012), Zaufanie do banków, http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_145_12.PDF [dostęp: 02.03.2014].
 • Nawrot W. (2009), Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, CeDeWu, Warszawa.
 • On Board PR (2009), Banki: kryzys zaufania, http://www.marketing-news.pl/message.php?art=23836 [dostęp: 02.03.2014].
 • PAP (2009), Polska jako jedyna w UE zanotuje w tym roku wzrost PKB, http://archive.is/tsd7 [dostęp: 28.02.2014].
 • Rudzewicz A. (2009), Zaufanie - przegląd koncepcji, (w:) Garbarski L., Tkaczyk J. (red.) Kontrowersje wokół marketingu w Polsce: niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, WAiP, Warszawa.
 • Ryba J. (2012), Kryzys zaufania do banków Polski nie dotyczy, http://prnews.pl/hydepark/kryzys-zaufania-do-bankow-polski-nie-dotyczy-70377 [dostęp: 01.03.2014].
 • Sankowska A. (2011), Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem: perspektywa wewnątrzorganizacyjna, Difin, Warszawa.
 • Siemieniako D. (2009), Budowa zaufania klientów w warunkach niepewności na przykładzie kryzysu systemu finansowego, "Marketing i Rynek", nr 7.
 • TNS Pentor (2012), Zaufanie do wybranych instytucji sektora finansowego. Wyniki badań opinii indywidualnych klientów posiadających zdeponowane środki pieniężne w instytucjach finansowych, Pentor, Warszawa, marzec, http://www.knf.gov.pl/Images/material_prasowy_Pentor_dla_KNF_tcm75-29870.pdf [dostęp: 01.03.2014].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171401365

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.