PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 3 | 120--130
Tytuł artykułu

Wpływ Unii Europejskiej na rozwój polskich przedsiębiorstw

Warianty tytułu
Impact of the European Union on Polish Enterprise Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł dotyczy problematyki związanej z działalnością Unii Europejskiej ukierunkowaną na rozwój przedsiębiorstw. W artykule przedstawiono i poddano ocenie wybrane instrumenty wsparcia podmiotów gospodarczych, oferowane przez Unię Europejską, analizie poddano również skutki funkcjonowania polskich przedsiębiorstw na rynku Wspólnoty. Podjęty temat badawczy został zrealizowany za pomocą metody krytycznej oceny, w tym: analizy literatury, raportów i opracowań wraz z wnioskowaniem. Analizę przeprowadzono na podstawie dostępnych danych empirycznych. Znajomość i umiejętne korzystanie przez przedsiębiorców z dostępnych narzędzi wspierania przedsiębiorczości przyczynia się do polepszenia konkurencyjności i innowacyjności podmiotów gospodarczych. Jednak korzystanie z instrumentów wsparcia wymaga od przedsiębiorców niezbędnej wiedzy. Posiadanie jej może przyczynić się do osiągnięcia sukcesu, którym będzie dobrze prosperujące przedsiębiorstwo i jego ciągły rozwój. Z drugiej strony, rozwój przedsiębiorczości w kraju może przełożyć się na dobrobyt społeczeństwa. Celem rozważań jest ukazanie pozytywnego oddziaływania Unii Europejskiej na różne sfery działalności przedsiębiorstw. Artykuł jest przeglądem literatury. (abstrakt oryginalny)
EN
The article concerns the problems connected with the European Union's activities aimed on enterprise development. In his article, the author presented and assessed the selected instruments of support provided for business entities offered by the European Union; he also analysed effects of Polish enterprises functioning in the Community's market. The undertaken research topic was carried out by the method of critical assessment, including literature review, reports and studies, together with drawing conclusions. The analysis was carried out on the basis of available empirical data. Awareness and skilful use by entrepreneurs of the accessible tools of support for enterprise contributes to improvement of competitiveness and innovativeness of economic entities. However, the use of support instruments requires indispensable knowledge from entrepreneurs. Possession thereof may contribute to achievement of success which will be the well prospering enterprise and its permanent development. On the other hand, enterprise development in the country may translate into prosperity of the society. An aim of considerations is to present the positive impact of the European Union on various spheres of enterprises' activities. The article is a literature review. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
120--130
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Drab-Kurowska A., Sokół A. (2010), Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań rozwoju technologii XXI wieku, CeDeWu, Warszawa.
 • Enterprise Europe Network (2013), http://een.ec.europa.eu/ [dostęp: 15.12.2013].
 • Safin K. (red.) (2008), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Komisja Europejska (2008), Small Business Act, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów KOM(2008) 394, Bruksela.
 • Komisja Europejska (2011), Przegląd programu "Small Business Act" dla Europy, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, KOM (2011) 78, Bruksela.
 • Komisja Europejska (2012), Programy Unii Europejskiej wspierające MPS, http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=7279 [dostęp: 20.12.2013].
 • Komisja Europejska (2013), Zrozumieć politykę Unii Europejskiej - Przedsiębiorstwa, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg.
 • Mućko P., Sokół A. (2010), Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą, CeDeWu, Warszawa.
 • Portal Funduszy Europejskich (2013), Co dla przedsiębiorców w programach na lata 2013-2020, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/ [dostęp: 15.12.2013].
 • Rudkowski A. (2010), Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa.
 • Woźniak M. (2010), System wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce, Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków.
 • Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego (2013), Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Szczecin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171401381

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.