PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 9 (CD) | 155--165
Tytuł artykułu

Znaczenie błędów koncepcyjnych dla wdrożenia strategii w polskich firmach - studia empiryczne liderów biznesu

Warianty tytułu
The Importance of Design Faults for the Implementation of the Strategy in Polish Companies - Empirical Studies of Business Leaders
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ostatnich latach jesteśmy świadkami kolejnych, coraz bardziej diametralnych zmian zachodzących we współczesnym otoczeniu. Wzrastająca dynamika przeobrażeń społeczno- gospodarczych kreuje nową rzeczywistość, która wywiera duży wpływ na zarządzanie strategiczne i stawia przed przedsiębiorstwami wysokie wymagania. Trudne do przewidzenia zmiany warunków działania utrudniają nie tylko formułowanie, ale przede wszystkim wdrażanie strategii firm. W związku z tym celem artykułu jest analiza znaczenia problemów koncepcyjnych dla wdrożenia strategii dokonana w oparciu o wyniki badania ankietowego przeprowadzonego na próbie 200 przedsiębiorstw będących branżowymi liderami. Przeprowadzone badania potwierdzają, że nawet tak wybitne firmy borykają się z istotnymi problemami koncepcyjnymi, których efektem są bariery wdrożeniowe. Najczęściej występujące trudności w tym zakresie to: i) brak wypracowanych metod działania w sytuacjach krytycznych dla realizacji strategii (16,8% wskazań); ii) nadmierna liczba celów strategicznych uwzględnionych w strategii (13,4% wskazań); iii) wewnętrzna niespójność realizowanej strategii (10,7% wskazań). Za problemy koncepcyjne o największym znaczeniu uznane zostały: i) wewnętrzna niespójność realizowanej strategii, ii) cele strategiczne zdefiniowane w oderwaniu od rzetelnej analizy rzeczywistości. (abstrakt oryginalny)
EN
In recent years, we have been witnessing some fundamental changes taking place in the contemporary environment. The increasing dynamics of the socio-economic transformation creates a new reality that has a big impact on the strategic management and poses high demands on the business sector. As the changes are becoming more and more difficult to predict, the companies are facing severe problems related to both the creation and the implementation of corporate strategy. Therefore, the aim of the present article is to analyze the importance of conceptual issues for the implementation of the strategy by analyzing the results of a survey conducted on a sample of 200 companies that are industry leaders. The research revealed that even top companies faced important conceptual problems, which resulted in barriers to strategy implementation. The most common problems in this area are i) the lack of proven methods of operation in critical situations for the implementation of the strategy (16,8% of responses); ii) excessive number of strategic objectives included in the strategy (13,4% of responses); iii) the internal inconsistency of the implemented strategy (10,7% of responses). For the conceptual problems of greatest concern the following were considered: the internal inconsistency of the implemented strategy and strategic objectives defined in the isolation of a thorough analysis of reality. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
155--165
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Ackoff, R. L. (1974). Redesigning the Future. New York: John Wiley&Sons Inc.
 • Andrews, K.R. (1971). The Concept of Corporate Strategy. New York: Dow-Jones-Irwin.
 • Box, T.M. (2011). Small firm strategy in turbulent times. Academy of Strategic Management Journal, Vol. 10, Issue 1.
 • Chandler, A. D. (1962). Strategy and Structure. Chapters in the History of an American Industrial Enterprise The MIT Press. Cambridge, Massachuessetts 1962.
 • Czornik, M. (red.) (2003). Wdrażanie strategii rozwoju miasta. Katowice: Wydawnictwo AE.
 • Drucker, P. F. (2005). Praktyka zarządzania. Wyd. MT Biznes.
 • Dye, R., Sibony, O. (2007). How to improve strategic planning. It can be a frustrating exercise, but there are ways to increase its value. Strategy Practice, McKinsey Quarterly, August.
 • Grant, R.M. (2011). Współczesna analiza strategii. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Hutzschenreuter, T., Kleindienst, I. (2006). Strategy-Process Research: What have we learned and what is still to be explored. Journal of Management, 32 (5).
 • Ignacy, J. (2013). System wczesnego ostrzegania wraz ze wskaźnikami zmian. W: K. Safin (red.), Dobre praktyki w procesie zarządzania zmianą. Wrocław: Wydawnictwo UE we Wrocławiu.
 • Kaleta, A. (2013). Realizacja strategii. Warszawa: PWE.
 • Kieżun, W. (1997). Sprawne zarządzanie organizacją: zarys teorii i praktyki. Warszawa: SGH.
 • Kotarbiński, T. (1960). Sprawność i błąd. Warszawa: PZWS.
 • Kotler, P., Caslione, J. A. (2010). Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji. Warszawa: New Media.
 • Krupski, R. (red.) (2005). Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Warszawa: PWE.
 • Krupski, R. (red.) (2003). Zarządzanie strategiczne. Wrocław: Wydawnictwo AE.
 • Lorsch, J.W. (1986). Managing Culture: the Invisible Barrier to Strategic Change. California. Management Review, 28(2).
 • Martin, J.A., Davis, K.J. (2010). Late in the Game: How Does a Short Time Horizon Impact CEO Decision Making? Academy of Management Perspectives, Vol. 24, Issue 3.
 • Miller, S. (1997). Implementing strategic decisions: four key factors. Organisation Studies, vol. 18 (4).
 • Mintzberg, H., McHugh, A. (1985). Strategy Formulation in an Adhocracy. Administrative Science Quarterly, 30(2).
 • Obłój, K. (red.) (2003). Dominująca logika firmy. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
 • Pierścionek, Z. (1996). Strategie rozwoju firmy. Warszawa: PWN.
 • Prahalad, C. K., Bettis, R. A. (1986). The Dominant Logic: a New Linkage between Diversity and Performance. Strategic Management Journal, nr 7.
 • Radomska, J., Sołoducho-Pelc, L. (2014). Presja konkurencyjna na współczesne zarządzanie strategiczne. W: A. Kaleta (red.), Ewolucja zarządzania strategicznego w trakcie rozwoju przedsiębiorstw. Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Rokita, J. (2005). Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. Warszawa: PWE.
 • Rokita, J., Grudzewski, W. (red.) (2007). Zarządzanie strategiczne w warunkach nowej gospodarki. Katowice.
 • Roxburgh, C. (2009). The use and abuse of scenarios. McKinsey Quarterly, Strategy Practice, November.
 • Stabryła, A. (2007). Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Stabryła, A., Wawak, S. (2012). Metody badania i modele rozwoju organizacji. Kraków.
 • Urbanowska-Sojkin, E., Banaszyk, P., Witczak, H. (2004). Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. Warszawa: PWE.
 • Wołczek, P. (2012). Wdrażanie strategii jednym z najsłabszych ogniw zarządzania strategicznego. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy nr 116. Warszawa: Wyd. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171401393

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.