PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 18 | 155--166
Tytuł artykułu

The Medical Tourism - the Fundamental Socio-Economic Problems and Conditions

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Turystyka medyczna - podstawowe uwarunkowania i problemy społeczno-ekonomiczne
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule skoncentrowano się na wybranych zagadnieniach tworzących ogólne tło funkcjonowania fenomenu przełomu XX i XXI wieków, które definiowane jest jako turystyka medyczna. Analizę oparto na piśmiennictwie anglojęzycznym, starając się referować wątki artykułu na podstawie najnowszych prac. Przyjęto za punkt odniesienia zasadnicze problemy dyskusji nad turystyką medyczną w obrębie socjologii, psychologii oraz styku praktyki gospodarczej z ekonomią turyzmu. Wykazano, iż w socjologii występuje zjawisko ścierania się poglądów odnośnie globalnej mobilności turystów medycznych z tendencjami społeczno-politycznymi, które tę mobilność ograniczają. Odpowiednio uwypuklono jednostronne nastawienie badawcze w psychologii - zainteresowanie motywami podróżowania, mniejsze znaczenie przypisywane skutkom podróży w celach medycznych. Problemy istnienia luki na styku ekonomia turyzmu praktyka gospodarcza zilustrowano wskazując na brak kompatybilności definicji turystyki medycznej z pojęciem "turysta medyczny", a ponadto wykazano ograniczoną wiarygodność danych o skali i rozmiarach zjawiska. W części wnioskowej wskazano na brak jednolitej strategii nauk nad badaniem globalnych i fragmentarycznych aspektów turystyki medycznej, akcentując zarazem istnienie dwóch zjawisk: fetyszyzacji wzrostu turystyki medycznej oraz braku wiarygodnych danych o rozmiarach omawianego fenomenu. (abstrakt oryginalny)
EN
The article focuses on selected issues forming the functioning of the general background of the phenomenon of the turn of the twentieth and twenty-first centuries, which is defined as a medical tourism. The analysis was based on the English language literature, trying to consider in the article, only the trends based on recent work. The reference point of the discussion are the fundamental problems of the medical tourism within sociology, psychology, and contact between the business practice and the economics of tourism. It is demonstrated that in the sociology exists the phenomenon of opposing views on global mobility of medical tourists from the socio-political trends that reduce this mobility. There is one sided attitude highlighted of research in psychology which is the interest in themes of travel, of lesser importance attributed to the effects of travel for medical purposes. Problems of a gap between the tourism economics and the business practice is illustrated by pointing to the lack of compatibility of medical tourism definition of the term medical tourism, and in addition demonstrated the limited reliability of the data on the scale and size of the phenomenon. In the conclusion part it is highlighted the lack of a unified strategy sciences on the study of global and fragmented aspects of medical tourism, stressing at the same time the existence of two phenomenas: the fetishization of the growth of medical tourism and the lack of reliable data on the dimensions of this phenomenon. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
155--166
Opis fizyczny
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • Bates B.R., Romina S., Ahmed R.,Hopson, D., (2006), The effect of source credibility on consumers' perceptions of the quality of health information on the Internet, "Informatics for Health and Social Care", 31, s. 45-52.
 • BaumanZ., (2000). Liquid Modernity, Polity Press, Cambridge.
 • Bergmark R., Barr D., Garcia R., (2010), Mexican immigrants in the US living far from the border may return to Mexico for health services., Journal of Immigrantand Minority Health, 6, 610-614.
 • Bertinato L., Busse R., Fahy N., Legido-Quigley H., McKeeM., Palm W., Passarani, I., Ronfini F., (2005), Cross-border health care in Europe,WHO, Denmark.
 • Bosworth M., (2008), Border control and the limits of the sovereign state, "Social and Legal Studies", 17(2),s. 199-215.
 • Burge P., Devlin N., Appleby J., Rohr C., Grant J., (2004), Do Patients Always Prefer Quicker Treatment?: A Discrete Choice Analysis of Patients' Stated Preferences in the London Patient Choice Project, "Applied Health Economics and Health Policy", 3, s. 183-194.
 • Carabello L., (2008), A Medical Tourism Primer for U.S. Physicians, "Medical Practice Management", 23, s. 291-294.
 • Cohen E., CohenS.A., (2012), Current sociological theories and issues in tourism, "Annals of Tourism Research",39(4), s. 2177-2202.
 • Cohen I.G., (2011), Medical Tourism and Global Justice, Virginia Journal of International Law Association, No. 1,v. 52, Richmond VIR.
 • CormanyD., (2008). Taking a pulse on potential medical tourism destinations: Thehospitality and tourism industries, "Medical Tourism Magazine", 7,s. 34-37.
 • Cormany D., (2013), Motives for Different Types of Medical Travelers: An Analysis of the Current State of Academic Research on the Topic, University of Nevada, Las Vegas.
 • Cortez N.G., 2008. Patients Without Borders: The Emerging Global Market for Patients and the Evolution of Modern Health Care, Legal Studies Research Paper Number 00-24, Southern Methodist University (SMU), Dedman School of Law.
 • Crone R. K., (2008), Flat Medicine? Exploring Trends in the Globalization of Health Care, "Academic Medicine", 83, s.117-121.
 • Cyranoski D, (2001), Building biopolis, Nature, 412, s. 370-371.
 • Dann G.M.S., (1981). Tourist motivation: An appraisal, "Annals of Tourism Research" 8(2), s. 187-219.
 • Ehrbeck T., Guevara C., Mango P. D., (2008), Mapping the Market for Medical Travel, The McKinsey Quarterly, Washington DC.
 • Gill J., Madhira B. R., Gjertson D., Lipshutz G., Cecka J. M., Pham P.-T., Wilkinson A., Bunnapradist S., Danovitch G. M., (2008), Transplant Tourism in the United States: A Single-Center Experience, "Clinical Journal of the American Society of Nephrology", 3, s. 1820-1828.
 • GlinosI. A., Baeten R., Helble M., Maarse H., (2010), A typology of cross-border patient mobility. "Health & Place", 16, s. 1145-1155.
 • GnothJ., (1997). Tourism motivation and expectation formation, "Annals of Travel Research", 24(2), s. 283-304.
 • Hannam K., (2008), Tourism geographies, tourist studies and the turn towards mobilities, Geography Compass, 2 (1), s. 127-139.
 • Hjarvard S., (2008), The mediatization of society, "Nordicom Review", 29(2), s. 105-134.
 • HuatJ.Y. C., (2006), Medical Tourism/Medical Travel (part one), SMA News, 38, s. 17-21.
 • Hofer S., Honegger F., Hubeli J., (2012), Health tourism; definition focused on the Swiss market and conceptualization of health(i)ness, "Journal of Health Organization Management", 1 (26), s. 60-80.
 • Jensen J.L., (2010),Online tourism: just like being there?,w: B.T. Knudsen & A.M. Waade (Eds.), Re-investing authenticity: Tourism, place and emotions. Bristol,Channel View, s. 213-225.
 • Kangas B., (2010), Traveling for Medical Care in a Global World, Medical Anthropology: Cross-Cultural Studies in Health and Illness, 29, s. 344-362.
 • Keckley P.H., Underwood H.R., (2008), Medical Tourism: Consumers in Search of Value, Deloitte Center for Health Solutions, Washington.
 • Laesser C., (2011). Health travel motivation and activities: Insights from a mature market -Switzerland, "Tourism Review", 66(1/2), s. 83-89.
 • Lee C.G., Hung W.T. (2010), Tourism, health and income in Singapore, "International Journal of Tourism Research", 12, s. 355-359.
 • Lowson K., West P., Chaplin S., O'Reilly J., (2002), Evaluation of Patients Travelling Overseas: Final Report, York Health Economics Consortium, York UK.
 • Lunt N., Carrera P., (2011), Advice for Prospective Medical Tourists: systematic review of consumer sites, "Tourism Review", 66, s. 57-67.
 • MarshallL.A., Williams D., (2006), Health information: does quality count for the consumer?, "Journal of Librarianship and Information Science", 38, s. 141-156.
 • Milstein A., Smith M., (2006), America's New Refugees - Seeking Affordable Surgery Offshore, "New England Journal of Medicine", 355, s. 1637-1640.
 • Nahrstedt W., (2004). Wellness: A new perspective for leisure centers, health tourism, and spas in Europe on the global health market, w: K. Weiermair& C. Mathies (Eds.), The tourism and leisure industry: Shaping the future, Haworth Hospitality, Binghampton NY, s. 181 -1 98.
 • Natalier K., Willis K., (2008), Taking responsibility or averting risk? A socio-cultural approach to risk and trust in private health insurance decisions, "Health, Risk & Society", 10,s. 399-411.
 • OECD (2010), Health Accounts Experts, Progress Report,Trade in Health Care Goods and Services Under the System of Health Accounts,OECD Paris.
 • Peterson G., Aslani P., Williams K.A.,(2003), How do Consumers Search for and Appraise Information on Medicines on the Internet? A Qualitative Study Using Focus Groups, Journal of Medical Internet Research, 5.
 • Reed C.M., (2008), Medical tourism, The Medical Clinics of North America, 92 (6), s. 1433-1466.
 • Rosenmöller M., McKee M., Baeten, R., (eds.), (2006), Patient mobility in the European Union: learning from experience, ,,European Observatory on Health Systems and Policies", Kopenhagen, Denmark.
 • UrryJ., (2000). Mobile sociology, "British Journal of Sociology", 51(1), s. 185-203.
 • Urry J., (2007), Mobilities, Polity Press, Cambridge.
 • Whittaker A., (2008), Pleasure and pain: Medical travel in Asia. Global Public Health: An International Journal for Research, "Policy and Practice", 3, s. 271-290.
 • Ye B.H., Qui H.Z., Yuen P.P., (2011). Motivations and experiences of Mainland Chinese medical tourists in Hong Kong, "Tourism Management", 32,s. 1125-1127.
 • Zaltman G., (2003). How customers think: Essential insights into the mind of the market, Harvard School Press Boston.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171401413

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.