PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 1(38) | 5--38
Tytuł artykułu

Charakter prawny skargi na przewlekłość postępowania w świetle orzecznictwa sądowego

Warianty tytułu
A Legal Character of a Complaint Against Excessive Lengthiness of Proceedings in the Light of Courts' Judicial Decisions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Omówiono istotę skargi, jej przedmiot i wymogi formalne oraz opisano charakter postępowania wywołanego przez wniesienie skargi.
EN
The article concerns normative solutions regulating the institution of a complaint against excessive lengthiness of proceedings. The Author discusses not only the essence of a complaint itself, its subject and formal requirements, but also a character of proceedings initiated by this complaint. Generally as the institution, a complaint against excessive lengthiness of proceedings was regulated correctly, however scarcities are also visible, requiring - in the Author's opinion - intervention of the legislator. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--38
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl
Bibliografia
 • Babiak M., Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, "Radca Prawny" 2005, nr 3.
 • Banaszczyk Z., Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną niewydaniem orzeczenia sądowego we właściwym czasie (art. 417 § 3 k.c.), "Palestra" 2006, nr 9-10.
 • Błachnio-Parzych A., Kuczyńska H., Zółtek S., Przegląd glos krytycznych do orzeczeń Izby Karnej i Izby Wojskowej Sądu Najwyższego z zakresu prawa wykroczeń, prawa międzynarodowego, oraz ustaw szczególnych opublikowanych w okresie od kwietnia 2005 roku do marca 2006 roku, "Palestra" 2007, nr 9-10.
 • Błońska B., Rząsa G., Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów z dnia 23 marca 2007 r. (III SPZP 3/05), "Przegląd Sądowy" 2008, nr 9.
 • Cichoń Z., Krajowa skarga na brak rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki jako środek wyczerpujący postępowania krajowe przed złożeniem skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na nierozpatrzenie sprawy w rozsądnym terminie, "Palestra" 2005, nr 9-10.
 • Dauter B., Gruszyński B. [w:] B. Dauter, B. Gruszyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2013, komentarz do art. 174, t. 2.
 • Drachal J., Wiktorowska A., Wojciechowska K. [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, pod red. R. Hausera i M. Wierzbowskiego, Warszawa 2011, s. 875.
 • Ereciński T. [w:] System Prawa Procesowego Cywilnego, t. III: Środki zaskarżenia, cz. 1, red. J. Gudowski, Warszawa 2013, s. 31.
 • Garlicki L., Przewlekłość postępowania sądowego a kryteria strasburskie (stosowanie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. z perspektywy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka) [w:] L. Gardocki, L. Godyń, J. Hudzik, L.K. Paprzycki (red.), Nowe technologie dowodowe a proces karny, Warszawa 2007.
 • Gąsiorowska M., Skuteczność skargo na przewlekłość postępowania w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, "Palestra" 2005, nr 5-6.
 • Gonera K., Przewlekłość postępowania w sprawach cywilnych, "Przegląd Sądowy" 2005, nr 11-12.
 • Górecki P., Stachowiak S., Wiliński P., Skarga na przewlekłość postępowania przygotowawczego i sądowego. Komentarz, Warszawa 2010.
 • Grzegorczyk T. [w:] T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2014, s. 816.
 • Grzeszczyk W., Kasacja w polskim procesie karnym, Zakamycze 2000.
 • Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. II, Warszawa 2007, s. 746.
 • Hofmański P., Wróbel A. [w:] Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Pod-stawowych Wolności, t. I, pod red. L. Garlickiego, Warszawa 2010, s. 371.
 • Jasiński W., Zaskarżalność rozstrzygnięć w przedmiocie skargi na przewlekłość postępowania karnego, "Państwo i Prawo" 2010, nr 6.
 • Judek P., Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia - wybrane aspekty prawne, "Monitor Prawniczy" 2006, nr 19.
 • Kalinowski S., Polski proces karny w zarysie, Warszawa 1979.
 • Kasiński J., Skarga na przewlekłość postępowania przygotowawczego - wybrane zagadnienia, "Palestra" 2009, nr 11-12.
 • Kłopocka M., Skarga na przewlekłość w postępowania sądowym (ze szczególnym uwzględnieniem przepisów postępowania karnego) [w:] L. Bogunia (red.), Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. XIX, Wrocław 2006.
 • Knysiak-Molczyk H. [w:] T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2011, s. 1019-1020.
 • Kopacz M., Krzykowski P., Prawnoprocesowe uwarunkowania szybkości postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, Olsztyn 2014.
 • Kornacki P., Skarga na przewlekłość postępowania administracyjnego, Warszawa 2014.
 • Masiubański J., Kilka uwag w sprawie zażalenia na odmowę dokonania czynności notarialnej oraz dopuszczalności skargi kasacyjnej w tej sprawie, "Rejent" 2013, nr 3.
 • Oleszko A., Prawo o notariacie. Komentarz, cz. II, t. 1, Warszawa 2012.
 • Piasecki K. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, pod red. K. Piaseckiego, Warszawa 2006, s. 1570.
 • Pietryka A. [w:] P. Kładoczny, A. Pietryka, M. Bernatt, B. Grabowska, Skarga na przewlekłość postępowania. Komentarz do ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, Warszawa 2010, s. 42.
 • Pietrzykowski H., Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach cywilnych, Warszawa 2007.
 • Pogonowski P., Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego rozstrzygnięcia w postępowaniu cywilnym. Problemy podstawowe (cz. II), "Rejent" 2005, nr 11.
 • Przybylska J., Odpowiedzialność państwa za przewlekłość postępowania sądowego w sprawach cywilnych, "Rejent" 2004, nr 9.
 • Romańska M. [w:] System Prawa Procesowego Cywilnego, t. III: Środki zaskarżenia, cz. 2, red. J. Gudowski, Warszawa 2013, s. 1775.
 • Romańska M., Skarga na przewlekłość postępowania sądowego, "Przegląd Sądowy" 2005, nr 11-12.
 • Słownik Języka Polskiego, t. III, pod red. M. Szymczaka, Warszawa 1984, s. 957.
 • Sykulska M., Prawo do skutecznego środka odwoławczego na przewlekłość postępowania - skutki wyroku Kudła przeciwko Polsce dla polskiego prawa i praktyki [w:] Prawa człowieka: wczoraj, dziś, jutro, pod red. J. Zajadło, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2005, t XIII.
 • Tarno J.P., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2006.
 • Waltoś S., Hofmański P., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2014.
 • Wiśniewski T., Przebieg procesu cywilnego, Warszawa 2009.
 • Zabłocki S. [w:] J. Bratoszewski, L. Gardocki, Z. Gostyński, S.M. Przyjemski, R.A. Stefański, S. Zabłocki, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2004, t. III, s. 246-247.
 • Zbrojewska M., Skarga na przewlekłość postępowania karnego, "Palestra" 2004, nr 11-12.
 • Zembrzuski T., Niezaskarżalność orzeczeń w przedmiocie skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, "Palestra" 2006, nr 9-10.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171401423

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.