PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 9 (CD) | 201--214
Tytuł artykułu

Niepewność rynku opieki zdrowotnej a wybory strategiczne podmiotów leczniczych realizujących pakiet onkologiczny

Warianty tytułu
The Uncertainty of the Health Care Market and Strategic Choices of Medical Centers Implementing the Oncology Package
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polski rynek opieki zdrowotnej podlega nieustannym zmianom. Rok 2014 był wyjątkowo obfity w zmiany legislacyjne, znaczące zmiany personalne w resorcie i NFZ, jak również zmiany wyceny poszczególnych procedur tak w lecznictwie szpitalnym, ambulatoryjnym, jak i podstawowej opiece zdrowotnej. Zdarzenia te tworzą bardzo niepewne i mało przewidywalne środowisko biznesowe dla podmiotów leczniczych. W 2014 i z początkiem 2015 roku zostały wprowadzone nowele ustaw, rozporządzeń i zarządzeń, które w zasadniczy sposób zmieniają potencjalne szanse i zagrożenia placówek medycznych. Ustawa kolejkowa i pakiet onkologiczny spowodowały, że placówki medyczne, chcąc realizować tzw. Szybką ścieżkę onkologiczną, zostały postawione przed ważnym, strategicznym wyborem, nie mając pełnych informacji, wytycznych i instrukcji dotyczących warunków przystąpienia do pakietów, a także wyceny świadczeń, które miały realizować. Pociągnęło to za sobą wiele ryzykownych decyzji, które mogły mieć bezpośrednie przełożenie na strategię firmy w krótko- i długoterminowej perspektywie, poczynając od poziomu operacyjnego, a na strategicznym kończąc. (abstrakt oryginalny)
EN
The Polish healthcare market is constantly changing. The year 2014 was particularly abundant in legislative changes, changes of crucial people in the Ministry of Health and the National Health Fund, as well as changes in prices of some medical/oncological procedures as hospital, outpatient, and primary health care. These events create a very uncertain and unpredictable business environment for medical stakeholders and centres. In 2014 and early 2015 new laws, regulations and ordinances were introduced, which significantly alter the potential opportunities and threats of medical facilities. The Queue's Act and Oncological Package Act meant that medical centers interested in implementation of the so-called fast oncology track were put in front of an important strategic choice with incomplete information, guidelines and instructions concerning the conditions of these packages, and the new fee for medical services paid by NHF. This led to a lot of risky decisions that could have a direct impact on the company's strategy in the short and long run, starting from the operation level and ending at the strategic one. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
201--214
Opis fizyczny
Twórcy
 • Europejskie Centrum Zdrowia w Otwocku ; Minds of Hope, Warszawa
Bibliografia
 • Czerwiński, A. (2015). Onkologiczne rewolucje. Szybkie badania i komfort leczenia. Gazeta Wyborcza, Wydanie Łódzkie, 2015.01.15, 6-9.
 • Kopacz, E. (2014). Exposé premier Ewy Kopacz, środa, 1 października 2014 14:15. Warszawa: Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. http://www.sejm.gov.pl/-sejm7.nsf/komunikat.xsp?-documentId=C6D595FA9C8B248EC1257D6400434F13 (05.05.2015).
 • Didkowska, J., Wojciechowska U. i Zatoński, W. (2009). Prognozy zachorowania i umieralności na nowotwory złośliwe w Polsce do 2025 roku. Centrum Onkologii- Instytut, Warszawa.
 • Główny Urząd Statystyczny. (2008). Narodowy Rachunek Zdrowia 2008. Warszawa: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/zos_narodowy_rachunek_zdrowia_2008.pdf (12.02.2015).
 • Główny Urząd Statystyczny. (2009). Narodowy Rachunek Zdrowia 2009. Warszawa: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/zos_narodowy_rachunek_zdrowia_2009.pdf (12.02.2015).
 • Główny Urząd Statystyczny. (2010). Narodowy Rachunek Zdrowia 2010. Warszawa: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/ZO_narodowy_rachunek_zdrowia_2010.pdf (12.02.2015).
 • Główny Urząd Statystyczny. (2011). Narodowy Rachunek Zdrowia 2011. Warszawa: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/narodowy-rachunek-zdrowia-za-2011-rok,4,4.html (12.02.2015).
 • Główny Urząd Statystyczny. (2012). Narodowy Rachunek Zdrowia 2012. Warszawa: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/narodowy-rachunek-zdrowia-za-2012-rok,4,5.html (12.02.2015).
 • Główny Urząd Statystyczny. (2014a). Prognoza ludności na lata 2014-2050 (opracowana 2014 r.) z dnia 01.10.2014. Warszawa: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html (05.02.1015).
 • Główny Urząd Statystyczny. (2014b). Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2013 roku. Materiał na konferencję prasową w dniu 30 stycznia 2014 r. Warszawa: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_podst_inf_o_rozwoju_dem_pl-_do_2013.pdf (05.02.2015).
 • Jassem, J. (2013). List otwarty przewodniczącego Zarządu Głównego PTO (18.12.2013). Gdańsk: http://www.pto.med.pl/ (20.12.2013).
 • Makowski, D. i Jemielniak, D. (2010). Organizacja i zarządzanie. W: M. Kautsch (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania. Warszawa: Oficyna a Wolter Kluwer bisiness.
 • Narodowy Fundusz Zdrowia. (2008). Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2007 rok zatwierdzony w dniu 31 grudnia 2007 r. przez Ministra Zdrowia, w porozumieniu z Ministrem Finansów. Warszawa: http://www.nfz.gov.pl/new/-index.php?katnr=3&dzialnr=10&artnr=3038 (11.02.2015).
 • Narodowy Fundusz Zdrowia. (2012). Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 r. Warszawa: http://www.nfz.gov.pl/new/-index.php?katnr=3&dzialnr-=10&artnr=5096 (11.02.2015).
 • Narodowy Fundusz Zdrowia. (2012). VADEMECUM NFZ 2012 wydane w oparciu o Ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Warszawa: http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=-8&dzialnr=2&artnr=4816 (13.02.2015).
 • Narodowy Fundusz Zdrowia. (2014). Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 r. zatwierdzona przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 30 października 2014 r. Warszawa: http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=10&artnr=6358 (02.02.2015).
 • Narodowy Fundusz Zdrowia. (2015). Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r. zatwierdzona przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 7 stycznia 2015 r. Warszawa: http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=10&artnr=6482 (11.02.2015).
 • Polska Agencja Prasowa. (2014). Bartosz Arłukowicz: ministerstwo zdrowia znosi limity na leczenie onkologiczne. Aktualizacja z dnia 2014-03-21. Warszawa: http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Bartosz-Arlukowicz-ministerstwo-zdrowia-znosi-limity-na-leczenie-onkologiczne,wid,16489365,-wiadomosc.html?ticaid=11459d&_ticrsn=3 (28.12.2014).
 • Solecka, M. (2014). Prywatne szpitale czekają na pakiet. Medexpress. http://www.medexpress.pl/system/prywatne-szpitale-czekaja-na-pakiet/52580/ (09.12.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171401425

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.