PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 1(13) Turystyka i rekreacja w aglomeracjach = Tourism and Recreation in Agglomerations | 215--230
Tytuł artykułu

Geopark Morasko jako potencjalny produkt turystyczny

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Geopark Morasko as a Potential Tourist Product
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na przestrzeni ostatnich lat coraz intensywniej rozwijają się inicjatywy związane z tworzeniem geoparków. Są to obszary istotne z punktu widzenia nauk o Ziemi, których celem jest zachowanie i promocja dziedzictwa przyrody nieożywionej wraz z powiązanym z nim krajobrazem kulturowym. Najmłodszą tego typu inicjatywą w naszym kraju jest propozycja utworzenia Geoparku Morasko, opierająca się na naukowo potwierdzonych skutkach impaktu meteorytowego w rejonie Góry Morasko, a także przeobrażeniach krajobrazu Wielkopolski obejmujących efekty istnienia lądolodu skandynawskiego i działalność człowieka na tym obszarze. Potencjał tego obszaru, stanowiący podstawę rozwoju wartościowego produktu turystycznego, powinien uwzględniać zagadnienia zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego lokalnego społeczeństwa, przy jednoczesnym poszanowaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Z tego względu celem artykułu jest przedstawienie potencjału tworzonego Geoparku Morasko jako produktu turystycznego, którego unikatowy charakter pozwoli na stworzenie markowego produktu, a docelowo zdecyduje o przyjęciu do Światowej Sieci Geoparków UNESCO. (abstrakt oryginalny)
EN
In recent years we have observed an increase in geoparks launching activities, which aim to protect and promote nature and cultural heritage of an international significance. One of the newest initiatives in this matter is the project of the Morasko Geopark in the Northern Poznań agglomeration. The goal of the proposed geopark aims to protect a meteorite impact area at Morasko Hill, together with its postglacial history, including human activity of this area in the Holocene epoch. The idea of a potential Morasko Geopark should consider a sustainable socio-economic development of this region and promote both the natural and cultural heritage of the site. The aim of this study is to assess the potential of the tourism product from the development of the Morasko Geopark, which might become a flagship initiative for the city of Poznań. A unique character of the Morasko area should be recognized internationally, which might further help bond the future Morasko Geopark with the Global Geoparks Network supported by UNESCO.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Alexandrowicz Z. (2006), Geoparki - nowe wyzwanie dla ochrony dziedzictwa geologicznego, Przegląd Geologiczny, t. 54, nr 1: 36-41.
 • Altkorn J. (2005), Marketing w turystyce, Warszawa: WN PWN.
 • Applicant's Self Evaluation and Evaluators Estimate, Global Geoparks Network, www.asogeopark.jp/ggn/pdf/annex1.pdf. [28.11.2015].
 • Aleksandrowicz Z., Miśkiewicz K. (2007), Światowa Sieć Narodowych Geoparków UNESCO (procedura tworzenia), Chrońmy Przyrodę Ojczystą, t. LXIII, nr 2: 3-14.
 • Dryglas D., Miśkiewicz K. (2014), Construction of the geotourism product structure on the example of Poland, w: Ecology, Economics, Education and Legislation, t. II: Ecology and Environmental Protection, International Multidisciplinary Scientific Geoconferences SGEMZOI4, Albena (Bułgaria).
 • Farsani N.T., Coelho C., Costa C. (2012), Geoparks and geotourism: New approaches to sustainability for the 21st century, London: Brown Walker Press.
 • Golonka J., Doktor M., Krobicki M., Miśkiewicz K., Bartuś T., Stadnik R., Waśkowska A. (2012), Transgraniczny geopark pieniński jako stymulator rozwoju regionu, Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim, PWSZ w Nowym Targu: 47-56.
 • Góralewicz-Drozdowska M., Gruszka I., Rogowski M. (2013), Storytelling at visitor attractions of Lower Silesia as a tourist product, w: Tourism role in the regional economy, t. IV: Regional tourism product - theory and practice, red. J. Wyrzykowski, Wrocław: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu.
 • Guidelines (2007), Guidelines and Criteria for National Geoparks seeking UNESCO's assistance to join the Global Geoparks Network, January, UNESCO, www.unesco.org/ science/earth/geoparks/2007guidelinesJanuary.pdf [28.11.2015].
 • http://geoturystyka.blogspot.com/ [30.11.2015].
 • http://poznan.travel/pl/r/biznes/poznan-convention-bureau [27.11.2015].
 • http://sdt.unwto.org/content/about-us-5 [28.11.2015].
 • https://amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0004/269599/WPROWADZENIE_SEMINARIUM-WNGiG-UAM_GEOPARK-MORASKO_2015-2.pdf [28.11.2015].
 • Jones C. (2008), History of Geoparks, w: The History of Geoconservation, red. C.V. Burek, C.D. Prosser, London: Geological Society: 273-277.
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B. (2010), Produkt turystyczny - pomysł, organizacja, zarządzanie, Warszawa: PWE.
 • Kandulski S. (2011), Miasto jako destynacja turystyki kulturowej na przykładzie Poznania, w: Obcy w Poznaniu. Historyczna metropolia jako ośrodek turystyki kulturowej, red. A.M. von Rohrscheidt, Poznań: KulTour.pl, Kraków: Proksenia.
 • Kasprzak L. (2013), Morasko - geograficzny punkt widzenia, Merkuriusz Polska, www. merkuriusz.com.pl/index.php/component/k2/item/209-morasko- - -geograficzny-punkt-widzenia [28.11.2015].
 • Kasprzak L. (2015), Geomorfologia Moraska i okolic - krajobrazowe dziedzictwo epoki glacjalnej, Seminarium Geopark Morasko, Geografia dla społeczeństwa, 22-23.04. 2015, Poznań: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM.
 • Knapik R., Migoń P., Szuszkiewicz A., Aleksandrowski P. (2011), Geopark Karkonosze - georóżnorodność i geoturystyka, Przegląd Geologiczny, t. 59, nr 4: 311-322.
 • Kobeszko J. (2015), Powstała inicjatywa utworzenia Geoparku, www.suchylas.pl/pl/wa% C5 ne/item/3632-b dziemy-liderem-projektu-utworzenia-geoparku. html [28.11.2015].
 • Kotler Ph., Bowen I., Makens J. (1996), Marketing for Hospitality & Tourism, New York: Prentice Hall.
 • Kowalczyk A. (red.) (2010), Turystyka zrównoważona, Warszawa: WN PWN.
 • Koźma J. (2009), Ocena możliwości utworzenia geoparku w obszarze Łuku Mużakowa, www.mos.gov.pl/g2/big/2009_10/f66cbb53d57e82b828b2817d7e2d1906.pdf [28.11.2015].
 • Makohonienko M. (2011), Ścieżki edukacyjno-rekreacyjne między Górą Morasko a Poznańskim Przełomem Warty, w: Fedorowski J., Błoszyk J., Chwieduk E., Czebreszuk J., Kropikiewicz H., Wiland-Szymańska J., Centrum Uniwersytecki Park Historii Ziemi w Poznaniu, Poznań: WN UAM.
 • Makohonienko M. (2015), Rezerwat Żurawiniec jako archiwum paleośrodowiskowe, Seminarium Geopark Morasko, Geografia dla społeczeństwa, 22-23.04. 2015, Poznań: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM.
 • Makohonienko M., Kasprzak L. (2015), Geopark Morasko - projekt na rzecz społeczeń- stwa, promocji regionu i Uczelni, Seminarium Geopark Morasko, Geografia dla społeczeństwa, 22-23.04. 2015, Poznań: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM.
 • Migoń P. (2012), Geoturystyka, Warszawa: WN PWN.
 • Miśkiewicz K. (2015), Geoprodukty w geoparkach i geoturystyce, I Ogólnopolskie Forum pt. "Geo-produkt: od geologii do produktu turystycznego", Kielce, 24-24.09.2015, www.researchgate.net/publication/279529623. [28.11.2015].
 • Muszyński A., Kryza R., Karwowski Ł., Pilski A.S., Muszyńska J. (red.) (2012), Morasko. Największy deszcz meteorytów żelaznych w Europie środkowej, Poznań: WN UAM.
 • Patzak M., Eder W. (1998), UNESCO GEOPARK. A new Programme - a new UNESCO label, Geologica Balcanica, t. 28, nr 3-4: 33-35.
 • Stankowski W. (2008), Meteoryt Morasko - osobliwość obszaru Poznania, Poznań: WN UAM.
 • Woźniak P., Sikora R., Lasoń K., Markowiak M., Haisig J., Szulc J., Hagdorn H. (2010), Geopark Góra Św. Anny - udokumentowanie i propozycja jego ochrony, Sosnowiec: Państwowy Instytut Geologiczny, PIB, Oddział Górnośląski.
 • www.europeangeoparks.org/?p=5085 [29.11.2015].
 • www.globalgeopark.org/aboutGGN/list/index.htm [29.11.2015].
 • www.globalgeopark.org/News/News/9979.htm [29.11.2015].
 • www.mos.gov.pl/kategoria/2372_geologia_dla_turystyki/ [25.11.2015].
 • www.pi.gov.pl/parp/chapter_86197.asp?soid=13B041DE9F5045EC9EBA708D4D69 8A76 [25.11.2015].
 • www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/global-geoparks/ [29.11.2015].
 • www.pi.gov.pl/parp/chapter_86197.asp?soid=13B041DE9F5045EC9EBA708D4D69 8A76 [30.11.2015].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171401439

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.