PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 1(13) Turystyka i rekreacja w aglomeracjach = Tourism and Recreation in Agglomerations | 13--25
Tytuł artykułu

Atrakcyjny multisensorycznie krajobraz miasta jako potencjalna przestrzeń turystyczno-rekreacyjna

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Attractive Multi-Sensory Landscape of a City as a Potential Space for Tourism and Recreation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Turystyka i rekreacja są w szczególny sposób powiązane z percepcją krajobrazu. Efekt pełnego wypoczynku uzyskuje się w atrakcyjnym krajobrazie multisensorycznym, czyli rejestrowanym również poprzez inne zmysły niż wzrok. Celem badań była identyfikacja krajobrazów mutlisensorycznych oraz próba wykazania ich znaczenia w procesie pozawzrokowej percepcji przestrzeni miejskiej, co może mieć szczególne znaczenie w kształtowaniu przestrzeni atrakcyjnej turystycznie i rekreacyjnie, zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych. W badaniach zastosowano metodę ankietową, którą objęto różne grupy odbiorców. W świetle przeprowadzonych badań wydaje się, że w projektowaniu ogólnodostępnych przestrzeni miejskich, w tym terenów o funkcji wypoczynkowo-rekreacyjnej, wskazane jest wykorzystywanie i utrwalanie naturalnych walorów środowiska, gdyż mają one pozytywny wpływ na percepcję.(abstrakt oryginalny)
EN
Tourism and recreation is specifically linked to the perception of the landscape. The effect of total relaxation is achieved in an attractive multi-sensory landscape, which is also registered by other senses than sight. The aim of the study was to identify the multi-sensory landscape and to try to demonstrate their importance in the process of non-visual perception of urban space, which may be of particular importance in shaping the attractive spaces for tourist and recreation, especially for people with disabilities. The research method used was a questionnaire, which covered a variety of audiences. In light of the research done, it seems that in the design of public urban spaces, particularly areas of leisure and recreation function, it is advisable to use and preserve the natural values of the environment, since they have a positive impact on non-visual perceptions.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Bartkowski T. (1985), Nowy etap dyskusji nad pojęciem krajobrazu, Czasopismo Geograficzne, LVI (1): 73-79.
 • Kowalczyk A. (1992), Badanie spostrzegania krajobrazu multisensorycznego - podstawą kształtowania obszarów rekreacyjnych, Bydgoszcz: Wyd. WSP.
 • Krzymowska-Kostrowicka A. (1997), Geoekologia turystyki i wypoczynku, Warszawa: WN PWN.
 • Piechota S. (2006), Percepcja krajobrazu rekreacyjnego Pszczewskiego Parku Krajobrazowego, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Pietrzak M. (1998), Syntezy krajobrazowe - założenia, problemy, zastosowania, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Sperling A.P. (1995), Psychologia, Poznań: Zysk i S-ka.
 • Szczepańska M., Ogonowska-Chrobrowska H., Jakubowski M. (2010), Ogrody i ścieżki zmysłów w procesie rekreacji i edukacji przyrodniczo-leśnej osób niewidomych i niedowidzących, w: Zdrowotne aspekty aktywności fizycznej, red. J. Łuczak, S. Bronowicki, Poznań: WWSTiZ.
 • Szczepańska M., Ogonowska-Chrobrowska H. (2012), Interaktywne i pozawzrokowe poznawanie krajobrazu przyrodniczego i tradycji wsi na przykładzie ścieżki edukacyjnej w Chorzępowie (stan projektowany), w: Zdrowotne aspekty aktywności fizycznej, red. J. Łuczak, S. Bronowicki, Poznań: WWSTiZ.
 • Wysocki M. (2010), Projektowanie otoczenia dla osób niewidomych. Pozawzrokowa percepcja przestrzeni, Gdańsk: Wyd. Politechniki Gdańskiej.
 • Visual Landscape Design Training Manual (1994), www.for.gov.bc.ca/hfd/pubs/Docs/ Mr/Rec/Rec023_complete.pdf [17.11.2015].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171401445

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.