PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 1(13) Turystyka i rekreacja w aglomeracjach = Tourism and Recreation in Agglomerations | 39--49
Tytuł artykułu

Agroturystyka w metropolii : stan i możliwości jej rozwoju w opinii mieszkańców Poznania

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Agritourism in a Metropolis : the State and Possibility of Development in the Opinion of Poznan Residents
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Agroturystyka, jak wynika z jej definicji, związana jest z obszarami wiejskimi i rolnictwem. Prowadzone analizy uwarunkowań i stanu rozwoju agroturystyki wskazują na rosnące znaczenie tych usług w Polsce, szczególnie jako uzupełnienie bazy noclegowej na obszarach tradycyjnie atrakcyjnych turystycznie i jako szansa na rozwój peryferyjnych obszarów wiejskich. Z uwagi na swą wielofunkcyjność i wysoki stopień zurbanizowania obszary metropolitalne nie są predestynowane do rozwoju agroturystyki. Jednak baza kwater agroturystycznych wokół dużych miast jest dość dobrze rozwinięta, świadcząc głównie usługi noclegowe dla turystów z zewnątrz oraz coraz częściej tworząc specjalną "metropolitalną" ofertę rekreacyjno-wypoczynkową dla własnych mieszkańców. Jak pokazują badania ankietowe prowadzone wśród mieszkańców metropolii Poznań, zainteresowanie agroturystyką jest stosunkowo duże, ale nie dotyczy agroturystyki na obszarach wokół miasta. Wynika to głównie z niewielkiej znajomości atrakcji turystycznych znajdujących się w pobliżu Poznania i możliwości skorzystania z "pozanoclegowej" oferty tamtejszych gospodarstw agroturystycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
By definition, agritourism is connected with rural areas and farming. It is a desirable direction in the development of tourist services, as an alternative to mass recreational tourism, which diversifies economic activities performed in the countryside and sources of income of farms. Analyses of the determinants and level of development of agritourism show those services in Poland to be growing in significance, especially in areas traditionally attractive in tourist terms, and as a development opportunity for peripheral rural areas. Due to their multi-functionality and a high level of urbanisation, metropolitan areas are not suitable for agritourism. However, the agritourist accommodation base around large cities is fairly well developed, primarily offering sleeping facilities for guests from outside and working out an ever-improving special 'metropolitan' recreational-leisure time offer for its own residents. As survey research conducted among the inhabitants of the Poznań metropolis has demonstrated, their interest in agritourism is quite strong, although this does not hold true for agritourism in areas surrounding the city. This is largely due to their relatively poor awareness of tourist attractions located near Poznań and of the other services besides sleeping that agritourist farms can offer.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Bednarek-Szczepańska M. (2011), Mit o agroturystyce jako szansie rozwojowej dla polskiej wsi, Czasopismo Geograficzne, nr 82(3): 249-270.
 • Drzewiecki M. (2001), Podstawy agroturystyki, Bydgoszcz, Oficyna Wydawnicza OPO.
 • Kaczmarek T. (2014), Obszar metropolitalny jako przedmiot badania i narzędzie działania. w: Delimitacja poznańskiego obszaru metropolitalnego, red. T. Kaczmarek, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Majewski J., Zmyślony P. (2014), Wiejski charakter - podmiejska lokalizacja. Turystyka wiejska na obszarze metropolitalnym Poznania, Turystyka i Rekreacja, t. 11, z. 1.
 • Przezbórska-Skobiej L. (2013), Wiejska przestrzeń rekreacyjna Polski. Ocena atrakcyjności i uwarunkowania rozwoju, IX Kongres Ekonomistów Polski, www.pte.pl/kongres/referaty/Przezb rska-skobiej Lucyna/Przezb rska-Skobiej Lucyna - WIEJSKA PRZESTRZE REKREACYJNA POLSKI - OCENA ATRAKCYJNO CI I UWARUNKOWANIA ROZWOJU.pdf [17.11.2015].
 • Raport: Turystyka wiejska, w tym agroturystyka, jako element zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich (2012), Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, file:///C:/Users/USER/Downloads/raport koncowy_turystyka wiejska.pdf [17.11.2015].
 • Rudnicki R., Biczkowski M. (2015), Agroturystyka jako forma aktywizacji pozarolniczej działalności gospodarstw rolnych w Polsce. Stan, zróżnicowanie przestrzenne i wpływ środków PROW 2007-2013, w: Turystyka wiejska i agroturystyka. Nowe paradygmaty dla XXI wieku, red. W. Kamińska, M. Wilk-Grzywna, Studia KPZK PAN, t. 162.
 • Turystyka w aglomeracji poznańskiej (2012), red. S. Bródka, P. Zmyślony, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Wojciechowska J. (2009), Procesy i uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce, Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Zawadka J. (2015), Opinie, preferencje, zachowania i oczekiwania turystyczne mieszkańców miast względem agroturystyki, w: Turystyka wiejska i agroturystyka. Nowe paradygmaty dla XXI wieku, red. W. Kamińska, M. Wilk-Grzywna, Studia KPZK PAN, t. 162.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171401459

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.